USTEC·STEs (IAC) ens reunim amb el grup parlamentari de la CUP al Parlament de Catalunya

Seguint la ronda de reunions amb els diferents grups parlamentaris (GP) del Parlament de Catalunya, el 18 de gener ens vam reunir amb…

el GP de la CUP al Parlament de Catalunya per tractar els següents temes:

  • Suplantació de les titulacions acadèmiques d’FP pels nous graus professionals d’FP.

USTEC·STEs vam traslladar a la CUP la nostra preocupació pel canvi d’estructura de la formació professional (FP), la qual passa de tenir dos nivells acadèmics (grau mitjà i grau superior) a tenir cinc graus “professionalitzadors” (A, B, C, D i E). Aquest fet suposa una devaluació acadèmica i professional de les titulacions de tècnic/a i de tècnic/a superior i pot perjudicar seriosament la contractació i la carrera professional dels centenars de milers de titulats d’FP a Catalunya, així com el seu accés a un lloc de treball a l’administració pública i al sector privat.

També vam manifestar el nostre neguit pel fet que la nova Llei d’FP transforma l’FP reglada en una FP estrictament ocupacional i al servei de l’empresa. Això comporta la pèrdua d’un dels objectius primers de l’FP, crear professionals polivalents, empresaris, emprenedors, tècnics i persones lliures i independents.

A part d’això, vam demanar que el nou decret sobre el règim lingüístic en l’educació de Catalunya no deixi de banda l’FP, ja que és l’etapa educativa on més pateix el català com a instrument de cohesió social i de país i, per tant, és on l’Administració Pública més ha d’incidir.

  • Inexistència de control a l’hora d’atorgar títols o certificats oficials.

La nova llei, en transformar uns estudis reglats i acadèmics en estudis exclusivament ocupacionals, inevitablement els devalua socialment i professional. A més, també posa en risc el teixit econòmic català i estatal, la qual cosa es pot veure accentuada si no s’aposta per un control exhaustiu abans, durant i després de realitzar els estudis d’FP. USTEC·STEs vam alertar del perill que suposa aquest canvi si no es crea prèviament un sistema ferm i segur que controli qualsevol mena d’abús o il·legalitat en l’atorgament de titulacions o certificacions d’FP. Malauradament, la nova llei d’FP no ho preveu i tot apunta, i així ho va manifestar el Ministeri, que l’objectiu i màxima prioritat del govern espanyol és augmentar considerablement, al preu que sigui, el nombre de treballadors i treballadores qualificats (és a dir, amb un títol o certificat), engegant a rodar els principis bàsics de l’FP actual: qualitat, professionalitat, polivalència de la persona titulada…

Per això vam demanar un control ferm de tot el procediment formatiu, per evitar el frau i la mercantilització dels títols i graus d’FP. Un control que tan sols pot garantir l’administració pública amb professionals públics.

A Catalunya, la manca de control es veu accentuada perquè la governança no recau en el Departament d’Educació, on en molts casos els sindicats docents exercim una mena de control, sinó que recau en el Departament de Presidència. A més, tot allò relacionat amb l’FP es tracta en el si de l’Agència Pública de la Formació i Qualificacions de Catalunya, on no hi ha representació de la part social (famílies, alumnat i sindicats de l’educació).

Els representants de la CUP van manifestar que l’FP hauria d’estar vincula en l’àmbit de les universitats en el si del Departament d’Educació, amb les garanties que això suposaria.

  • Cos únic de professorat d’FP.

El professorat de formació professional es troba disseminat en més de 7 cossos docents i altres figures administratives, cosa que n’afecta directament la carrera professional i la mobilitat i dificulta l’esperat assoliment d’un cert grau de prestigi a l’FP.

USTEC·STEs vam demanar a la CUP que aposti per un cos únic d’FP adscrit al subgrup funcionarial A1 i nivell 26, ja que el professorat d’FP també imparteix formació en els estudis superiors d’FP.

  • Agència Pública de la Formació i de les Qualificacions Professionals de Catalunya.

En l’Agència Pública de la Formació i Qualificacions Professional de Catalunya, adscrita al Departament de Presidència, no està representat ni el professorat públic (uns 91.000 docents) ni el privat, ni tan sols l’alumnat, malgrat que és on es decideix tot allò relacionat amb l’FP.

Davant la CUP vam denunciar que fa anys que la mesa sectorial de negociació del personal docent no universitari del Departament d’Educació no es reuneix per tractar temes d’FP, tot i els grans canvis que s’estan duent a terme en l’FP i que afecten directament els docents; i que és en l’Agència, de manera il·lícita, on es tracten.

  • Mancança de professorat.

