Resum de la Mesa Sectorial del 21 març

Propera obertura de la borsa

Durant el mes d’abril s’obrirà el nou termini de presentació de sol·licituds per formar part de la borsa de treball de diferents serveis territorials i especialitats dels cossos de secundària (PES) i formació professional (PTFP). La part social ens queixem que no s’obri per a cap especialitat de primària.
Fins abans de l´inici del curs 2021-2022, hi haurà un període de carència per entregar el títol oficial del màster de formació del professorat o la certificació que acrediti la formació pedagògica i didàctica equivalent.
Tenint en compte el dèficit de candidats i candidates en moltes especialitats i serveis territorials, es planteja fer una campanya per atreure el màxim de personal a la borsa, fent-ne difusió, per exemple, en alguns graus de la universitat i en col·legis professionals explicant les condicions laborals i les formes d’accedir a la borsa, establir passarel·les (habilitació) perquè algunes especialitats puguin activar-se o crear màsters genèrics i semipresencials per donar facilitats a qui està treballant i disposa de menys temps.

Propera situació de la borsa

L´Administració, i en concret el director general de professorat i personal de centres públics, ens va comentar les futures línies de treball per facilitar la incorporació a la borsa del personal interí i substitut, ja que aquest curs s´ha posat de manifest les dificultats a l’hora de cobrir substitucions en matèries importants i en moltes famílies de cicles formatius. Treballen amb dues previsions que intentaran que es puguin concretar:

  1. Convocar una borsa oberta permanentment a partir de les necessitats que tinguin els serveis territorials. Es crearia un aplicatiu que estaria disponible el proper mes d’octubre-novembre.
  2. Que les persones candidates puguin congelar i descongelar, o sigui activar-se i desactivar-se, quan ho desitgin per aconseguir una disponibilitat real a la borsa.

Valoració a la Mesa d’USTEC·STEs (IAC)

Es va fer una valoració crítica del funcionament de la borsa explicitant diferents motius que ens ha portat a la situació de manca de personal substitut en moltes especialitats i serveis territorials. Considerem que cal fer una borsa més atractiva millorant les condicions laborals dels futurs substituts/es. Això vol dir prendre les mesures següents: convertir el terç jornada en mitja jornada, la contractació anual del personal substitut, eliminar el sistema d’entrevistes per cobrir substitucions, plans d’estabilitat, consolidar el personal interí i obrir permanent la borsa amb criteris objectius i transparents de contractació, en què els serveis prestats siguin els criteris d’adjudicació de nomenaments.

Quant al màster, la nostra demanda va ser que hi hagués una oferta suficient que sigui gratuït, que es creessin màsters genèrics i que es reconeguessin la tasca professional formadora dels centres formadors. També vam sol·licitar una Mesa Sectorial sobre aquest tema.

Tenint en compte el període de carència que s´obre fins al curs 2020-2021, durant el qual molts substituts sense el requisit del màster podran nomenats, vam demanar a l´Administració que el treball real a la borsa de substitucions servís per convalidar les pràctiques amb, una mesura justificada si tenim en compte la gran quantitat d’avaluacions que passa el personal novell.

Una altra demanda va ser que els serveis prestats del personal TEI i altre personal de suport (PFI i PQPI) siguin comptabilitzats com a mèrits en el concurs públic per a formar part de la borsa i, per tant, que es modifiqui la resolució del 27 desembre 2016, atenent-nos al fet que en els concursos d’oposicions de les TEI sí són comptabilitzats com a mèrit, raó per la qual no s’entén aquesta diferència en convocatòries públiques.

USTEC-STEs (IAC) va manifestar que el primer objectiu és preservar la qualitat en tots els seus àmbits i garantir el servei davant la manca de professorat en moltes especialitats d’FP i de secundària. Davant la greu situació existent, USTEC-STEs (AC) va presentar les propostes següents:

1. Que el Departament garantís en qualsevol moment la prestació del servei públic que és l’FP. Es tracta d’un dels problemes més greus ja que l’alumnat pot estar molt temps sense professorat.

2. Que la transparència i les condicions laborals de tots els treballadors i treballadores (els que són a la borsa amb ple dret i els que estan condicionats per la manca d’algun requisit) siguin les més òptimes possibles, entre d’altres que no siguin acomiadats a l’agost i puguin fer les adjudicacions d’estiu.

