ustec

plantilles

                                                                  

Tota la informació dels centres educatius públics

linia vermella

CURS 17 / 18

RESOLUCIÓ ENS/2676/2017, de 26 d'octubre, per la qual s'aproven les plantilles de personal docent dels centres i dels serveis educatius dependents del Departament d'Ensenyament per al curs 2017-2018.

Resolució de 7 de juny de 2017, per la qual es fixen els criteris generals i el procediment per a la confecció de les plantilles de professors de les escoles per al curs 2017-2018 i de supressió o transformació dels llocs de treball docents

Resolució de 7 de juny de 2017, per la qual es fixen els criteris generals i el procediment per a la confecció de les plantilles de professors dels instituts per al curs 2017-2018 i de supressió o transformació dels llocs de treball docents

COMUNICAT D’USTEC·STES (IAC) SOBRE LES PLANTILLES (17-18) I EL SEGUIMENT DE L’ACORD DE 31 DE GENER

GRAELLES PRIMÀRIA

 

 

GRAELLA SECUNDÀRIA

GRAELLA CÀRRECS FP

 

 

curs 16

Resolució de 27 de juny de 2016, per la qual es fixen els criteris generals i el procediment per a la confecció de les plantilles de professors dels instituts per al curs 2016-2017 i de supressió o transformació dels llocs de treball docents / PDF

RESOLUCIÓ ENS/2563/2016, de 14 de novembre, per la qual s'aproven les plantilles de personal docent dels centres i dels serveis educatius dependents del Departament d'Ensenyament per al curs 2016-2017, i de modificació de la Resolució ENS/906/2014, de 23 d'abril.

a_d

REVERTIM LES RETALLADES A L’EDUCACIÓ PÚBLICA

Meritxell Ruiz es destapa: NOVES RETALLADES a Ensenyament

PER LA DIGNIFICACIÓ DE LA FEINA DELS DOCENTS D'AQUEST PAÍS, PER LA QUALITAT DE L'EDUCACIÓ PÚBLICA. TORNEM A LES 18 I A LES 23 HORES LECTIVES A SECUNDÀRIA, ADULTS I PRIMÀRIA.

linia v

norm

fletxa RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2015, per la qual es fixen els criteris generals i el procediment per a la confecció de les plantilles de professors de les escoles per al curs 2015-2016 i de supressió o transformació dels llocs de treball docents

fletxa Resolució de 27 de juny de 2016, per la qual es fixen els criteris generals i el procediment per a la confecció de les plantilles de professors de les escoles per al curs 2016-2017 i de supressió o transformació dels llocs de treball docents

fletxa ACORD GOV/70/2016, de 31 de maig, de mesures en matèria de personal docent dependent del Departament d'Ensenyament.

linia vermella

curs 15 16

caixa normativa

fletxa RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2015, per la qual es fixen els criteris generals i el procediment per a la confecció de les plantilles de professors de les escoles per al curs 2015-2016 i de supressió o transformació dels llocs de treball docents

linia v

La reducció de jornada de 2 hores lectives als i les majors de 55 anys i la seva cobertura als centres eductius, una qüestió mal resolta.

Aquesta és la cobertura d'aquestes reduccions en els criteris de confecció de plantilles del curs 14-15. USTEC·STEs (IAC) a la mesa del 28 de maig en va demanar el seu increment significatiu:

Nombre total de professors amb reducciķ de 2 hores lectives segons requisits (curs 14-15) Increment de dotacions
De 5 a 8 0,5
De 9 a 13 1
14 o més 1,5
Menys de 5, però amb 3 o 4 de la mateixa especialitat 0,5

linia vermella

curs 14 15

caixa normativa

fletxa RESOLUCIÓ ENS/2265/2014, de 8 d'octubre, per la qual s'aproven les plantilles de personal docent dels centres docents públics i dels serveis educatius dependents del Departament d'Ensenyament per al curs 2014-2015. DOGC núm 6730 (17/10/2014).
Text i fitxa /  PDF (1.91MB)

fletxa RESOLUCIÓ de 22 de maig de 2014, per la qual es fixen els criteris generals i el procediment per a la confecció de les plantilles de professorat de les escoles per al curs 2014-2015 i de supressió o transformació dels llocs de treball docents

fletxa RESOLUCIÓ de 22 de maig de 2014, per la qual es fixen els criteris generals i el procediment per a la confecció de les plantilles de professorat dels instituts per al curs 2014-2015 i de supressió o transformació dels llocs de treball docents

linia v

El Departament posa a disposició dels centres educatius l'aplicació PLD per a la gestió de la plantilla docent dels centres de primària i de secundària per al curs 2014-2015.

