Destinacions d’estiu

Sol·licitud individual interins.
Del 4.5.2023 al 15.5.23

 
 

Funcionaris i interins sol·licitud individuals personal acollit a l’article 25 LRPL. Del 4.5.2023 al 17.5.23

 
 

Funcionari de carrera d’un altra administració i sol·licita comissió de servei a Catalunya. Del 9.5.2023 al 22.5.23

 
 

Sol·licitud individual funcionaris de carrera i en pràctiques. Del 16.5.2023 al 29.5.23

 
 

Concurs de trasllats

Definitiva concurs de trasllats Secundària i Inspecció

 
 

Definitiva concurs de trasllats Primària