Informació oficial - enllaços externs

Eleccions sindicals del personal docent no universitari

Calendari
  • Constitució de les mes​es electorals coordinadores: 15 de desembre de 2022
  • ​Publicació del cens provisional: del 17 de gener de 2023 fins el 26 de gener de 2023

Les al·legacions, si s’escauen, en relac​ió al cens provisional (altes, baixes, noms incorrectes, etc.) caldrà enviar-les, dins del termini establert, a la Mesa Electoral Coordinadora corresponent al centre on es presten els serveis​ fins al 27 de gener.​

  • Consulta ​la mesa de votació: 17 de gener de 2023
  • Constitució de les meses electorals parcials: 27​ de gener de 2023
  • Darrer dia termini de reclamacions al cens provisional: 27 de gener de 2023
  • Publicació del cens definitiu: 30 de gener de 2023
  • Sol·licitud de vot per correu: del 30 de gener de 2023 al 7 de març de 2023​
  • Jornada de votació: 14 de març de 2023 de 10:30h a 18:30h

Calendari eleccions sindicals

Sol·licitud vot per correu

Si no podeu exercir el vostre vot presencialment, podeu optar per votar per correu. Cal seguir el procediment indicat en el portal de centre Sol·licitud de vot per correu.

Termini fins al 7 de març de 2023