linia v

Calendari de consulta:

Escoles, centres d’educació especial, zones escolars rurals i instituts-escola: del 3 de juny fins al 30 de juliol.
Instituts i seccions d’institut: properament.
Centres i aules de formació d’adults, Escoles oficials d’idiomes, i Escoles d’arts superiors i de disseny: properament.
Aplicació

Accés a l'aplicació (usuari GICAR) 
(Cal tenir nomenament vigent com a membre de l'equip directiu.)

Mitjançant aquesta aplicació, els membres de l'equip directiu del centre poden consultar la previsió de llocs de treball efectuada, així com les dades de grups d'escolarització que s'han tingut en compte per calcular la plantilla. En aquest sentit, es pot consultar l'apartat Informació relativa al procediment.

Aquesta aplicació també disposa d'un servei de missatgeria (peticions de modificació) per tal de fer més fluïda la gestió de consultes i propostes de modificació, amb els responsables de realitzar la corresponent interlocució als serveis territorials i al Consorci d'Educació de Barcelona.

linia vermella

curs 13 14

rigau

Podeu consultar el canvis amb les dades del DOGC de 20N:

http://www.sindicat.net/plantilles/rigauretalla/

No hi ha canvis significatius excepte a INF que es perden uns 200 llocs de treball

(Aquesta taula encara no inclou la plantilla 2013-2014, la trobareu aquí)

