Eina 523

INFORMACIÓ BÀSICA

PROFESSORAT INTERÍ I SUBSTITUT

Curs 2023-2024

EDITORIAL

En els darrers cursos, el col·lectiu interí s’ha vist enmig d’una voràgine de la qual encara no n’ha sortit. La sentència del TJUE, del 19 de març de 2020, establí que les persones interines amb més de 3 anys treballats ocupant places estructurals es trobaven en situació d’abús de temporalitat, en virtut de la directiva 1999/70. Les institucions europees decidiren llavors que, per tal d’accedir als Fons de Recuperació Europeus, l’Administració havia de reduir la temporalitat per sota del 8% abans de la fi de l’any 2024. Fruit de les mobilitzacions i la pressió en la negociació, el Reial decret llei 14/2021, del 6 de juliol, conegut com a “Icetazo”, va incorporar la via del concurs de mèrits (CM) com a mecanisme d’estabilització, a més del concurs d’oposició (CO). Així mateix, la pressió exercida per USTEC·STEs (IAC) en la negociació amb el Departament d’Ensenyament va fer possible un concurs d’oposició d’estabilització (COE) amb requisits més favorables per a les persones aspirants que no pas un CO ordinari.

El CM i el COE en curs han de permetre l’accés a la condició de funcionàries i funcionaris de carrera de més de 27.000 docents. Però, lluny de ser processos garantistes i justos, la manca de criteris que puguem considerar acceptables per baremar els mèrits, l’opacitat en els criteris d’avaluació de les proves del COE i els nombrosos errors tècnics han fet d’aquesta estabilització una vergonya majúscula per al Departament.

Davant aquesta realitat, no és desencertat preguntar-se per què hi ha tantes persones treballant en precari al sistema educatiu públic català. Es podria pensar que l’elevada taxa d’interinitat és fruit d’un cúmul de descuits, d’una planificació erràtica dels successius consellers d’educació. Però, tot i acceptar que la mala gestió és endèmica en aquesta administració, convé no perdre de vista els avantatges que ofereix per al Departament una elevada taxa de persones interines.

La transformació educativa a poc a poc està imposant un model liberal de centres educatius, que, a més, pateixen la competència deslleial del sistema privat i concertat. Els claustres, però, no sempre ofereixen resistència, perquè fruit de la voluntat de desapoderar-los, la gestió dels centres educatius públics compta avui dia amb equips directius que gaudeixen del dret de triar persones mitjançant perfils, entrevistes i propostes de continuïtat. Això és gràcies al decret de plantilles (Decret 39/2014), que situa el professorat interí en la delicada conjuntura de requerir la complicitat de l’equip directiu per rebre una proposta de continuïtat al mateix centre. Així s’explica la necessitat de comptar amb aquestes peces al taulell; així s’explica la necessitat de mantenir el nombre més gran possible d’interines i interins al sistema.

En conclusió, moltes persones interines en frau de llei no tenen garantida l’estabilització abans de la fi de 2024, i les noves incorporacions a la borsa es troben amb una incertesa enorme pel que fa a les seves condicions de futur. Des d’USTEC·STEs (IAC) continuem exigint que totes les persones en frau de llei siguin estabilitzades per la via del CM i que es garanteixin unes condicions laborals dignes als nous interins i interines. No és acceptable que una persona treballi tot un curs i es vegi obligada a cobrar l’atur el mes d’agost, com els passa a les persones substitutes. Tampoc ho és el fet de no poder expressar l’opinió per por a perdre la plaça. Esperem que aquests processos d’estabilització ajudin a canviar les dinàmiques en els centres educatius. Animem les treballadores i treballadors a mobilitzar-se i lluitar per construir un sistema educatiu lliure de precarietat.


BORSA DE TREBALL DOCENT

La borsa de treball docent és una llista única a tota Catalunya de les persones que han demanat cobrir llocs de treball en règim de substitució o d’interinitat al Departament d’Educació.

Cada persona té un número d’ordre, el número de barem. Cada número només el té una persona (és únic i és independent del cos o l’especialitat). Es manté el mateix número durant tot el curs i a final de curs se n’assigna un de nou pel curs següent, només en funció del temps treballat.

Malgrat que és una llista única, el Departament la divideix en dos blocs:

BLOC I: El formen les persones que tenen serveis prestats al Departament d’Educació (ja han treballat), ordenades segons el número de barem.

BLOC II: El formen les persones que encara no han treballat per al Departament, ordenades segons el número de barem.

*A les persones que han superat la fase d’oposició, però no han obtingut plaça de funcionàries, se’ls assigna un número de barem immediatament posterior al darrer del Bloc I, ordenades segons la nota de les oposicions.

