ASSEMBLEES ON LINE de docents de formació professional: Extinció del cos de PTFP. Efectes de la reforma curricular.

Barcelona 20 de maig  17.30h https://meet.jit.si/ASSEMBLEAFPUSTEC
Girona 27 de maig   17.30h https://meet.jit.si/ASSEMBLEAFPUSTEC
Lleida 24 de maig  17.30h https://meet.jit.si/ASSEMBLEAFPUSTEC
Terres de l'Ebre i tarragona 25 de maig  17.30h https://meet.jit.si/ASSEMBLEAFPUSTEC

 

   

 

Número de visites avui: -