cesp Increment pl1213 pl1112 pl1011 pl0910 pl0809 pl0708 cesp
PRI -768 14519 15287 15651,996 15362,33 15026,5 14382,5 PRI
INF -340 9637 9977 9949 9788,5 9680,5 9200,5 INF
ADC -263 690 953 983,5 1195,5 1303 1264 ADC
GE -148 1895,5 2043,5 2041 2057 2078,5 2051 GE
TEC -103 1751,5 1854,5 1855,5 1843,5 1864 1845 TEC
LE -102,5 1787,5 1890 1882 1902 1930 1907,5 LE
PAN -93 2698 2791 2857 2750,5 2686 2568,5 PAN
EES -88 2362,5 2450,5 2473,5 2412 2372 2298 EES
CN -77,5 1480 1557,5 1545,5 1556,5 1536,5 1497 CN
LC -74,5 2030 2104,5 2115 2108,5 2147 2130,5 LC
FQ -73 1334,5 1407,5 1401,5 1410 1404,5 1384 FQ
PSI -73 1380,5 1453,5 1440,5 1481,5 1483,5 1476 PSI
MA -63,5 2094,5 2158 2159,5 2168 2164,5 2136,5 MA
DI -59 836,5 895,5 890,5 918 921,5 874,5 DI
EF -46 1283 1329 1301,5 1299,5 1314 1282 EF
ALL -39,5 527 566,5 562 560,66 563 548,5 ALL
MU -38,5 601 639,5 632 637,5 660,5 656 MU
FR -35 401 436 431 440 440,5 434 FR
PMU -34 1598,5 1632,5 1702,333 1659 1632 1584 PMU
PEF -31,5 2226,5 2258 2307,5 2249 2248,5 2199,5 PEF
UES -31,5 227 258,5 231,5 207,5 201 176 UES
AN -30,5 2197 2227,5 2224,5 2190,5 2206,5 2140 AN
622 -19 374,5 393,5 334,5 341,5 353,5 342,5 622
TLC -18 0 18 19 21 20 21 TLC
501 -17 354 371 319 329 332 318,5 501
193 -16,5 297 313,5 327,5 332 331,5 285 193
CLA -15,5 474 489,5 502,5 228,5 226,5 217,5 CLA
FI -11,5 501,5 513 516 518,5 529,5 531 FI
512 -9,5 104 113,5 116,5 119,5 121 119 512
504 -6,5 45 51,5 52 56 62 61 504
606 -6,5 209,5 216 212,5 215,5 228 225 606
cesp Increment pl1213 pl1112 pl1011 pl0910 pl0809 pl0708 cesp
RE -6,25 572,25 578,5 575,125 578,625 576,375 560,875 RE
525 -6 172,5 178,5 179,5 182,5 200,5 195,5 525
SEN -6 386 392 383 514 549 543 SEN
611 -5 126 131 128,5 126 135,5 137 611
612 -4,5 29 33,5 36 41 43 45 612
LLA -4 4 8 12 0 0 0 LLA
PFR -4 47,5 51,5 41 58 49 52 PFR
511 -3 90,5 93,5 94 85 85 83 511
524 -3 110 113 115,5 122,5 126 132,5 524
502 -2,5 84 86,5 86,5 82,5 83,5 80 502
510 -2,5 107 109,5 106 105,5 103 100 510
E17 -2,1 32,5 34,6 35,9 35,7 32,2 27 E17
602 -2 98,5 100,5 102 105 114 120 602
708 -2 28 30 31 32 36,5 0 708
722 -2 10 12 13 12 11 0 722
CE -2 3 5 9 9 11 12 CE
192 -1,5 112,5 114 111,5 113 112 110 192
195 -1,5 18 19,5 19,5 20,5 20,5 20 195
604 -1,5 32 33,5 33 33 37 38 604
619 -1,5 111 112,5 103,5 95 93 88,5 619
620 -1,5 319,5 321 286 233 206 185,5 620
621 -1,5 84,5 86 84 84 84 80 621
514 -1 2 3 3 3 4 2,5 514
605 -1 35 36 33,5 35 37 37,5 605
608 -1 34,5 35,5 34 33 35 33 608
617 -1 10 11 11 7 8 9 617
623 -1 26,5 27,5 30 30 32 32 623
629 -1 33 34 35 33,5 35 34 629
809 -1 4 5 5 5 6 0 809
819 -1 0 1 0 0 1 0 819
E12 -1 3 4 3,5 3,5 3,5 3,5 E12
E19 -0,85 6,75 7,6 6,6 6,8 6,3 4,3 E19
cesp Increment pl1213 pl1112 pl1011 pl0910 pl0809 pl0708 cesp
RE1 -0,6 4,636 5,236 5,236 5,04 4,96 4,88 RE1
133 -0,5 85 85,5 87 86,5 87,5 89 133
134 -0,5 11,5 12 12,5 12 11,5 12 134
139 -0,5 5 5,5 5,5 5 4 4 139
190 -0,5 19 19,5 19,5 19,5 19,5 19 190
520 -0,5 2,5 3 3 2 4 3 520
707 -0,5 46,5 47 48 47 47 0 707
720 -0,5 9 9,5 10 9 8 0 720
AL -0,5 28,5 29 27,5 28 28 26,5 AL
REL -0,5 334,5 335 333 337,5 337,5 333 REL