BLOC NOVACO: és un bloc no formal, són les persones inscrites abans que comenci el curs i durant el curs escolar. Enguany, es poden inscriure del 21 de juny al 20 de desembre de 2023. Disposen de número dinscripció, però NO de número de barem fins a final de curs. Poden ser nomenades.

Des de l’aplicació del Decret 39/2014 de provisió i plantilles, any rere any cada vegada és menys rellevant l’ordre del número de barem per accedir a una feina.

Els llocs de treball no s’adjudiquen per ordre de barem ni amb els criteris d’igualtat, mèrit i capacitat que són imprescindibles a la funció pública. El Departament d’Educació, amb el Decret 39/2014, va obrir la porta a l’arbitrarietat, el nepotisme, el tràfic d’influències i l’opacitat i en l’actualitat quasi que es veu com una pràctica correcta. No ho és, i per això des d’USTEC·STEs no ens cansarem de denunciar-ho.

ENTRADA A LA BORSA

Amb la resolució EDU/2182/2021, de 9 de juliol, i la posterior modificació amb la resolució EDU/1811/2022, de 8 de juny, el Departament d’Educació ha canviat la manera d’accedir a la borsa de treball de personal docent.

Hi ha la possibilitat d’inscriure’s a la borsa durant els primers mesos del curs (de juny a desembre) segons la demanda que cada 15 dies fa cadascun dels serveis territorials (ST) i obtenir un número d’inscripció amb el qual ja es permet treballar. Aquest col·lectiu, que el Departament anomena NOVACO, no rep el número de barem definitiu de la borsa fins a final de curs, quan es resol l’accés a la borsa i es publica la resolució d’admesos/exclosos de manera definitiva.

Com funciona?

Cada servei territorial (ST) publica al web la relació despecialitats de les quals precisa docents.

Aquesta relació pot canviar el dia 1 i i el dia 15 de cada mes, segons la necessitat d’especialitats a cada ST. Només es pot accedir a inscriure’s a la borsa en les especialitats i els ST que necessiten gent.

Aquest sistema d’inscripció a la borsa permet, només amb número d’inscripció, accedir a un lloc de treball docent. Ara bé, l’ingrés real a la borsa es produeix amb la publicació dels admesos/exclosos i l’obtenció del número de barem.

Si està oberta l’especialitat i el ST que t’interessen, per entrar has de presentar una sol·licitud telemàtica i els documents de justificació dels requisits i dels mèrits en el registre del servei territorial triat com a preferent o a través del registre electrònic, sempre durant la quinzena “oberta”.

Una vegada el ST ha comprovat la documentació, si tot és correcte, senvia al candidat o candidata un correu electrònic on se li comunica que ha “accedit a la borsa de treball”. Les candidatures queden ordenades per ordre cronològic d’accés i reben un número d’inscripció que els permet treballar sempre que les necessitats del Departament així ho requereixin (no tenen encara número de barem).

Aquesta entrada “en diferit” a la borsa té alguns inconvenients més:

– No es publica cap llistat d’admesos o exclosos fins a final de curs. Tampoc es publica cap llistat de les persones que es van inscrivint. Ningú sap quantes persones disponibles hi ha exactament.

– Si no t’accepten la sol·licitud d’inscripció, és possible que no sàpigues per què i, per tant, no puguis reclamar.

– Només es valoraran els mèrits assolits en la data de presentació de la sol·licitud, és a dir, quan se sol·licita accedir a la borsa, i no pas els del moment en què sassigna el número de barem, encara que siguin més.

Tot i que des d’USTEC·STEs hem reiterat la necessitat de fixar un termini de resposta a les persones aspirants, el Departament es nega a fixar-lo al·legant que es tramiten les sol·licituds en funció de les necessitats.

Si no tens el màster de secundària:

El màster de formació del professorat de secundària és una titulació que és un requisit per accedir a la borsa per impartir especialitats de secundària. El Departament, però, ha inventat el concepte de participació condicionada.

En què consisteix? Sempre segons les necessitats del Departament, si en una determinada especialitat estan en situació crítica de candidats, es permet l’entrada condicionada a la borsa a:

1) Persones que ja estan matriculades al màster de secundària (però no el tenen)

2) Persones que signen un compromís de cursar el màster (no cal ni que estiguin matriculades) abans del curs 2025-26.

Aquestes persones formen col·lectius específics i ordenats a lhora d’accedir a un lloc de treball. Sempre es prioritzen les persones que tenen tots els requisits abans que les que s’han inscrit de forma condicionada, independentment del número d’inscripció. Els números d’inscripció deixen d’anar per ordre una vegada més.

I així és com el Departament recargola la norma i fa que un requisit deixi de ser-ho. A USTEC·STEs ens preguntem: és realment necessari que el professorat de secundària tingui el màster (i, per tant, la formació didàctica adient) o tan sols ho és si el Departament té prou candidatures? Què faria el Departament si, per exemple, de sobte no tingués prou candidats amb el nivell C1 de català? També gestionaria una entrada “condicionada” sense el nivell de català només amb la promesa d’estudiar-lo?