3. Que a tots professors i professores que hagi impartit 12 mesos de docència abans del 2014, en programes FIATP, Cases d’Oficis, PTT, proves d’accés, professorat especialista, PFI… se’ls reconegui els serveis prestats com a docents i puguin estar exempts del màster o formació pedagògica i didàctica (de la mateixa manera que per sentencia judicial s’ha reconegut a les educadores i educadors de llars d’infants).

4. Que el Departament ampliï el nombre de titulacions equivalents a efectes de docència del RD 276 de 2007 a altres titulacions superiors d’FP i especialitats.

5. Que en la convocatòria d’obertura de borsa que es farà immediatament s’ajornin algun dels requisits durant els propers tres cursos vinents per tal que les persones que s’hi incorporin i no els compleixin disposin de prou temps per poder-los satisfer.

6. Que durant aquest termini transitori no s’exclogui ningú de la borsa d’interins i puguin participar igualment en les adjudicacions d’estiu.

7. Que aquelles persones que estan treballant com a docents i que no han estat nomenades d’acord els criteris ordinaris i reglamentaris de la borsa, i per tant no estan dins de la borsa, siguin informades que s’han d’inscriure a la borsa una vegada es torni a obrir.

8. Que l’Administració garanteixi que la transitorietat que contempla la nova obertura de la borsa sigui extensiva a tot el professorat que ja en forma part.

9. Que el CEB publiqui les dades de contractacions de difícil cobertura i de docents que no són a la borsa.

10. Que l’obertura de la borsa sigui permanent.

11. Que les proves d’idoneïtat siguin periòdiques i per a les especialitats que les requereixen en incorporar-se a la borsa.

12. Contemplar algunes habilitacions en el cas de les famílies Electrònica o Construcció i edificació..

13. Que l’experiència docent serveixi per quedar exempts de les pràctiques corresponents del màster o formació pedagògica i didàctica.

14. Que se solucioni la incongruència que hi hagi professorat contractat fora de la borsa sense algun requisit que ha superat la prova inicial i d’interí novell.

Torn obert

A més, l´Administració ens va informar que en breu es publicaran als taulells dels tribunals els criteris, pautes i normes de correcció i que entre el 12 i 13 abril estarà disponible el tauler virtual d’aspirant/tribunal.

Finalment, el nostre sindicat va fer les demandes següents:

  • Que no es tanqui el CFGS Documentació sanitària que s’imparteix a l’institut La Ferreria, alguns alumnes i docents del qual eren a l’exterior acompanyats per diversos sindicats, entre els qual hi havia USTEC·STEs. Tota la part social s’hi va afegir. USTEC·STEs (IAC) ja havia presentat un escrit sobre aquesta qüestió per registre d’entrada.
  • La regularització de les proves d’exclosos de la borsa per expedients i que volen tornar a formar-be part.
  • La convocatòria d’una Mesa Sectorial per tractar i negociar un pacte d’estabilitat per al personal interí.
  • Que el Departament dediqui els diners que s´ha estalviat en la darrera vaga amb motiu del 8 Març a implementar accions específiques, com ara destinar-los a hores de coordinació en els centres educatius i a l’impuls d’accions formatives adreçades a totes les treballadores i treballadors en matèria de coeducació per tal que esdevingui realment un eix transversal en el currículum educatiu, a partir del qual s’eduqui, des de la diversitat, en la riquesa i igualtat d’oportunitats i, d’aquesta manera, es previnguin les violències masclistes.
  • Una previsió de dates dels procediments d’adjudicacions d’estiu i de plantilles dels centres educatius, als quals volem que s’incorporin millores que hem reivindicat en la Mesa Sectorial que, junt amb d’altres sindicats, vam sol·licitar. L’Administració ens va respondre que tenien previst avançar tots aquests procediments 15 dies.

Informació sobre l'ús de galetes

Aquest lloc web utilitza galetes pròpies i de tercers amb finalitats estadístiques i perquè tinguis la millor experiència d'usuari/ària. Si continues navegant, estàs donant el teu consentiment per acceptar les esmentades galetes així com la nostra política de galetes