E06 -0,2 3 3,2 2,7 2,7 3,2 3,2 E06
E16 -0,2 18 18,2 15,5 12,5 12,7 13,2 E16
135 0 16,5 16,5 16,5 15,5 15,5 16 135
136 0 4 4 4 4 4 4 136
137 0 2 2 2 2 2 2 137
138 0 8 8 8 8 8 9 138
158 0 8 8 8 8 8 0 158
185 0 1 1 1 1 1 0 185
191 0 2 2 2 2 2 2 191
197 0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2 197
198 0 2 2 2 2 2 2 198
199 0 1 1 1 1 1 1 199
246 0 2 2 2 2 2 2 246
360 0 4 4 6 7 7 0 360
516 0 13,5 13,5 12 9 8 9 516
523 0 16,5 16,5 15 16 16 16 523
607 0 1,5 1,5 1 1 1 1 607
613 0 7 7 9 12 10 10 613
615 0 14 14 15,5 14 14 13 615
628 0 23,5 23,5 23 24 21,5 15 628
702 0 3 3 3 3 0 0 702
703 0 2 2 2 2 0 0 703
cesp Increment pl1213 pl1112 pl1011 pl0910 pl0809 pl0708 cesp
704 0 2 2 2 2 3 0 704
706 0 2 2 2 2 7 0 706
714 0 1 1 1 1 1 0 714
715 0 12,5 12,5 11 11 11 0 715
717 0 1 1 1 0 0 0 717
723 0 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 0 723
725 0 19 19 19 19 20 0 725
802 0 1 1 1 1 1 0 802
804 0 1,5 1,5 2 2 2 0 804
806 0 1 1 1 1 1 0 806
808 0 4 4 6 6 6 0 808
810 0 4 4 5 5 5 0 810
811 0 0 0 0 1 1 0 811
812 0 2 2 2 2 2 0 812
813 0 8 8 8 8 8 0 813
814 0 4 4 4 4 4 0 814
815 0 1 1 1 1 1 0 815
818 0 3 3 3 3 3 0 818
820 0 3 3 3 3 3 0 820
AR 0 2 2 2 2 2 2 AR
DAN 0 12,97 12,97 12,8 12,8 12,47 11,65 DAN
E05 0 5 5 4 4,5 3,5 3,5 E05
E14 0 2 2 1,7 1,7 1,7 1,7 E14
ET 0 0 0 0 13 17 23 ET
GR 0 0 0 0 96 104 103,5 GR
IT 0 2 2 2 2 2 2 IT
LA 0 0 0 0 193,5 201 201,5 LA
E09 0,05 0,25 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 E09
E04 0,05 1,75 1,7 1,7 1,7 1,7 1,4 E04
E10 0,05 22,75 22,7 23,7 22,2 21,2 20,7 E10
519 0,5 22,5 22 22 21,5 23,5 23,5 519
522 0,5 15 14,5 14,5 14 17 17 522
616 0,5 27,5 27 28,5 27,5 25 22,5 616
716 0,5 22,5 22 22 22 21 0 716
E11 0,5 13,5 13 12,5 6,5 4 3 E11
MSC 0,52 35,64 35,12 33,12 29,81 28,66 26,66 MSC
E18 0,55 1,25 0,7 0,2 0,2 0,2 0,2 E18
517 1 81,5 80,5 78,5 70,5 67 60 517
614 1 8 7 7 6 7 7 614
624 1 1 0 0 0 0 0 624
709 1 19 18 17 16 13 0 709
711 1 2 1 1 2 3 0 711
721 1 13 12 12 12 10 0 721
817 1 5 4 4 4 4 0 817
E01 1 18 17 15,5 15 13 10 E01
E07 1 7 6 6,5 6,5 7 5 E07
ECO 1 341 340 332 330 323,5 311,5 ECO
515 1,5 23 21,5 20,5 17 18 19 515
518 1,5 121 119,5 103 87,5 79 73 518
625 1,5 215,5 214 197,5 178,5 172,5 149 625
SCS 1,5 90 88,5 75,5 77 70 70,5 SCS
513 2 22 20 15,5 17 17 17 513
601 2 98,5 96,5 94 79 84,5 80 601
603 2 64,5 62,5 59 55,5 54 52 603
627 2 256 254 241 240 239 211 627
712 2 47,5 45,5 42 39 40 0 712
618 2,5 80 77,5 68,5 63,5 64,5 61 618
503 4 44,5 40,5 41,5 40 38 36 503
609 4 218,5 214,5 210 196,5 189,5 180 609
508 5 247 242 217,5 200 183,5 158,5 508
626 5 39 34 31 27 27,5 27 626
SCO 5 154 149 123,5 123,5 111 110 SCO
UAL 5 38 33 29,5 26,5 27 26,5 UAL
UEE 5,5 177,5 172 173,5 164,5 165,5 149 UEE
505 6 336,5 330,5 308 297 291,5 278 505
SMA 6,5 159 152,5 137,5 137,5 127 121 SMA
506 8 76,5 68,5 56,5 51,5 52,5 52,5 506
507 15,5 311,5 296 274 261,5 262,5 243 507
OFI 16 16 0 0 0 0 0 OFI
TTR 72 72 0 0 0 0 0 TTR
cesp Increment pl1213 pl1112 pl1011 pl0910 pl0809 pl0708 cesp
T Total 63020,246 65644,226 65743,81 65279,465 64972,365 62504,965 Total