Val a dir que la data de compromís d’entregar el títol del màster la van allargant cada curs, perquè com que no faciliten l’accés al màster, la universitat ofereix poques places en relació amb la demanda actual i és molt car. Ja fa uns cursos que la participació “condicionada” està esdevenint la normalitat.

MANTENIMENT A LA BORSA

Quan formes part de la borsa, estàs obligat/da a acceptar la feina adjudicada perquè només se t’adjudica allò que has demanat.

Excedències:

 • Cura d’un fill o filla

 • Cura d’un/a familiar

 • Violència de gènere

 • Violència terrorista

La data d’inici de l’excedència no pot coincidir amb la data d’inici del nomenament.

Permisos:

 • Maternitat biològica, per adopció o per acolliment

 • Progenitor/a diferent de la mare biològica

 • Compactació de la lactància o de la reducció de jornada

Si s’obté una vacant mentre s’està de permís, el Departament la manté en reserva fins que es pugui fer efectiva la incorporació, i com a màxim fins al 31 d’agost de 2024.

Llicències i baixes:

 • Estudis (sense retribució)

 • Assumptes propis (sense retribució)

 • Accident laboral

 • Incapacitat temporal (IT) per malaltia comuna

 • IT per risc durant l’embaràs

Els permisos de maternitat o paternitat i la baixa per accident laboral durant un nomenament vigent (sense ultrapassar el 30 de juny) computen com a serveis prestats.

Autogestió de la disponibilitat (congelar-se):

Les persones que no volen ser nomenades ho han de sol·licitar amb l’aplicació de la pàgina web. No cal al·legar cap motiu.

El procediment més correcte és informar únicament de la data a partir de la qual no es vol ser nomenat/da. Quan es vol tornar a estar disponible, cal entrar de nou a l’aplicació i informar de la data de “descongelació”.

Atenció: Tant la no disponibilitat com la disponibilitat es fan efectives l’endemà de la data informada.

És possible informar de les dues dates en el mateix moment, però durant el període sol·licitat l’aplicatiu no permet fer modificacions a l’usuari/ària.

Finalització d’un nomenament vigent:

A petició de la persona interessada i per causes greus que cal justificar i que el ST estudiarà i autoritzarà o no, es pot donar el nomenament vigent per finalitzat. Es manté el número d’ordre.

BAIXA DE LA BORSA

Motius dexpulsió de la borsa de treball:

a) Renunciar a formar part de la borsa, renunciar a un nomenament vigent o no prendre possessió del lloc de treball adjudicat el dia que figura a la credencial com a data d’inici de la substitució, sense causa justificada.

Renunciar a l’adjudicació provisional d’estiu o no prendre’n possessió l’1 de setembre. NOVETAT

b) Haver estat objecte d’una mesura de prohibició o límit d’apropament a un/a menor per sentència judicial.

c) Ser declarat no apte/a, per segona vegada, en la fase de pràctiques d’un procediment selectiu.

d) Rebre un expedient contradictori no disciplinari.

e) Haver estat sancionat/da en un procediment disciplinari amb la revocació del nomenament d’interí/ina.

f) No presentar-se a la feina durant 3 dies consecutius sense causa justificada.

PÈRDUA DEL NÚMERO DE BAREM

Motius per perdre el número de barem a la borsa:

a) No acceptar una destinació adjudicada.

b) No acceptar un nomenament ofert en el ST preferent.

c) No participar en els nomenaments telemàtics (falta de connexió).

d) No haver estat disponible durant els darrers 3 anys i seguir no disponible a data 1/09/2023 NOVETAT

En tots els casos es tenen 10 dies naturals per justificar documentalment el fet davant el ST i demanar el manteniment del número de barem.

La pèrdua de número de barem té efectes durant el curs escolar en què es produeix.

Si es perd el número de barem 2 vegades, té efecte durant dos cursos i no es participa en els nomenaments durant 3 mesos (s’estarà no disponible)

Incapacitat temporal (IT).

Les persones interines estan afiliades a la seguretat social per rebre’n la prestació sanitària (només si aproven oposicions passen a MUFACE) i per tramitar-hi els comunicats de baixa mèdica (IT) a través del metge de família.

És important comunicar al centre que s’està de baixa, així com les renovacions de la baixa. No cal enviar cap comunicat ni al centre ni al Departament, ja que el CAP ho fa. NOVETAT

Es considera accident laboral aquell que es produeix:

 • En el centre de treball

 • Durant el desplaçament pel camí habitual a la feina

 • Durant algun desplaçament o qualsevol activitat relacionada amb la feina.

