Full 473

Gener de 2024

ENS NEGUEM A FER HORES EXTRES A SECUNDÀRIA!

Fa temps que des d’USTEC·STEs (IAC) denunciem la reiterada pèrdua dels drets laborals, juntament amb la baixada del poder adquisitiu dels docents catalans. Actualment, les nostres queixes són més evidents, ja que cada vegada més persones canvien al sector privat, fet que comporta moltes substitucions sense cobrir i, per tant, molt alumnat sense docent. Aquesta situació afecta tant les especialitats de secundària com les de formació professional (FP). Concretament, aquest curs 2023/24 ha començat amb gairebé 500 places de docents sense cobrir a secundària i a FP.

Som davant d’una situació que com a USTEC·STEs ja vam denunciar en el seu moment, ja que era previsible i evident que, si es menysté el professorat, el que està passant ara era qüestió de temps. Si bé és cert, i així ho entenem nosaltres, que aquesta mancança de professorat és conseqüència de la mala gestió i previsió del Departament, també és cert que està íntimament lligada als baixos sous. De fet, som els docents amb menys poder adquisitiu de tot l’estat (tenint en compte els sous i que Catalunya és la segona CA més cara d’Espanya).

El Departament no es responsabilitza de les nostres condicions laborals ni del “maltractament del professorat” que patim, de manera que difícilment aconseguirà atraure noves candidatures a la docència. L’administració ignora les nostres demandes i només implementa mesures que agreugen el descontentament i malestar general docent. Aquest és el cas amb la introducció de les hores extres a la funció pública docent.

Hores extres a l’educació catalana

Durant el curs passat, 2022/23, es va implantar, com a mesura excepcional, el complement retributiu de major dedicació horària al qual van accedir voluntàriament més de 50 docents de les especialitats de la família professional d’informàtica. Des d’USTEC·STEs ho vam impugnar i en aquests moments està en via judicial.

Durant aquest curs, 2023/24, concretament el passat 19 de desembre, el Departament n’ha tornat a publicar la implantació al DOGC. Aquesta vegada, però, s’hi afegeixen noves especialitats de secundària com és el cas de la llengua i literatura catalana. Des d’USTEC·STEs no ens donem per vençuts i, per tant, ho tornarem a impugnar.

Aquest complement retributiu és d’uns 460 euros bruts/mensuals, a canvi d’ampliar la dedicació horària lectiva actual, de 18 a 24 hores, coincidint amb les hores de permanència al centre. Per tant, 460 euros bruts per 6 hores lectives, les quals directament afecten altres hores de preparació, reunions, guàrdies, etc., i així es redueix considerablement el preu de l’hora extraordinària. Aquest fet, de nou, ridiculitza i evidència el sou i el tracte dels docents catalans.

Cal destacar que qui accepta fer aquestes 6 hores lectives de més, com ja s’ha dit, deixa hores de guàrdies i reunions sense cobrir i aquesta feina passa directament als seus companys i companyes del centre que l’hauran de fer sense cap bonificació monetària. Per tant, en realitat, estem davant d’un acte de menyspreu a la tasca del professorat.

Valoracions d’USTEC·STEs:

USTEC·STEs no estem d’acord en la possibilitat d’ampliar voluntàriament la dedicació horària lectiva a més de 18 hores lectives a canvi d’una mínima retribució econòmica. Aquesta mesura i situació excepcional no pot suposar allargar la jornada laboral i substituir les hores de reunions, permanència, guàrdies, etc. del professorat que voluntàriament s’hi aculli, ja que això afecta de manera directa altres docents dels centres on s’apliqui.

El complement retributiu de 460 euros bruts/mensuals és una mesura que abarateix la massa salarial total i que no suposa cap millora de les condicions laborals i retribucions del conjunt del professorat.

Pot el Departament assegurar que aquesta mesura no és una manera d’eliminar places docents?

Perquè si 3 docents d’una especialitat s’hi acullen, és obvi que es necessita un/a menys.

Propostes d’USTEC·STEs:

Fem una crida a docents, equips directius, alumnes, famílies i a tota la comunitat educativa a no acceptar aquesta sobrecàrrega horària lectiva. Aquesta mesura excepcional de major dedicació horària no pot esdevenir norma.

Hem de millorar el sou de tot el personal docent i, així, recuperar el poder adquisitiu perdut els darrers anys (més d’un 28%). La mesura abarateix el cost del personal docent i afavoreix la fuga a l’empresa privada, amb millors salaris i condicions laborals.

Cal fer més atractiva la incorporació a la docència tot millorant les condicions de treball i la part retributiva.

Portada hores extres a 300 ppp
Download-d-retocat-el-text-final-a-72ppp
Enllac-pagina-fulls-d2-rectificat-en-72-ppp
Enllac-pagina-fulls-b2-rectificat-a-72-ppp
Enllac-pagina-fulls-f2-rectificat-a-72ppp
el_catala_no_es_toca
AFILIA_T amb QR actualitza ret a 72 ppp