linia v

caixa normativa

DOGC 20/11: RESOLUCIÓ ENS/2420/2013, d'11 de novembre, per la qual s'aproven les plantilles de personal docent dels centres educatius públics i dels serveis educatius dependents del Departament d'Ensenyament per al curs 2013-2014.

linia v

Podeu consultar la plantilla del vostre centre

linia v

Plantilles de professorat del curs 2013-2014

caixa normativa

Resolució de 23 de maig de 2013, per la qual es fixen els criteris generals per a la confecció de les plantilles de professorat dels instituts per al curs 2013-2014 i de supressió o transformació dels llocs de treball docents.

Resolució de 23 de maig de 2013, per la qual es fixen els criteris generals per a la confecció de les plantilles de professorat de les escoles per al curs 2013-2014 i de supressió o transformació dels llocs de treball docents.

Per a més informació, consulteu la nota de premsa.

linia v

caixa meses

Mesa 17/5: USTEC·STEs abandona la mesa de negociació sobre plantilles pel proper curs

Ordre del dia: 1.Resolucions per les quals es fixen els criteris generals de plantilles pel curs 2013-2014.

linia vermella

curs 12 13

Octubre 2012:

* s'han perdut 2.624 llocs de treball.

Places que ha destruït la Rigau en el vostre centre:

(dels darrers 8 cursos)
* INCLOU Dades del 2011-2012 i les del 2012-2013

linia v

caixa normativa

DOGC 24/10: plantilles de personal docent dels centres docents públics i dels serveis educatius curs 2012-2013

linia v

A manca de comprovar alguna dada trobem a faltar 2.624 llocs de treball.

tipus tp11-12 tp12-13 inc
Escola 34089 32592 -1497
INS 26730 25711 -1020
SIN 732 762 31
EAP 556 515 -41
CEE 469 434 -35
EOI 608 586 -22
CdA 61 44 -17
LIC 125 112 -13
ZER 316 306 -10
CRP 209 203 -6
CFA 888 886 -2
AFA 185 185 -1
EASD 301 301 0
ESCR 21 21 0
CRED 356 364 8
Total 65.644 63.020 -2.624

linia v

Setembre 2012:

La Rigau destrueix 3.092 llocs de treball*

*dades del Departament.

De este modo, si el pasado curso había 67.054 dotaciones de profesores, este curso comienza con 63.962, debido a las más de 1.700 jubilaciones que no se podrán cubrir y a los 1.309 contratos que pasan de ser anuales a depender de las sustituciones.

caixa premsa

El País: 3.000 profesores menos y 30.000 alumnos más

linia vermella

11 12

caixa meses

Mesa 9/5/12:

Criteris generals per a la confección de les plantilles i de supressions

Criteris generals per a la confecció plantilles dels centres 2012-2013 Centres de: primària - secundària i altres

Criteris generals per a la confecció plantilles dels centres 2011-2012 Centres de: primària - secundària i altres

linia v

Augment de 21.000 alumnes i el DOGC publica 100 llocs de treball menys*

Plantilles 2007 a 2013
07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13

62.505

64.972

65.280

65.744

65.644

63.020

linia v

caixa normativa

DOGC 19/12: s'aproven les plantilles de personal docent dels centres docents públics i dels serveis educatius dependents del Departament d'Ensenyament per al curs 2011-2012

linia v

Dades del Departament (el curs 2011-2012 és igual que el 2010-2011 segons la Rigau):

pi

linia vermella

curs 10 11

Plantilles [TOT sobre el Concurs de Trasllats]

Plantilles [TOT sobre les DESTINACIONS]

nota: les dades de la correcció 24/11/2010 encara no estan incorporades...

linia v

caixa normativa

DOGC 24/11: modificació de la Resolució ..., per la qual s'aproven les plantilles de personal docent

DOGC 20/10: s'aproven les plantilles de personal docent dels centres i dels serveis educatius dependents del Departament d'Educació per al curs 2010-2011

Departament: Criteris generals per a la confecció plantilles dels centres 2010-2011

linia vermella

curs 09 10

caixa normativa

DOGC 30/11/2009: plantilles de personal docent dels centres i dels serveis educatius dependents del Departament d'Educació per al curs 2009-2010

linia vermella

curs 08 09

caixa normativa

DOGC 31/10/2008: plantilles de personal docent dels centres docents públics i dels serveis educatius dependents del Departament d'Educació per al curs 2008-2009

linia vermella

curs 07 08

caixa normativa

DOGC 7/2/2008: modificació de la Resolució ...per la qual s'aproven les plantilles de personal docent

DOGC 17/12/2007: plantilles de personal docent dels centres docents públics i dels serveis educatius dependents del Departament d'Educació per al curs 2007-2008

linia vermella

curs 6

caixa normativa

DOGC 30/1/2007: plantilles de personal docent dels centres docents públics i dels serveis educatius curs 2006-2007

linia vermella

curs 5

Total llocs de treball dels centres per especialitats i Serveis Territorials (DOGC 16/12/2005)

caixa normativa

DOGC 16/12/2005 plantilles: FOTOCÒPIA 143p. :: 2005-2006

linia vermella

ant

Plantilles: 2004-05 - 2003-04 - 2002-23 -2001-02...

