Titulacions requerides per accedir a les especialitats de Pedagogia Terapèutica i Orientació Educativa a partir del curs 2022-2023

Pel que fa a lInforme sobre les titulacions requerides per accedir a les especialitats de (EES) Pedagogia Terapèutica, del cos de Mestres (597) i (PSI) Orientació Educativa, del cos de Secundària (590), a partir del curs 2022-2023”, hem rebut un allau de peticions d’aclariments respecte d’allò que s’hi diu. En aquest sentit, vam demanar aclariments i especificacions a la Mesa Sectorial de Personal Docent i hem restat a l’espera de la seva resposta definitiva per tal d’evitar donar informacions contradictòries o errades. Ara mateix, podem aclarir-vos que:

  • Les persones que ja estan en possessió d’una titulació o estan matriculades en estudis que fins ara permetien exercir les especialitats d’EES i PSI, podran exercir aquestes especialitats sempre i quan s’inscriguin a la borsa abans del 31/10/2023
  • Les persones interines i substitutes que tenen aquestes titulacions i han treballat o estan treballant en l’actualitat en aquestes especialitats, podran continuar-ho fent.
  • Les persones que actualment tenen activades les especialitats, però no les han exercit mai, podran exercir-les en el futur.

 

Informe sobre les titulacions requerides per accedir a les especialitats de (EES) Pedagogia Terapèutica, del cos de Mestres (597) i (PSI) Orientació Educativa, del cos de Secundària (590), a partir del curs 2022-2023

 

Número de visites avui: 1