Per primer cop una entrevista determinarà les nostres destinacions definitives

El Departament ha presentat en Mesa Sectorial una imminent convocatòria de concurs específic de mèrits per tal de proveir, amb caràcter definitiu, llocs de treball docents específics amb perfil professional de competència digital docent, en centres educatius públics dependents del Departament d’Ensenyament

Aquest concurs de trasllats específic de mèrits oferirà 836 llocs de treball, que afectaran 620 centres. Ara mateix 4.646 persones funcionàries de carrera (les úniques que s’hi poden presentar) tenen acreditat aquest perfil, tot i que en el període de sol·licitud se’n podrà demanar el reconeixement.

El concurs preveu una entrevista (l’anomenen «defensa del projecte»), que representa un 40% dels mèrits del concurs i és l’única fase eliminatòria (s’hi ha d’obtenir com a mínim un 5), però no especifica en cap moment cap criteri de com s’ha d’avaluar. Sens dubte, aquest procediment pot discriminar algunes persones per la seva situació personal: què passarà quan l’entrevistada sigui una dona embarassada?

USTEC·STEs vol denunciar el fet que s’ofereixi la pràctica totalitat de les places específiques d’aquest perfil i, en canvi, a la convocatòria del concurs general de trasllats en surtin un ínfim percentatge respecte al total de places ordinàries existent.

A més, de les 619 places amb aquest perfil a les adjudicacions d’estiu 240 corresponen a personal interí que perdrà el lloc si la vacant és ocupada per una persona funcionària de carrera.

Ja hem anat alertant dels perills a cada nou procediment de perfilació de places i hem animat tothom fer-hi boicot (amb propostes de resolucions de claustres…), tot i les facilitats que donava el Departament. Ara ens trobem que, a causa d’aquestes facilitats, s’han perfilat places de competència digital amb l’objectiu no pas de reforçar un projecte educatiu de centre sinó per tal que determinades persones fossin nomenades coordinadora d’informàtica o que una persona en concret s’hi quedés. Només així es poden arribar a entendre les 21 places d’educació física de primària o la de cultura clàssica (grec i llatí) amb perfil digital.

Si realment és un benefici per a l’educació pública, el Departament d’Ensenyament hauria de potenciar la formació permanent del professorat perquè fos possible que, per exemple, a tots els centres educatius hi hagi diverses persones amb competència digital docent.

Com vam avisar, aquesta política de gestió de personal característica d’una empresa privada ha provocat problemes greus als centres educatius públics, el principal dels quals ha estat la submissió de bona part de les persones que formen el claustre, en la mesura que el seu lloc de treball depèn de la decisió de la direcció. Aquests problemes s’agreujaran quan canviïn les direccions dels centres educatius, quan se suprimeixi una plaça de l’especialitat (quina plaça se suprimirà, la perfilada o l’ordinària?) i, sobretot, quan es prengui consciència que aquesta política educativa del Departament és l’atac més brutal que està patint la democràcia i la llibertat dintre dels claustres dels centres educatius públics.

Però si ens quedem sense fer res, aquest no serà el darrer pas del Departament, sinó només un altre capítol, un camp de proves, per estendre aquesta nova figura administrativa (definitiu d’una plaça perfilada) a la resta de perfils. Es tracta d’una figura que divideix el col·lectiu docent en persones amb condicions laborals diferents pel que fa a la mobilitat, les funcions, la possible supressió… Com diu la dita, divideix i guanyaràs…

Aquest concurs de trasllats de llocs específics emana del Decret 39/2014, que USTEC·STEs (IAC) té recorregut al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i que està pendent de sentència en espera del pronunciament del Tribunal Constitucional espanyol. A més, USTEC·STEs, ha recorregut les dues darreres convocatòries d’adjudicacions d’estiu, entre altres raons, pel procediment d’entrevista que van incorporar-hi.

En coherència amb aquestes actuacions jurídiques hem presentat recurs contenciós administratiu contra aquesta convocatòria de concurs de trasllats específic, que, segons el nostre parer, presenta seriosos dubtes pel que fa a la seva legalitat, ja que la LOE exclou que els anys en què hi hagi concurs general de trasllats n’hi hagi d’altres d’àmbit autonòmic.

USTEC·STEs s’oposa a donar places definitives amb un procediment d’entrevista, atès que és un cop demolidor als procediments de provisió de llocs de treball públics dels centres educatius i obre la porta a l’arbitrarietat, és poc garantista i erosiona la democràcia i la salut laboral als centres de treball públics.

Per tot això USTEC·STEs (IAC) ha demanat i demana la retirada d’aquesta convocatòria, petició amb la qual, malauradament, no han coincidit tots els sindicats de la Mesa Sectorial.

Les places definitives només s’han de proveir de manera transparent i mitjançant el concurs general de trasllats.

Només amb la conscienciació de tothom i amb la mobilització podrem tombar el Decret de provisió i perfils.

Manifestació el 17 de novembre a les 17h Plaça Universitat i assemblees de personal interí a diferents territoris el 30 d’octubre!