Esborrany plantilles: plantilles dels CEIPs 2005-2006 - plantilles dels IES 2005/06 - Criteris plantilles dels IES 2005/06.

Valoració de les plantilles 2004-2005:

Secundària on són les mesures de xoc?

Primària difuminació i manca de concreció

linia v

inc

S'han perdut 365 llocs de treball de l'especialitat PRI

cesp 0708 0809 0910 1011 1112 inc
PRI 14382,5 15026,5 15362,33 15651,996 15287 -365
PMU 1584 1632 1659 1702,333 1632,5 -70
PAN 2568,5 2686 2750,5 2857 2791 -66
PEF 2199,5 2248,5 2249 2307,5 2258 -50
ADC 1264 1303 1195,5 983,5 953 -31
EES 2298 2372 2412 2473,5 2450,5 -23
193 285 331,5 332 327,5 313,5 -14
CLA 217,5 226,5 228,5 502,5 489,5 -13
LC 2130,5 2147 2108,5 2115 2104,5 -11
LLA 0 0 0 12 8 -4
CE 12 11 9 9 5 -4
612 45 43 41 36 33,5 -3
FI 531 529,5 518,5 516 513 -3
512 119 121 119,5 116,5 113,5 -3
623 32 32 30 30 27,5 -3
524 132,5 126 122,5 115,5 113 -3
616 22,5 25 27,5 28,5 27 -2
602 120 114 105 102 100,5 -2
MA 2136,5 2164,5 2168 2159,5 2158 -2
E17 27 32,2 35,7 35,9 34,6 -2
615 13 14 14 15,5 14 -2
613 10 10 12 9 7 -2
133 89 87,5 86,5 87 85,5 -2
UEE 149 165,5 164,5 173,5 172 -2
808 0 6 6 6 4 -2
360 0 7 7 6 4 -2
525 195,5 200,5 182,5 179,5 178,5 -1
134 12 11,5 12 12,5 12 -1
E10 20,7 21,2 22,2 23,7 22,7 -1
629 34 35 33,5 35 34 -1
TLC 21 20 21 19 18 -1
TEC 1845 1864 1843,5 1855,5 1854,5 -1
722 0 11 12 13 12 -1
804 0 2 2 2 1,5 -1
708 0 36,5 32 31 30 -1
504 61 62 56 52 51,5 -1
503 36 38 40 41,5 40,5 -1
E07 5 7 6,5 6,5 6 -1
720 0 8 9 10 9,5 -1
810 0 5 5 5 4 -1
707 0 47 47 48 47 -1
511 83 85 85 94 93,5 -1
617 9 8 7 11 11 0
628 15 21,5 24 23 23,5 0
702 0 0 3 3 3 0
703 0 0 2 2 2 0
706 0 7 2 2 2 0
711 0 3 2 1 1 0
714 0 1 1 1 1 0
716 0 21 22 22 22 0
721 0 10 12 12 12 0
704 0 3 2 2 2 0
198 2 2 2 2 2 0
135 16 15,5 15,5 16,5 16,5 0
136 4 4 4 4 4 0
137 2 2 2 2 2 0
138 9 8 8 8 8 0
139 4 4 5 5,5 5,5 0
158 0 8 8 8 8 0
185 0 1 1 1 1 0
190 19 19,5 19,5 19,5 19,5 0
191 2 2 2 2 2 0
522 17 17 14 14,5 14,5 0
197 2 2,5 2,5 2,5 2,5 0
614 7 7 6 7 7 0
199 1 1 1 1 1 0
246 2 2 2 2 2 0
502 80 83,5 82,5 86,5 86,5 0
514 2,5 4 3 3 3 0
519 23,5 23,5 21,5 22 22 0
717 0 0 0 1 1 0
520 3 4 2 3 3 0
723 0 8,5 8,5 8,5 8,5 0
604 38 37 33 33 33,5 0
607 1 1 1 1 1,5 0
195 20 20,5 20,5 19,5 19,5 0
E11 3 4 6,5 12,5 13 0
RE1 4,88 4,96 5,04 5,236 5,236 0
LA 201,5 201 193,5 0 0 0
IT 2 2 2 2 2 0
