Full 475

Gener de 2024

REFORMA CURRICULAR:

UN NOU PAS CAP AL DESMANTELLAMENT DE L’EDUCACIÓ!

La reforma curricular que està imposant el Departament significa erosionar l’objectiu que hauria de tenir l’educació: l’equitat entre l’alumnat a partir d’una educació integral, inclusiva, crítica i emancipadora. Lluny de voler garantir aquest objectiu, la nova reforma, imposada sense participació real i efectiva del professorat ni de la comunitat educativa, proposa aprofundir en el dictat neoliberal a còpia d’aprimar, per diferents vies, continguts curriculars. Això, unit a la falta d’inversió crònica per dur a terme una educació realment inclusiva i la creixent falta de democràcia en cada dia més centres, dona com a resultat un sistema educatiu segregat (agreujat per la presència de la concertada i la tria de centre que duu aparellada) amb un personal sobrecarregat laboralment (tal com ja estan detectant les avaluacions de riscos psicosocials).

Seguint la ja tradicional pràctica del Departament d’usar eufemismes i propaganda oficial per tapar els problemes reals de l’educació, aquesta reforma del currículum aparenta cercar l’èxit de tot l’alumnat, quan en realitat vol disfressar l’abandonament escolar existent. Per fer-ho, rebaixa els continguts educatius, resta hores curriculars a algunes matèries de primària i secundària, desdibuixa el caràcter educatiu de l’avaluació a base d’un llenguatge eufemístic sense sentit, imposa l’autonomia com a sinònim de competitivitat entre centres educatius, sacralitza les competències tot elevant-les a objectiu quan en realitat haurien de ser un instrument, converteix el treball per projectes en metodologia única, introdueix el voluntariat obligatori, etc.

La doctrina neoliberal, organitzada convenientment en lobbies, ha amarat la política educativa del Departament d’Educació també en l’elaboració del currículum, tal com ja va fer en la redacció de la LOMLOE. Els grans interessos econòmics mundials cobegen dominar la societat global. Per a això, necessiten que la majoria de la societat tingui poca cultura i sobretot poc pensament crític per acabar acceptant que la desigualtat és normal, que el voluntariat ens eximeix de la nostra obligació de treballar per una societat igualitària, i que uns pocs dirigiran el món i la resta estarà al seu servei.

USTEC·STEs proposem com a alternativa que el Departament d’Educació garanteixi uns continguts curriculars comuns per a tot l’alumnat de Catalunya, independentment de la classe social de procedència, la inversió necessària al sistema educatiu i el català com a llengua vehicular. Calen aquestes tres condicions per entendre el treball per competències com a aprenentatge significatiu i que permet l’accés universal a totes les àrees del saber; l’autonomia de centre com a organització pedagògica pròpia, dintre d’un projecte educatiu decidit pel claustre i amb el currículum com a referència; la renovació pedagògica com a instrument de millora del sistema educatiu que pren sentit només si sacompanya de ràtios adequades i de tot el personal necessari, tant docent com d’atenció educativa; l’avaluació com a mecanisme educatiu efectiu, i la salut laboral del personal docent i d’atenció educativa com a condició necessària perquè el sistema funcioni.

Evitar la imposició i el desmantellament de l’educació és a les nostres mans: ara cal lliurar la batalla per salvar els continguts i garantir l’accés a la cultura com a instrument de transformació de la societat a partir de l’emancipació dels fills i filles de les classes populars.

 

Portada Full 475 Reforma curricular a 300 ppp
Download-d-retocat-el-text-final-a-72ppp
Enllac-pagina-fulls-d2-rectificat-en-72-ppp
Enllac-pagina-fulls-b2-rectificat-a-72-ppp
Enllac-pagina-fulls-f2-rectificat-a-72ppp
el_catala_no_es_toca
AFILIA_T amb QR actualitza ret a 72 ppp