En el malaurat cas de patir-ne un, cal tenir en compte el protocol d’actuació perquè consti com a tal. En cas d’accident laboral, el personal interí ha d’anar a la mútua ASEPEYO concertada amb el Departament d’Educació. Tota la informació és a la pàgina web https://salut.sindicat.net/

School classroom in blur background without young student.

COM OBTENIR UN NOMENAMENT: TENIR UNA FEINA

Tipus de procediments per obtenir un nomenament

A. Nomenaments telemàtics

Es fan nomenaments telemàtics durant el curs, els dies que mensualment decideix el Departament i publica al web. Els primers nomenaments telemàtics d’un curs són el juliol del curs anterior. NOVETAT

Són per cobrir substitucions o vacants a:

 • Llocs específics de perfils

 • Llocs específics temporals

 • Llocs ordinaris

Un programa informàtic selecciona tants candidats/es com substitucions s’han de cobrir i les assigna per número de barem (començant pel més baix) tenint en compte les dades de la candidatura informatitzades a la borsa.

El procediment de nomenaments telemàtics es pot resumir en aquests passos:

1) Cal accedir a la pàgina web del servei territorial (ST) demanat com a preferent o del Consorci d’Educació de Barcelona (CEB). Al nostre web https://www.sindicat.net/ sempre hi trobaràs els enllaços corresponents. El dia de l’adjudicació es pot consultar el número d’ordre de les persones nomenades per a cada especialitat.

Tenen en compte aquests col·lectius, per ordre:

A primària hi ha 3 col·lectius:

1r. Personal interí del cos de mestres amb temps de serveis prestats a la borsa.

2n. Personal interí del cos de mestres sense temps de serveis prestats a la borsa.

3r. Personal interí que s’hagi inscrit durant el curs (encara no admès a la borsa, sense número de barem, amb número d’inscripció).

A secundària hi ha 6 col·lectius:

1r. Personal interí amb temps de serveis prestats a la borsa, amb requisit de formació pedagògica (màster de secundària o equivalent).

2n. Personal interí sense temps de serveis prestats a la borsa, amb requisit de formació pedagògica.

3r. Personal interí que s’hagi inscrit durant el curs (encara no admès a la borsa, sense número de barem, amb número d’inscripció) amb requisit de formació pedagògica.

4t. Personal interí inscrit abans de l’exigència del requisit de formació pedagògica que encara no compleix amb aquest requisit.

5è. Personal interí que ha acreditat la matrícula al màster de formació pedagògica i didàctica.

6è. Personal interí que s’ha compromès a acreditar el màster de formació pedagògica i didàctica.

2) Per saber el resultat de l’adjudicació, cal consultar la llista general a la pàgina web del CEB o del ST d’Educació preferent. Les persones a les quals s’assigna una vacant o una substitució reben un avís per mitjà d’un SMS i d’un missatge de correu electrònic (que no són obligatoris).

3) Les franges horàries en què cal connectar-se per veure el resultat de l’adjudicació i acceptar-la o refusar-la es publiquen a l’apartat Franja horària de connexió de les pàgines web.

4) Les persones a qui s’assigna una vacant o substitució l’han d’acceptar des de l’aplicació que hi ha a l’apartat Accés al resultat individual de l’adjudicació d’aquest web durant la franja horària indicada. Per fer-ho, cal seguir els passos següents:

• Acceptar telemàticament aquesta proposta.

• Imprimir la credencial (en format PDF).

El dia d’inici de la substitució està especificat a la credencial i cal presentar-se al centre docent adjudicat i lliurar-la a la direcció del centre. Recomanem fer-ne sempre una còpia.

5) Si no es vol acceptar la proposta d’adjudicació, cal indicar-ho a l’apartat Accés al resultat individual de l’adjudicació. S’ha de tenir en compte que el rebuig d’aquesta proposta comporta l’exclusió de la borsa de treball de personal docent, llevat que s’al·legui un motiu justificat. En aquest cas, s’ha de fer arribar un document acreditatiu a la seu del ST corresponent.

6) La direcció del centre docent ha de comunicar a la persona interina o substituta l’acabament de la vacant o substitució perquè s’incorpora la persona titular. En el termini màxim de 24 hores des que es rep aquesta comunicació, s’ha d’accedir a l’aplicació que hi ha a l’apartat Comunicació de la finalització de l’adjudicació per comunicar la data d’acabament i quedar disponible per participar en els següents actes de nomenament.

Amb els nomenaments telemàtics cal tenir en compte que:

• L’ordre de prioritat de les especialitats el determina cada ST en cada convocatòria.

• En cada especialitat s’adjudiquen primer els nomenaments segons el tipus de dedicació, després segons la durada de la substitució i finalment segons el lloc de treball.

• A la candidatura de número més baix se li assigna la substitució més llarga de l’àmbit territorial que ha posat en el número 1 de preferència. Si no n’hi ha cap al municipi o comarca en aquest àmbit territorial escollit, es passa a la més llarga del número 2, etc.

