Complement de tutoria dels reforços COVID: cobrament i reconeixement dels efectes administratius

USTEC·STES (IAC) exigim que els reforços COVID als quals se’ls assigna la tutoria d’un grup, tinguin garantit el cobrament del complement de tutoria i se’ls reconegui posteriorment a qualsevol efecte administratiu.

També demanem al Departament que no permetin a les direccions dels centres “inventar” un càrrec que no existeix, com és el de cotutoria. Qualsevol mestre/a a qui vulguin assignar les tasques de cotutor/a ha de saber que aquest complement no existeix a cap efecte, ni econòmic ni administratiu. De tutor/a d’un grup només n’hi ha un i és aquesta persona la que cobrarà el complement íntegrament en nòmina i l’única que tindrà reconegut el càrrec.

USTEC-STEs (IAC)

22/09/2020

Número de visites avui: -