Portal de centre - Participació en l'esborrany de decret l'educació bàsica. Termini per emplenar el formulari fins al 18 de febrer

Accés a Portal de centre

La Direcció General de Currículum i Personalització, des de la Subdirecció General d'Ordenació Curricular, està elaborant els nous decrets d'ordenació dels ensenyaments d'educació infantil, d'educació bàsica i de batxillerat, que entraran en vigor el curs vinent.

La voluntat de la Direcció General de Currículum i Personalització és recollir la vostra opinió, suggeriments i propostes, per tant, s'allarga el termini per emplenar el formulari fins al 18 de febrer.

En els enllaços següents trobareu l'articulat del decret i el desenvolupament curricular de les àrees i matèries:

 

Número de visites avui: 1