Per això, si el que vols és prioritzar treballar per damunt del lloc on fer-ho, cal posar únicament el ST preferent com a primera preferència territorial. Així, quan correspongui el torn, s’assignarà la substitució més llarga que hi hagi en aquell ST.

• Una vegada s’ha seguit aquest procediment i s’ha assignat substitut/a a totes les substitucions de jornada sencera d’aquella especialitat, es passa a les jornades senceres de l’especialitat següent.

• Una vegada s’ha assignat substitut/a a totes les substitucions de jornada sencera de totes les especialitats, es passa a les mitges jornades.

B. Difícil cobertura

Són per cobrir substitucions/vacants:

 • En llocs de característiques especials (aules hospitalàries, centres penitenciaris, atenció domiciliària…)

 • En serveis educatius

 • En centres de màxima complexitat (CMC) per llocs no ordinaris

 • A conseqüència de la no-acceptació o per manca de candidatures (en 2 nomenaments telemàtics)

 • En centres de formació de persones adultes (CFA). Calen requisits específics regulats a la base 3.4 de la Resolució EDU/1496/2021, de 17 de maig, que regula els àmbits dels centres d’adults.

El procediment per als llocs de difícil cobertura es pot resumir en aquests passos:

• El ST fa públic, a la seva pàgina web, la plaça que s’ha de cobrir tot indicant l’especialitat, habilitats específiques, característiques o el perfil que es requereix.

• S’obre un termini de 2 dies naturals perquè les persones interessades facin arribar la seva petició al ST corresponent. Hi poden participar candidats/es de qualsevol ST.

• S’adjudica la plaça. En el supòsit de concurrència de més d’un/a candidat/a, han de tenir prioritat les persones que tenen aquell ST com a preferent, l’especialitat demanada i el número d’ordre més baix.

• El ST publica el resultat de l’adjudicació tot especificant la plaça adjudicada, el nom dels candidats i el nom i el número de barem de la persona a qui s’ha assignat el lloc de treball.

• Finalment, cal aixecar acta de les proves realitzades per acreditar la idoneïtat.

C. Procediment d’urgència

Per a un lloc vacant que s’ha produït després del nomenament telemàtic perquè la persona nomenada no vol o no pot incorporar-s’hi.

Tan bon punt el ST sap que la persona no s’incorporarà al centre, localitza una nova candidatura tot respectant en qualsevol cas l’ordre de barem. Generalment, es fa una trucada telefònica, però es pot utilitzar qualsevol mitjà de comunicació. El ST ha de publicar el resultat al web. La informació de les adjudicacions s’actualitzarà com a mínim cada setmana.

Des d’USTEC·STEs considerem tots aquests sistemes com a vies que permeten la picaresca i que fan que el sistema es torni opac, ja que és difícil de fer un seguiment real de l’assignació de llocs de treball segons l’ordre de la borsa. Ha arribat un punt que ningú sap a qui tocaria treballar per mèrit i capacitat i qui treballa realment. Aquesta falta de transparència és inadmissible en un sistema públic de contractació.

D. Candidatures seleccionades per les direccions dels centres

Les regula la Resolució EDU/1852/2021, d11 de juny, on el Departament fa extensiu aquest sistema a tots els ST i al Consorci i a la pràctica normativitza la prevaricació.

Des d’USTEC·STEs no les volem reproduir per tal de no contribuir a promoure les immoralitats i els abusos que permet el Departament d’Educació.

Des d’USTEC·STEs sempre hem demanat, i encara ho fem, la retirada de la tria a dit per part de les direccions.

Adjudicació per error del ST

Quan un lloc de treball vacant s’adjudica per error, el ST o el CEB han d’oferir a la persona afectada una vacant o substitució de característiques similars al més aviat possible, tan bon punt es produeixi una vacant o substitució.


ALTRES INFORMACIONS RELLEVANTS A LA BORSA

Modificació de dades

És obligació de l’aspirant mantenir o modificar les dades informatitzades de la borsa en els terminis oficials previstos en els quals el Departament “obre” l’aplicació informàtica a aquest efecte.

Aquest curs 2023-2024 estan previstos aquests terminis:

 • del 12 al 19 de setembre de 2023

 • del 13 al 20 de novembre de 2023

 • del 22 al 29 de gener de 2024

 • de l’11 al 18 de març de 2024

També s’obrirà l’aplicació a final de curs durant el procés d’adjudicacions d’estiu (abril/maig 2024)

Des d’USTEC·STEs hem demanat que els terminis de modificació de dades siguin cada mes en comptes de cada dos mesos.

Dades que pots actualitzar a la borsa:

Les dades personals

La modificació de dades personals i la inclusió de documentació són les úniques accions que es poden fer durant tot l’any, no cal esperar als períodes de modificació de dades.

