FP

Comunicat USTEC·STEs sobre les Plantilles i les hores de coordinació a l’FP

EVOLUCIÓ DE LES RETALLADES DE LES COORDINACIONS ESPECÍFIQUES D’FP

HEM ACONSEGUIT REVERTIR-LES PARCIALMENT

Organització i funcionament dels centres educatius públics d'educació secundària.

Curs 2009-2010

22.3.3.2 Caps de departament de formació professional i de seminari

Quan l’oferta de cicles formatius de la mateixa família professional és molt diferenciada o quan el departament d’FP tingui deu o més professors, es podrà nomenar un o més caps de seminari dintre del departament, amb una reducció de 3 hores lectives setmanals i el corresponent complement específic.

Curs 2010/11

Resolució de 20 d'abril de 2010 per la qual es fixen els criteris generals per a la confecció de Ies plantilles de professorat dels lnstituts d'educació secundària per al curs 2010/11 i de supressió o transformació dels actuals llocs de treball.

Càrrecs específics d’FP

 

Nombre de reducció màxim d’hores lectives

Cap de departament o cap de seminari

 

3 hores

Coordinador o coordinadora d’FP fins a 6 grups

 

6 hores

Coordinador o coordinadora d’FP amb 7 grups o més

9 hores

Responsable de manteniment d’aula amb 2 o més instal·lacions de la mateixa família professional

3 hores

Responsable de manteniment amb més de 3 instal·lacions de la mateixa família professional de cicles formatius d’àmbit industrial i sanitari

4 hores

Departament de FOL amb més d’un professor o professora

3 hores

Curs 2011/12

RESOLUCIÓ de 27 de maig de 2011 per la qual es fixen els criteris generals per a la confecció de les plantilles de professorat dels instituts per al curs 2011- 2012 i de supressió o transformació dels actuals llocs de treball:

“… es minorarà un nombre determinat de professorat d’FP en funció del nombre total de llocs de treball i del nombre de famílies professionals que imparteix l’institut. L’especialitat dels llocs de treball que cal minorar (0,5 o 1 dotacions)”

Càrrecs específics d’FP

 

Nombre de reducció màxim d’hores lectives

Cap de departament o cap de seminari

 

2 hores

Coordinador o coordinadora d’FP fins a 6 grups

 

4 hores

Coordinador o coordinadora d’FP amb 7 grups o més

7 hores

Responsable de manteniment d’aula amb 2 o més instal·lacions de la mateixa família professional

2 hores

Responsable de manteniment amb més de 3 instal·lacions de la mateixa família professional de cicles formatius d’àmbit industrial i sanitari

3 hores

Departament de FOL amb més d’un professor o professora

2 hores

Curs 2013/14

RESOLUCIÓ de 23 de maig de 2013, per la qual es fixen els criteris generals per a la confecció de les plantilles de professorat dels instituts per al curs 2013-2014 i de supressió o transformació dels llocs de treball docents:

“… es minorarà 0,7 hores lectives de professorat per cada grup d’escolarització d’FP en els instituts que tenen una oferta educativa de 10 o més grups de CF.”

Càrrecs específics d’FP

 

Nombre de reducció màxim d’hores lectives

Cap de departament o cap de seminari

 

2 hores

Coordinador o coordinadora d’FP fins a 6 grups

 

4 hores

Coordinador o coordinadora d’FP amb 7 grups o més

7 hores

Coordinacions “transversals” en instituts que només imparteixen cicles formatius

4 hores

Responsable de manteniment d’aula amb 2 o més instal·lacions de la mateixa família professional

2 hores

Responsable de manteniment amb més de 3 instal·lacions de la mateixa família professional de cicles formatius d’àmbit industrial i sanitari

3 hores

Departament de FOL amb més d’un professor o professora

2 hores

Curs 2016/17

Resolució de 27 de juny de 2016, per la qual es fixen els criteris generals i el procediment per a la confecció de les plantilles de professors dels instituts per al curs 2016-2017 i de supressió o transformació dels llocs de treball docents

Càrrecs específics d’FP

 

Nombre de reducció màxim d’hores lectives

Cap de departament o cap de seminari

 

2 hores

Coordinador o coordinadora d’FP fins a 6 grups

 

4 hores

Coordinador o coordinadora d’FP amb 7 grups o més

7 hores

Responsable de manteniment d’aula amb 2 o més instal·lacions de la mateixa família professional

2 hores

Responsable de manteniment amb més de 3 instal·lacions de la mateixa família professional de cicles formatius d’àmbit industrial i sanitari

3 hores

Departament de FOL amb més d’un professor o professora

2 hores

Curs 2017/18

Resolució de 07 de juny de 2017, per la qual es fixen els criteris generals i el procediment per a la confecció de les plantilles de professors dels

instituts per al curs 2017-2018 i de supressió o transformació dels llocs de treball docents.

En el cas dels instituts que a més d’ESO i batxillerat també imparteixen cicles formatius i/o ensenyaments esportius, es preveu l’assignació d’hores en concepte de reducció per funcions de coordinació, que cal afegir a les de la taula anterior, d’acord amb el quadre següent:

Càrrecs específics d’FP

 

Nombre de reducció màxim d’hores lectives

Cap de departament o cap de seminari

 

3 hores

Coordinador o coordinadora d’FP fins a 6 grups

 

6 hores

Coordinador o coordinadora d’FP amb 7 grups o més

9 hores

Responsable de manteniment d’aula amb 2 o més instal·lacions de la mateixa família professional

3 hores

Responsable de manteniment amb més de 3 instal·lacions de la mateixa família professional de cicles formatius d’àmbit industrial i sanitari

4 hores

Departament de FOL amb més d’un professor o professora

3 hores

REDUCCIÓ PER FUNCIONS DE COORDINACIONS I PELS CÀRRECS ESPECÍFICS D’FP

-S'augmenta 1 hora la reducció del cap de departament o cap de seminari i del cap de departament de FOL, i passen de 2 a 3 hores.