GR 103,5 104 96 0 0 0
ET 23 17 13 0 0 0
E18 0,2 0,2 0,2 0,2 0,7 0
E14 1,7 1,7 1,7 1,7 2 0
E12 3,5 3,5 3,5 3,5 4 0
725 0 20 19 19 19 0
E09 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0
E06 3,2 3,2 2,7 2,7 3,2 0
E04 1,4 1,7 1,7 1,7 1,7 0
DAN 11,65 12,47 12,8 12,8 12,97 0
AR 2 2 2 2 2 0
811 0 1 1 0 0 0
814 0 4 4 4 4 0
802 0 1 1 1 1 0
813 0 8 8 8 8 0
812 0 2 2 2 2 0
806 0 1 1 1 1 0
820 0 3 3 3 3 0
809 0 6 5 5 5 0
818 0 3 3 3 3 0
817 0 4 4 4 4 0
815 0 1 1 1 1 0
608 33 35 33 34 35,5 1
E05 3,5 3,5 4,5 4 5 1
E01 10 13 15 15,5 17 1
715 0 11 11 11 12,5 1
E19 4,3 6,3 6,8 6,6 7,6 1
515 19 18 17 20,5 21,5 1
523 16 16 16 15 16,5 1
819 0 1 0 0 1 1
709 0 13 16 17 18 1
AL 26,5 28 28 27,5 29 1
516 9 8 9 12 13,5 1
E16 13,2 12,7 12,5 15,5 18,2 2
601 80 84,5 79 94 96,5 2
GE 2051 2078,5 2057 2041 2043,5 2
MSC 26,66 28,66 29,81 33,12 35,12 2
192 110 112 113 111,5 114 2
REL 333 337,5 337,5 333 335 2
517 60 67 70,5 78,5 80,5 2
621 80 84 84 84 86 2
605 37,5 37 35 33,5 36 2
611 137 135,5 126 128,5 131 2
603 52 54 55,5 59 62,5 3
606 225 228 215,5 212,5 216 3
UAL 26,5 27 26,5 29,5 33 3
AN 2140 2206,5 2190,5 2224,5 2227,5 3
RE 560,875 576,375 578,625 575,125 578,5 3
626 27 27,5 27 31 34 3
712 0 40 39 42 45,5 3
510 100 103 105,5 106 109,5 3
609 180 189,5 196,5 210 214,5 4
ALL 548,5 563 560,66 562 566,5 4
513 17 17 17 15,5 20 4
FR 434 440,5 440 431 436 5
DI 874,5 921,5 918 890,5 895,5 5
FQ 1384 1404,5 1410 1401,5 1407,5 6
MU 656 660,5 637,5 632 639,5 7
LE 1907,5 1930 1902 1882 1890 8
ECO 311,5 323,5 330 332 340 8
SEN 543 549 514 383 392 9
618 61 64,5 63,5 68,5 77,5 9
619 88,5 93 95 103,5 112,5 9
PFR 52 49 58 41 51,5 10
CN 1497 1536,5 1556,5 1545,5 1557,5 12
506 52,5 52,5 51,5 56,5 68,5 12
SCS 70,5 70 77 75,5 88,5 13
PSI 1476 1483,5 1481,5 1440,5 1453,5 13
627 211 239 240 241 254 13
SMA 121 127 137,5 137,5 152,5 15
625 149 172,5 178,5 197,5 214 16
518 73 79 87,5 103 119,5 16
505 278 291,5 297 308 330,5 22
507 243 262,5 261,5 274 296 22
508 158,5 183,5 200 217,5 242 24
SCO 110 111 123,5 123,5 149 25
UES 176 201 207,5 231,5 258,5 27
EF 1282 1314 1299,5 1301,5 1329 27
INF 9200,5 9680,5 9788,5 9949 9977 28
620 185,5 206 233 286 321 35
501 318,5 332 329 319 371 52
622 342,5 353,5 341,5 334,5 393,5 59

linia vermella

seus

USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

20/11/2017 11:03 (2)