Nou! (21/06/22)Titulació del màster de formació del professorat o la formació pedagògica i didàctica: Ampliació del termini per a l’acreditació del màster

S’amplia el termini per a l’acreditació del màster de formació del professorat o la formació pedagògica i didàctica a les persones que van accedir a la borsa de treball de personal interí docent mitjançant les convocatòries d’accés obertes per la Resolució ENS/763/2018, de 12 d’abril, i per la Resolució EDU/778/2019, de 22 de març, fins a la finalització del curs 2022-2023.

Web del Departament

 

(14/05/21) Acreditació del títol oficial de màster en formació del professorat: s’ha publicat al DOGC Resolució EDU/1428/2021, de 10 de maig que les persones que formen part de la borsa de treball de personal interí docent, que van accedir-hi mitjançant la convocatòria d’accés oberta per la Resolució ENS/763/2018, de 12 d’abril, amb el compromís d’acreditar la titulació abans de l’inici del curs 2021-2022 se’ls amplia el termini fins a la finalització del curs 2021-2022

RESOLUCIÓ EDU/1428/2021, de 10 de maig, per la qual s’amplia el termini per a l’acreditació del títol oficial de màster de formació del professorat o la formació pedagògica i didàctica equivalent a les persones que formen part de la borsa de treball de personal interí docent.

INFORMACIÓ del requisit DE FORMACIÓ PEDAGÒGICA  per formar part de la Borsa:

El Departament exigeix al personal interí i substitut l’acreditació del MÀSTER o la formació pedagògica equivalent, sempre que es tingui una titulació universitària que permeti realitzar aquest MÀSTER.

(Ordre EDU/2645/2011, de 23 de setembre)

Excepcionalment, per a determinades especialitats i de forma condicionada a l’obtenció i presentació efectiva de la titulació o certificació corresponent a la formació pedagògica i didàctica (Màster de Formació del Professorat o Formació equivalent a la formació pedagògica i didàctica), es pot manifestar el compromís d’obtenir aquesta titulació abans de l’inici del curs 2023-2024.

Imprès de compromís d’obtenir l’acreditació en formació pedagògica i didàctica abans de l’1 de setembre de 2023 

Consulta si hi ha el requisit del màster. Accés a la consulta.

Enlllaç al web del Departament 

 

* “La formació pedagògica equivalent” al màster en formació del professorat és la següent:

 • CAP, CQP, títol d’especialització didàctica, títol de mestre, diplomatura de professorat d’EGB -> Obtingut abans de l’1 d’octubre de 2009
 • 12 mesos d’experiència impartida al cos de secundària -> abans de l’1 de setembre de 2009 (En el portal atri a dades personals/acadèmiques podeu comprovar si esteu exempts del màster per l’experiència docent)
 • Titulació que inclogui formació pedagògica i didàctica -> Obtingut abans de l’1 d’octubre de 2009
  • Llicenciatura de pedagogia,
  • Llicenciatura de psicopedagogia,
  • Llicenciatura de ciències de l’activitat física i de l’esport (itinerari educació),
  • Títol superior de música (especialitat de pedagogia de la formació musical bàsica i general)
  • Títol superior de dansa (especialitat de pedagogia de la dansa)

 

Ara bé, per gent que té una titulació que permet fer docència però que NO  li permet accedir al Màster, s’ha regulat una nova CERTIFICACIÓ (el nom complert de la qual és “formació equivalent a la formació pedagògica i didàctica exigida per aquelles persones que, estan en possessió d’una titulació declarada equivalent a efectes de docència, no poden realitzar els estudis de màster“)

 

Per mantenir-se a la Borsa si no pots accedir al màster cal (Ordre ECD/1058/2013, de 7 de juny):

– tenir la CERTIFICACIÓ oficial en data 1 de setembre 2015.

– haver impartit abans de 1 de setembre de 2014 docència durant:

 • 12 mesos continus o discontinus en centres públics o privats.
 • 2 cursos acadèmics complerts
 • 2 cicles d’ensenyaments esportius complerts

                                   

La inscripció a aquesta CERTIFICACIÓ està regulada per la RESOLUCIÓ ENS/1831/2013, de 26 d’agost

Informació anterior