S'augmenten 2 hores la reducció del coordinador/a d’FP fins a 6 grups i passen de 4 a 6 hores; amb 7 grups o més, es passa de 7 a 9 hores.

S'augmenta 1 hora la reducció del responsable de manteniment d’aula amb 2 o més instal·lacions de la mateixa família professional, i passa de 2 a 3 hores; amb més de 3 instal·lacions de la mateixa família professional de cicles formatius d’àmbit industrial i sanitari, es passa de 3 a 4 hores.

-S’elimina, per al curs 2017-2018, la minorització de 0,7 hores lectives de professorat per cada grup d’escolarització d’FP en els instituts que tenen una oferta educativa de 10 o més grups de cicles formatius.

Segons proposta del Document d’Organització de Centres pel curs 2017/18 pel que fa als òrgans unipersonals de direcció i de coordinació:

-S’hi afegeix un o una cap de seminari quan al departament hi hagi 10 o més professors. La proposta es limita a només un cap, independentment si n’hi ha 10 o 40 (en el curs 2009/10, quan en el departament d’FP hi havia deu o més professors, es podia nomenar un o més caps de seminari, amb una reducció de 3 hores lectives setmanals i el corresponent complement específic).

USTEC·STEs valorem positivament aquest augment d’hores en les reduccions per funcions de coordinació, ja que és una millora necessària per als centres d’FP. Així ho vàrem comunicar en diferents meses tècniques i sectorials al Departament. Tanmateix, creiem necessari augmentar les hores de reducció en altres supòsits, com ara els intervals de departaments i/o seminaris amb 10 professors/es o més i les coordinacions transversals en els cicles formatius), i establir noves reduccions per als coordinadors/es d’Escola-Empresa i d’Orientació acadèmica i professional, per a l’acreditació de competències professionals del món laboral per família professional, per a l’FP Dual… Continuarem lluitant perquè s’augmentin les hores per funcions de coordinació i càrrecs específics d’FP.

Volem afegir-hi la nostra demanda (no recollida pel Departament en la Mesa Sectorial) que considerem que les direccions dels centres educatius no podran alterar o modificar aquests criteris a la baixa.

Tanmateix, i pel que fa al càlcul de les plantilles i pel concepte FCT, creiem que el Departament hauria d’especificar que aquesta dedicació horària s’atribueixi a l’especialitat i/o especialitats, en tot cas específica o especifiques del cicle formatiu, i que tingui atribució docent en el cicle formatiu. Aquestes especialitats han de ser determinades per l’equip docent i ratificades per la direcció del centre, un cop escoltats l’equip docent i el cap de departament corresponent. Volem manifestar el nostre desacord que, amb la normativa actual, únicament les determina la direcció del centre.

Per aplicar l’Acord 31 de gener, USTEC·STEs hem demanat l’increment d’hores de coordinació específiques d’FP.

A partir de les dades sol·licitades i entregades per l’Administració a la Mesa Tècnica d’FP (amb data 22 de novembre de 2016), sabem que hi ha els càrrecs següents:

  • 19 caps de departament de llengües estrangeres

  • 195 coordinadors/es d’FP

  • 638 caps de departament (FP)

  • 77 caps de departament de Formació i orientació laboral (FOL)

  • 230 caps de seminari (FP)

 

PROPOSTA D’USTEC·STEs PER A LES COORDINACIONS ESPECÍFIQUES D’FP

Càrrecs específics d’FP

Nombre de reducció d’hores lectives

 

Cap de departament fins a 10 professors

 

3 hores

Cap de departament per intervals de 10 professors més.

1 hora addicional

Cap de seminari fins a 10 professors

 

3 hores

Cap de seminari addicional per intervals de 10 professors.

3 hores

Coordinador o coordinadora d’FP fins a 6 grups

 

6 hores

Coordinador o coordinadora d’FP amb 7 grups o més

9 hores

 

Coordinador o coordinadora d’FP addicional per intervals de 10 grups.

7 hores

Coordinador o coordinadora de prevenció de riscos laborals

3 hores

Coordinador o coordinadora de llengua, interculturalitat i cohesió social

3 hores

Coordinador o coordinadora de informàtica TAC

 

3 hores

Coordinador o coordinadora d'activitats i serveis escolars

3 hores

Coordinador Escola Empresa

 

3 hores

Coordinador d’Orientació acadèmica i professional

 

3 hores

Coordinador de Qualitat i millora continua

 

3 hores

Informació i assessorament, acreditació de competències professionals del món laboral per família professional

3 hores

Responsable de manteniment d’aula amb 2 o més instal·lacions de la mateixa família professional

3 hores

Responsable de manteniment amb més de 3 instal·lacions de la mateixa família professional de cicles formatius d’àmbit industrial i sanitari

4 hores

1 hora addicional per cada 3 instal·lacions

Departament de FOL amb més d’un professor o professora

3 hores

 

 

Informació sobre l'ús de galetes

Aquest lloc web utilitza galetes pròpies i de tercers amb finalitats estadístiques i perquè tinguis la millor experiència d'usuari/ària. Si continues navegant, estàs donant el teu consentiment per acceptar les esmentades galetes així com la nostra política de galetes