Les especialitats

En aquest apartat s’assenyalen les especialitats que es poden impartir, se’n pot seleccionar una o més d’una i es poden ampliar o reduir durant el període de modificació de dades.

L’àmbit territorial preferent

Cal demanar una àrea territorial preferent (és a dir, un servei territorial, ST). Aquest serà l’únic servei territorial on el Departament pot adjudicar-te feina per cobrir substitucions mitjançant nomenaments telemàtics.

En aquest apartat es demanen per ordre de preferència els municipis i comarques on es vol treballar, amb el benentès que es prioritza el municipi o comarca en lloc de la substitució més llarga. Si la prioritat és treballar, en comptes del lloc on fer-ho, cal indicar únicament el ST preferent; i quan et correspongui el torn, t’assignaran la substitució més llarga que hi hagi en aquell ST.

El Departament proposa (per manca de docents en alguns llocs) que el territori mínim de demanda sigui la comarca. Això limita la capacitat d’elecció del lloc de treball de les persones integrants de la borsa. Des d’USTEC·STEs considerem que si falten docents el que ha de fer el Departament és millorar les condicions laborals de les persones substitutes. El sistema per comarques l’utilitza el personal laboral i queda demostrat que no funciona, per això reclamem que es mantingui el municipi com a petició mínima.

El tipus de jornada

Després de molts anys de jornades reduïdes absurdes imposades simplement per estalviar diners en la contractació, finalment des del curs 22/23 només hi ha 2 tipus de jornades: sencera (1) i mitja (0,5).

No és obligatori marcar-ne cap en concret, només cal assenyalar el o els tipus de jornada que sestà disposat/da a fer. És obligatori acceptar el que s’ha demanat. El mínim a sol·licitar és almenys un tipus de jornada i un municipi.

Els llocs de treball i centres especials

En aquest apartat es mostra la disponibilitat (sempre que es tinguin acreditats els requisits en cada cas) per obtenir llocs de treball específics o de centres especials.

Els llocs de treball específics amb perfil professional: Cal demanar l’acreditació del perfil al Departament.

IAN, IFR, IIT, IAL: Lingüístics, amb AICLE

TIC: Competència digital

DIV: Diversitat

GPS: Gestió de projectes i serveis FP i règim especial

LBI: Lectura i biblioteca escolar

ISL: Immersió i suport lingüístic

EVP: Educació visual i plàstica

EGI: Metodologies amb enfocament globalitzat

Els centres especials: Cal saber les característiques d’aquests centres.

AAP/ADC: Aula acollida (escoles/instituts)

UAL: Unitats d’audició i llenguatge amb llenguatge de signes

Aula hospitalària

Atenció domiciliària

Llocs que comporten itinerància

CREDA: Centre de recursos per a deficients auditius

CREDV: Centre de recursos per a deficients visuals

EAP: Equip d’assessorament psicopedagògic

Centres penitenciaris del Departament de Justícia

Centres de protecció de menors

Formació de persones adultes

Durada d’un nomenament

Com a interí/ina

Un lloc de treball VACANT és un lloc de la plantilla d’un centre que no té assignat cap titular que l’ocupi durant el curs vigent.

El nomenament d’un interí dura un curs sencer, des de l’1 de setembre fins al 31 d’agost. Les vacants generades per jubilacions, incapacitats permanents o defuncions abans de l’1 de març s’han de cobrir amb una vacant. Les vacants a mitja jornada (0,5) són considerades vacants a tots els efectes.

Una vacant o una mitja vacant es pot acceptar encara que s’estigui de baixa (IT) o de permís (de maternitat, per exemple) en el moment d’incorporar-se. En aquest cas, es manté en reserva fins que la persona de baixa o permís s’hi incorpora durant aquell curs, amb data màxima el 31 d’agost del 2024.

Com a substitut/a

Els llocs de treball de substitució són per cobrir a la persona titular que té autoritzada una llicència, una excedència o un permís que li permet la reincorporació al llarg del curs escolar.

El nomenament d’un substitut s’acaba el dia que el titular s’incorpora. Aquests nomenaments per a substitucions temporals no s’interrompen durant els períodes de Nadal, Setmana Santa o caps de setmana en cas que la baixa del titular del lloc de treball inclogui aquests períodes de temps. Tampoc s’interrompen encara que hi hagi canvi d’incidència si les incidències són consecutives. NOVETAT

La data màxima de finalització del nomenament de substitut/a és el 30 de juny.

USTEC·STE hem demanat de manera insistent que els nomenaments de les persones substitutes incloguin els períodes no lectius de Nadal i Setmana Santa malgrat que la incidència del titular s’acabi durant aquests períodes. També que la data de finalització de les substitucions sigui el 31 d’agost. El Departament s’hi nega, al·legant motius tècnics o pressupostaris. USTEC·STEs ho considerem falta de voluntat política.