Els baixos sous que percebem els docents públics de Catalunya, en el si d’una de les dues comunitats autònomes més cares de l’Estat espanyol, així com les penoses condicions laborals que patim, fan molt poc atractiva la docència a casa nostra. Aquesta realitat en el cas de l’FP encara és més evident i cada vegada són més docents que l’abandonen. El professorat català patim una pèrdua de poder adquisitiu sense precedents, més del 28% respecte al 2009. El govern de Catalunya ha d’apostar pel professorat i això implica la recuperació del poder adquisitiu i un canvi cap a una política de millora real de les condicions laborals de tot el col·lectiu.

Per altra banda, USTEC·STEs vam mostrar el nostre neguit per la incorporació de personal extern a la docència. El personat extern, en tot cas, hauria de participar-hi de manera excepcional i no pas generalitzada. Aquestes mesures desprestigien encara més l’FP i fan menys atractiva la professió docent.

  • Externalització i marginació de l’FP pública.

USTEC·STEs vam explicar a la CUP la preocupant deriva de l’FP pública cap a l’externalització. L’informe de perspectiva de l’FP 2023-24 presentat en la darrera reunió de la mesa territorial de l’FP de la Vegueria de Barcelona deixa veure amb claredat que els cicles formatius més demandats s’estan privatitzant. El govern de la Generalitat no fa res per revertir aquesta tendència privatitzadora, ans al contrari, s’atreveix a manifestar que “el mercat és qui regula l’FP”.

Endemés, la política dels “centres integrats” que es desenvolupa a Catalunya està deslocalitzant arbitràriament les famílies professionals d’FP, de moment, al Consorci de Barcelona, obviant la negociació col·lectiva i vulnerant els drets dels treballadors i treballadores. S’estan traslladant cicles formatius amb molta matrícula a altes centres sense cap mena de planificació i sense tenir en compte l’alumnat.

  • Equiparació dels preus públics i de les taxes a les EOI.

En la mateixa línia mantinguda en la resta de reunions amb altres GP, USTEC·STEs vam demanar a la CUP que les bonificacions de les taxes a les escoles oficials d’idiomes (EOI) s’equiparin als preus públics i la bonificació es pugui aplicar en tots els nivells del marc europeu comú de referència per a les llengües que s’hi imparteixen. Les taxes es regulen des del Parlament de Catalunya i, per tant, li correspon al Parlament aplicar aquestes bonificacions. Vam insistir que es tracta d’una mesura que no implicaria una gran despesa i que entenem que si aquesta situació no s’ha solucionat abans és per deixadesa o, potser, per manca de coordinació entre el Parlament i el Departament.

  • Reclassificació professional del personal laboral del Departament d’Educació.

USTEC·STEs vam explicar al GP de la CUP que gran part dels llocs de treball públics de la Generalitat de Catalunya estan vinculats a un títol d’FP o universitari, com és el cas de fisioterapeutes, TEEI, TIS, AEE… Aquests llocs de treball estan classificats en els nivells que determina el VI Conveni Col·lectiu del Personal Laboral de la Generalitat de Catalunya del 2004. No obstant això, abans, durant i després de la publicació, la normativa educativa i, conseqüentment, la normativa de funció pública ha evolucionat de tal manera que gran part dels llocs de treball enquadrats en el conveni queden classificats en una o més categories inferiors a les que els pertocaria.

USTEC·STEs vam mostrar preocupació per aquesta inacció per part de l’Administració catalana i vam demanar a la CUP un compromís ferm per classificar els llocs de treball del personal laboral de suport educatiu conforme la normativa en vigor des del 1990.

  • L’informe PISA i el perquè del fracàs a Catalunya.

Davant de la petició feta per la CUP al nostre sindicat d’opinar sobre l’informe PISA, USTEC·STEs vam manifestar que PISA no és un bon termòmetre per mesurar la realitat de l’educació al nostre país, ja que només se centra en l’assoliment competencial de determinades matèries.

Per la seva banda, un grup d’experts no pot suplir els representants legítims de la comunitat educativa i és necessari realitzar un veritable procés plural de debat amb tota la comunitat educativa.

Estem en contra de la creació del grup d’experts que ha triat el mateix Departament. Els membres d’aquest comitè d’experts no representen veritablement els col·lectius implicats a l’educació.

La nostra proposta de resposta a PISA és:

1. Més finançament.

2. Si es proposa reforçar les extraescolars, amb quines empreses es farà?

3. Augment de la democràcia als centres, que s’ha anat perdent els darrers anys.

4. Consideració de les condicions laborals dels treballadors i treballadores.

5. Eliminació dels concerts.

6. Reducció de la burocràcia als centres.

7. Finançament per a l’educació inclusiva.

8. Reducció de ràtios.

Estem convençuts que s’ha de parlar amb el màxim d’agents possibles i fer una contraproposta al grup d’experts.

Grup parlamentari CUP

Informació sobre l'ús de galetes

Aquest lloc web utilitza galetes pròpies i de tercers amb finalitats estadístiques i perquè tinguis la millor experiència d'usuari/ària. Si continues navegant, estàs donant el teu consentiment per acceptar les esmentades galetes així com la nostra política de galetes