DOCUMENTS*: destinacions estiu 2012

*aquest documents cal completar-los amb les dades del resum de la mesa

** el document de gestio de borsa no inclou el punt 5, que queda redactat així:

Redactat punt 5 de la Resolució per la qual es dicten instruccions de la gestió de la borsa de treball de personal docent i per a la compactació de les vacants i substitucions en els centres públics dependents del Departament d’Ensenyament per al curs 2012-2013.

Es nomenarà personal substitut quan hagin transcorregut deu dies lectius des de l’inici de la situació que justifica el nomenament. Durant el període de deu dies lectius anterior al nomenament del substitut els alumnes hauran de ser atesos amb els recursos propis del centre.

Tanmateix, quan en un mateix centre hi hagi simultàniament diverses baixes d’una durada prevista superior als deu dies lectius, no cobertes amb substituts, i es prevegi que es mantindrà la simultaneïtat durant un mínim de cinc dies lectius, comptats des del dia en què s’efectuarà el nomenament de la persona substituta, se seguiran els següents criteris:

  1. A les escoles de fins a 19 mestres (tipus centre H, I o J) a les zones escolars rurals i als centres d’educació especial es nomenarà personal substitut des del primer dia, a partir de la segona baixa simultània.
  2. A les escoles amb plantilla de 20 o més mestres (tipus centre E, F o G) es nomenarà personal substitut des del primer dia, a partir de la tercera baixa simultània.
  3. Als instituts i seccions de fins a 11 grups (tipus centre D), quan es tracti de baixes o incidències del professorat que imparteix ESO, es nomenarà personal substitut des del primer dia, a partir de la segona baixa simultània.
  4. Als instituts amb 12 o més grups (tipus centre A, B o C), quan es tracti de baixes o incidències del professorat que imparteix ESO, es nomenarà personal substitut des del primer dia, a partir de la tercera baixa simultània.
  5. Al batxillerat, la formació professional, les escoles oficials d’idiomes, les escoles d’art, els centres i aules de formació d’adults, els centres penitenciaris i als serveis educatius es nomenarà personal substitut des del primer dia, a partir de la tercera baixa simultània.

Quan, pel criteri de simultaneïtat esmentat, s’hagi de substituir una de les baixes del centre, es cobrirà, preferentment, la que tingui prevista una major durada o , si s’escau, la llicència per infantament o la compactació de la reducció de jornada per cura de fill.

Informació sobre l'ús de galetes

Aquest lloc web utilitza galetes pròpies i de tercers amb finalitats estadístiques i perquè tinguis la millor experiència d'usuari/ària. Si continues navegant, estàs donant el teu consentiment per acceptar les esmentades galetes així com la nostra política de galetes