Perquè el nomenament d’una persona substituta tingui efecte s’han de produir dues condicions: l’oferiment per part del Departament i la presa de possessió.

Aquesta presa de possessió vol dir lliurar la credencial i anar a treballar el dia en què té efecte el nomenament, ja que és el que el Departament interpreta com a estar en actiu. Per tant, el primer dia de nomenament no pots estar de baixa (IT), permís (lactància compactada, maternitat) o excedència. Si et trobes en alguna d’aquestes situacions, el nomenament és nul en qualsevol circumstància.

Des d’USTEC·STEs denunciem que no es mantingui el nomenament del substitut/s durant els mesos de juliol i agost quan el titular manté el motiu de no incorporació. Hi ha casos flagrants: per exemple quan la titular està en reducció de jornada per cura de fill/a. Aquesta titular NO pot renunciar a la reducció fins a 31 d’agost, però al substitut/a l’acomiaden a 30 de juny. El Departament fa calaix perquè no paga ni a un/a ni a l’altre/a!

Nomenament del mes de juliol

A aquest nomenament del mes de juliol hi tenen dret les persones que compleixen TOTS aquests requisits:

Que hagin prestat 6 mesos o més de serveis durant el curs.

Que hagin treballat com a mínim un dia durant els mesos d’abril, maig o juny del 2024.

Que no tinguin cap nomenament els mesos de juliol i agost.

Que a 1 de juliol no estiguin en situació de maternitat, paternitat, adopció o acolliment.

Que a 1 juliol no estiguin percebent un subsidi directe a causa d’una IT.

Que facin una formació o es presentin a oposicions durant el juliol.

El nomenament el formalitza el Departament a finals de juny i cal consultar-ho a l’ATRI per reclamar si no és el cas.

– Cal acreditar 30 hores o més amb cursos d’una durada mínima de 10 hores, reconeguts pel Departament. Aquestes 30 hores han de ser dins el juliol, encara que el curs duri més dies dels mesos anteriors o posteriors. Cal presentar la certificació del curs al ST abans del 31 d’octubre d’aquell any si no consta a ATRI.

Si la participació en les oposicions és a Catalunya, no cal acreditar res sempre que sigui de forma efectiva. Si és en altres CA, cal acreditar documentalment la participació efectiva abans del 31 d’octubre d’aquell any.

La jornada del nomenament serà igual a la del nombre més gran de dies dels nomenaments del curs 23/24. Si hi ha dues dedicacions amb el mateix nombre de dies, el nomenament de juliol serà equivalent al de la jornada major.

Aquest nomenament computa com a temps de serveis prestats a la borsa per al curs següent.

Des dUSTEC·STEs sempre hem demanat que tots els treballadors cobrin juliol i agost. Aquest nomenament de juliol només és un pedaç. Mentre el mantinguin, exigim una oferta de cursos suficients i gratuïts, ja que en qualsevol altre cas obliguen els i les docents a pagar per cobrar i omplir les butxaques d’empreses privades. També requerim que en cas de tenir mitja vacant al juliol, si durant la major part del curs s’ha treballat a jornada sencera (½ vacant + ½ substitució), es faci el nomenament corresponent durant el mes de juliol.

Tipus de jornada i sou

Després de tants anys i tantes vegades reivindicat, només hi ha dues jornades: sencera (1) i mitja (0,5)

Primària

Secundària

Les vacants i les mitges vacants són les úniques que tenen data de finalització a 31 d’agost. La resta, les substitucions, tenen data de finalització a 30 de juny.

El sou és públic i es pot consultar. És aconsellable comprovar cada mes que el que es percep és el que correspon, i si no és correcte cal reclamar-ho al Departament. Les nòmines no s’envien per correu, sinó que s’han de consultar al portal ATRI a través d’internet. Tots els enllaços són a https://www.sindicat.net/. El professorat interí i substitut cotitza al règim de la seguretat social i les deduccions practicades a la nòmina són pels conceptes següents: IRPF (en un percentatge variable), atur, contingències comunes i formació contínua.

Pel que fa a les retencions practicades, només els interins poden sol·licitar al servei territorial que retingui en totes les nòmines d’un curs el mateix percentatge (sempre que sigui superior al fixat). Així s’aconsegueix que els darrers mesos de l’any natural el Departament no retingui molt més que no pas en començar l’any, per regularitzar les percepcions d’inici d’any.

Triennis: És un complement que es cobra cada 3 anys complerts de serveis prestats a qualsevol administració pública.

A partir de l’1 de juny de 2007 el personal interí i substitut té dret a cobrar triennis. Els triennis NO cal acreditar-los ni sol·licitar-los, sinó que es cobren “automàticament”. Sigui com sigui, USTEC·STEs recomanem controlar el dia que es compleix el trienni i comprovar que en la nòmina del mes següent efectivament es paga. Si no fos així, cal reclamar-lo al servei territorial.

