Sessions d’assessoraments d’oposicions 2023 per a persones afiliades

En aquests assessoraments es treballaran bàsicament aspectes relacionats amb la unitat didàctica o situació d’aprenentatge, alguns aspectes dels supòsits pràctics (només pel cos de professors especialistes en sectors singulars de la formació professional i cos de professors secundària FP) i del procés general de les oposicions.

Només es pot fer inscripció a un assessorament. La població cal que sigui al territori al qual està adscrita la persona afiliada (Barcelona. Girona. Lleida, Tarragona i Terres de l’Ebre).

Els assessoraments són per a les persones ja afiliades a USTEC·STEs (IAC). A efectes d’aquests assessoraments una persona es considera afiliada si ja ha pagat una quota.

Us podreu inscriure als assessoraments a partir de dilluns 13 de febrer.