Codis d’especialitats

Cossos de catedràtics i de professors d’ensenyament secundari
012 Alemany
011 Anglès
062 Aranès
008 Biologia i geologia
803 Cultura clàssica
009 Dibuix
061 Economia
017 Educació física
001 Filosofia
007 Física i química
010 Francès
005 Geografia i història
002 Grec
013 Italià
003 Llatí
004 Llengua castellana i literatura
051 Llengua catalana i literatura
006 Matemàtiques
016 Música
018 Orientació educativa
019 Tecnologia
101 Administració d’empreses
102 Anàlisi i química industrial
103 Assessoria i processos d’imatge personal
104 Construccions civils i edificació
105 Formació i orientació laboral
106 Hoteleria i turisme
107 Informàtica
108 Intervenció sociocomunitària
109 Navegació i instal·lacions marines
110 Organització i gestió comercial
111 Organització i processos de manteniment de vehicles
112 Organització i projectes de fabricació mecànica
113 Organització i projectes de sistemes energètics
114 Processos de cultiu aqüícola
115 Processos de producció agrària
116 Processos en la indústria alimentària
117 Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotètics
119 Processos i mitjans de comunicació
122 Processos i productes d’arts gràfiques
123 Processos i productes de fusta i mobles
120 Processos i productes de tèxtil, confecció i pell
118 Processos sanitaris
124 Sistemes electrònics
125 Sistemes electrotècnics i automàtics

 

Cos de professors tècnics de formació professional
201 Cuina i pastisseria
202 Equips electrònics
203 Estètica
204 Fabricació i instal·lació de fusteria i mobles
205 Instal·lació i manteniment d’equips tèrmics i de fluids
206 Instal·lacions electrotècniques
207 Instal·lacions i equips de criança i de cultiu
208 Laboratori
209 Manteniment de vehicles
210 Màquines, serveis i producció
211 Mecanització i manteniment de màquines
212 Oficina de projectes de construcció
213 Oficina de projectes de fabricació mecànica
214 Operacions i equips d’elaboració de productes alimentaris
215 Operacions de processos
216 Operacions i equips de producció agrària
217 Patronatge i confecció
218 Perruqueria
219 Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètics
220 Procediments sanitaris i assistencials
221 Processos comercials
222 Processos de gestió administrativa
223 Producció en arts gràfiques
224 Producció tèxtil i tractaments fisicoquímics
225 Serveis a la comunitat
226 Serveis de restauració
227 Sistemes i aplicacions informàtiques
228 Soldadures
229 Tècniques i procediments d’imatge i so

 

Cossos de catedràtics i de professors d’escoles oficials d’idiomes
001 Alemany
002 Àrab
003 Català
004 Xinès
006 Espanyol
007 Èuscar
008 Francès
010 Grec modern
011 Anglès
012 Italià
013 Japonès
014 Neerlandès
015 Portuguès
017 Rus

 

Cossos de catedràtics i de professors d’arts plàstiques i disseny
501 Ceràmica
507 Dibuix artístic i color
508 Dibuix tècnic
509 Disseny d’interiors
510 Disseny de moda
511 Disseny de producte
512 Disseny gràfic
514 Edició d’art
515 Fotografia
516 Història de l’art
517 Joieria i orfebreria
518 Materials i tecnologia: ceràmica i vidre
520 Materials i tecnologia: disseny
521 Mitjans audiovisuals
522 Mitjans informàtics
523 Organització industrial i legislació
525 Volum

 

Cos de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny
606 Enquadernació artística
608 Fotografia i processos de reproducció
609 Modelisme i maquetisme
610 Motlles i reproduccions
612 Talla de pedra i fusta
613 Tècniques ceràmiques
614 Tècniques de gravat i estampació
615 Tècniques de joieria i bijuteria
617 Tècniques de patronatge i confecció
618 Tècniques del metall
619 Tècniques murals
620 Tècniques tèxtils