Estadis de promoció docent (“sexennis”): És un complement d’antiguitat en la tasca docent pública.

El primer estadi s’assoleix amb els primers 9 anys de serveis prestats, i no pas amb 6, com passa amb la resta d’estadis. Aquesta mesura, que afecta tant interins com funcionaris, és una de les reivindicacions laborals dels darrers anys.

L’Acord de govern GOV/70/2016 reconeix el quart i cinquè estadi de promoció docent al personal interí, aplicant la mesura amb efectes econòmics a partir de l’1 de gener de 2016. Igual que els funcionaris de carrera, actualment un interí/ina té dret a tots els estadis.

Els estadis SÍ que cal acreditar-los (amb 1 o 3 crèdits) i sol·licitar-los des de l’ATRI un mes abans de la data d’assoliment de l’estadi. Fins que no se sol·licita, no es consolida l’estadi i, per tant, tampoc es cobra.

Persones interines novelles

A la Resolució EDU/2637/2020, de 23 d’octubre, s’aproven les instruccions sobre el curs d’iniciació, el període de prova inicial i la prova d’idoneïtat del personal interí docent.

Període de prova inicial

Es duu a terme a partir de la primera incorporació a la docència. El període de prova comprèn els diferents nomenaments fins a completar el període màxim de 4 mesos i s’ha de ser avaluat/da quan la permanència en el mateix centre sigui com a mínim d’un mes.

Curs d’iniciació a la tasca docent

És un curs que s’ha de realitzar durant el primer curs en què s’és nomenat interí/ina o substitut/a per a tot el curs en un mateix centre docent.

Prova d’idoneïtat

És una prova per a les persones que han estat excloses de la borsa a conseqüència d’un expedient i sol·licitin reincorporar-se després que hagi transcorregut un curs des de l’exclusió.

La finalitat és valorar si la persona disposa de l’adequada competència docent i capacitació per impartir l’especialitat corresponent i si ha superat les mancances que van justificar l’exclusió de la borsa de treball.

Des d’USTEC·STEs denunciem l’excessiva i innecessària sobreavaluació a la qual sotmet el Departament les persones interines/substitutes quan són novelles. En qualsevol cas, ja que hi dediquen tant d’esforç i recursos, demanem que aquestes avaluacions tinguin alguna utilitat, o bé en les oposicions, o bé en l’acreditació de la formació pedagògica i didàctica, sempre posant l’èmfasi en l’estabilització i dignificació de la feina pública.

Prova de capacitació

És una prova per certificar la capacitat i idoneïtat per impartir determinades especialitats a:

 • Mòduls professionals de cicles formatius (CF)

 • Escoles oficials d’idiomes (EOI)

 • Escoles d’art i disseny (EAD)

Tota la informació és al web del Departament d’Educació https://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/treballa-amb-nosaltres/borses-treball/personal-interi-docent/borsa-curs/proves-capacitacio-especialitat/index.html

MÉS INFORMACIÓ

Usuari i contrasenya XTEC i ATRI

Cal demanar el nom d’usuari i contrasenya del portal www.xtec.cat, ja que, entre altres serveis, servirà per a la inscripció als cursos del Departament, per a consultar aplicacions informàtiques i per a activar l’adreça de correu XTEC.

El portal ATRI és el lloc web dels treballadors i treballadores de l’Administració pública i s’hi pot consultar, per exemple, l’expedient acadèmic i administratiu, els nomenaments vigents i la nòmina.

Atur

Tota la informació sobre l’atur (quantia de la prestació si correspon, procediment de sol·licitud, documentació, compatibilitat de la prestació amb jornades inferiors a la sencera…) es pot trobar a https://www.sindicat.net/p/atur/

És important informar-se sobre les prestacions que corresponen quan s’acaben els nomenaments, sobretot en cas de quedar aturat durant una baixa per IT, durant el permís de maternitat, etc.

Jubilació en règim general de la seguretat social

A partir de l’1 de gener del 2013, van entrar en vigor unes noves condicions de jubilació per als treballadors i treballadores que cotitzen al règim general de la seguretat social, com és el cas de les persones interines i substitutes.

Adjuntem el quadre del sistema transitori que s’aplica fins a l’any 2027.

TAULA JUBILACIONS

portada
Download-d-retocat-el-text-final-a-72ppp
Enllac-pagina-fulls-d2-rectificat-en-72-ppp
Enllac-pagina-fulls-b2-rectificat-a-72-ppp
Enllac-pagina-fulls-f2-rectificat-a-72ppp
Cartell quadrat submari Bo ret a 72 ppp
AFILIA_T amb QR actualitza ret a 72 ppp