• Nòmina d’octubre:
      • Increment en la columna de liquidació de l’1,75% de tots els conceptes a partir del mes d’octubre.
      • En endarreriments: cobrament amb efectes retroactius des de l’1 de juliol. Per tant un increment de l’1,75% de 3 mesos: juliol, agost i setembre.
      • Cal tenir en compte que la gran majoria de càrrecs d’aquest nou curs, es cobren dues vegades a la nòmina d’octubre: una corresponent al propi octubre i una altra vegada a endarreriments corresponent al mes de setembre.
    • Nòmina de novembre:
      • En la columna d’endarreriments l’increment de l’1,5% des de l’1 de gener fins el 30 de juny.
    • Nòmina de desembre:
      • Increment lineal (segurament gran part a la columna d’endarreriments) corresponent al complement específic del 0,2% de la Massa salarial de tot el 2018: Això representa 70,56€ anuals sigui quina sigui els seu cos, sou, personal laboral…
    • A partir del mes de gener de 2019:
      • Increment de 5,04€ bruts d’increment en el complement específic.
      • Increment retributiu corresponent al 2019 sempre i quan hi hagi nous Pressupostos Generals de l’Estat.

    Tots aquests increments (i el retorn del cobrament al 100% de les ITs) seran d’aplicació en el moment en què es publiqui el Decret Llei corresponent que s’espera que sigui imminent.

    La Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC), de la qual USTEC·STEs en forma part, no va signar l’acord per trobar-lo completament insuficient. Finalment l’increment retributiu representa per al 2018 un 1,825%, quan l’IPC interanual a Catalunya ha representat un 2,2% (IDESCAT: agost 2018).  Per tant la pèrdua de poder adquisitiu del personal de l’Administració per al 2018 representa un 0,375%. Tampoc no contempla cap compromís de l’Administració per retornar les retallades que hem patit (Pagues 13, 14, … )

    Us enllacem la valoració de l’acord