Audio-visual

Per a les eleccions sindicals del personal docent no universitari, el sindicat USTEC·STEs presenta una campanya audiovisual al voltant de vuit eixos principals: l’atenció universal que ofereix el sindicat a tot el professorat mitjançant diversos canals, la defensa d’un model educatiu al servei de la societat, la lluita per la reversió de totes les retallades, per a la recuperació del poder adquisitiu, per l’estabilització del personal interí, la defensa d’una veritable escola inclusiva, del català a l’educació i de la jornada compactada..

Amb fermesa per mantenir la nostra atenció universal

Des d’USTEC·STEs oferim atenció universal a tot el personal docent i laboral, afiliats i no afiliats, mitjançant diversos canals: atenció telefònica, delegat/da sindical en cada centre educatiu, correu electrònic, grup de Facebook, continguts en web i difusió per xarxes socials.

Veure a:

Veure a youtube Veure a Facebook

Amb fermesa per un model educatiu al servei de la societat

L’educació competencial que impulsa el Departament persegueix fer del sistema educatiu un espai de reproducció de les diferències socials. El Departament ha instaurat el caos metodològic a l'aula, dinamitant l'autonomia pedagògica dels docents i sobrecarregant el professorat de burocràcia inútil que provoca estrès i mala salut laboral. USTEC·STEs defensem un currículum que garanteixi igualtat d’oportunitats, l'autonomia pedagògica a l’aula i l’abandonament de tots els programes que generen burocràcia inútil i són causa d’estrès laboral.

Veure a:

Veure a youtube Veure a Facebook

Amb fermesa per revertir totes les retallades

La cronificació de les retallades i de drets laborals, amb l’anunci el mes de febrer passat de l’avançament de l’inici de curs, porta a la revolta educativa als centres, amb la convocatòria, amb un seguiment històric, de 5 vagues el mes de març i 4 vagues a finals de curs. A 1 de setembre signem un acord per al retorn de la 2a hora lectiva amb el compromís de seguir negociant la resta de punts inclosos a la plataforma reivindicativa. Vista la manca de voluntat real de negociació, USTEC·STEs seguim liderant amb fermesa la lluita al carrer pel retorn de les condicions laborals robades!

Veure a:

Veure a youtube Veure a Facebook Veure a Instagram

Amb fermesa per la recuperació del poder adquisitiu

La pèrdua de poder adquisitiu no té aturador. La pèrdua de poder adquisitiu dels nostres salaris se situa entre el 20% i el 25% per al 2024 respecte a preus i salaris de l’any 2009. La bretxa salarial més gran que haurem patit des d’aleshores. Els acords signats el 2018 i el 2022 a Madrid han assumit la retallada de sou del 5% i han compromès i determinat la possibilitat d’aturar la pèrdua de poder adquisitiu que arrosseguem des de fa més de dotze anys.

Veure a:

Veure a youtube Veure a Facebook Veure a Instagram

Amb fermesa pels drets del personal interí

USTEC·STEs sempre hem defensat que la gent no ha de perdre la feina. L’administració pública ha de garantir que la gent amb més de 3 anys treballats sigui funcionària per antiguitat i per mèrits. Sempre vam defensar un Concurs de Mèrits i el vam aconseguir. Ara demanem un Pacte d’Estabilitat. Pel futur demanarem oposicions amb regularitat amb les places necessàries per permetre la funcionarització ràpida del personal interí.

Veure a:

Veure a youtube Veure a Facebook Veure a Instagram

Amb fermesa per la inclusió

Després de 5 anys de la publicació del Decret d’inclusiva no hem millorat i no tenim una escola clarament més inclusiva. Des d’USTEC·STEs, remarquem que falten mesures i recursos universals per la inclusió de tota la població escolar, i no només el que ha creat el Departament d’Educació per donar resposta a l’alumnat amb dificultats específiques (NESE, i dins aquests, NEE), que només representa el 5% de la població escolar. Per això cal disminuir les ràtios, contractar més personal docent i laboral d’atenció educativa i incrementar la formació del professorat i personal laboral. En definitiva, invertir en educació amb un pressupost digne de com a mínim el 6% del PIB.

Veure a:

Veure a youtube Veure a Facebook Veure a Instagram

Amb fermesa per l’educació en català

El català està en perill de desaparèixer. El Govern català no està fent prou per evitar-ho. Com a sindicat, tenim una responsabilitat i la volem exercir. Per això cal un pacte de país que torni a posar la immersió i l'ús del català en tots els àmbits socials i personals, especialment en l'àmbit de l'educació on sabem del cert que està en recessió i cal una atenció immediata.

Veure a:

Veure a youtube Veure a Facebook Veure a Instagram

Amb fermesa per la jornada compactada

L'interès del Departament d'Educació per l'horari partit és populisme pedagògic i voluntat d'oferir negocis a empreses afins. La jornada compactada a secundària ha millorat el rendiment acadèmic de l'alumnat, ha reduït l'absentisme i ha previngut conflictes. Per això USTEC·STEs defensem el manteniment de la jornada compactada a secundària i la implantació a infantil i primària.

Veure a:

Veure a youtube Veure a Facebook Veure a Instagram

El 14 de març vota USTEC!

Fa 46 anys que defensem l'educació pública catalana.

Ens presentem el 14 de març a les eleccions sindicals amb fermesa!

Amb fermesa per una societat feminista i una educació coeducadora.

Amb fermesa per erradicar la burocràcia de la nostra feina.

Amb fermesa per una educació en català.

Amb fermesa per la recuperació i millora del poder adquisitiu.

Amb fermesa per la jornada continuada.

Amb fermesa per uns currículums consensuats i no imposats.

Amb fermesa pel dret a la mobilitat de totes les persones funcionàries.

Amb fermesa per l'estabilització de totes les persones interines.

Amb fermesa per derogar el decret de plantilles i de direccions.

Amb fermesa per una formació professional pública i digna.

Amb fermesa per l'educació inclusiva.

Amb fermesa per recuperar i millorar les nostres condicions laborals.

Perquè volem continuar sent un sindicat independent i volem seguir al teu costat.

EL 14 DE MARÇ VOTA USTEC!

Eleccions sindicals del personal docent no universitari.

Veure a:

Veure a youtube Veure a Facebook Veure a Instagram