USTEC·STEs (IAC) defensem l’FP, el personal laboral i les EOI al Parlament en una reunió amb Junts per Catalunya.

El passat 12 de desembre, ens vam reunir amb el grup parlamentari de JxCat al Parlament de Catalunya per tractar els següents temes:

1. Estat general de l’FP a Catalunya:

Com fa uns mesos que informem, USTEC·STEs estem realitzant una ronda amb els diferents grups parlamentaris per tractar diferents qüestions que preocupen el professorat i que creiem que són de summa importància pel futur de la formació professional (FP).

  • Suplantació de les titulacions acadèmiques d’FP pels nous graus professionals d’FP.

La devaluació acadèmica i professional de les titulacions d’FP de tècnic/a i tècnic/a superior, que amb el desenvolupament de la Llei Orgànica de l’Ordenació i Integració queden difuminades en els nous graus de l’FP, pot perjudicar seriosament la contractació i la carrera professional dels centenars de milers de titulats d’FP a Catalunya, així com el seu accés a un lloc de treball a l’administració pública i al sector privat. De moment, per l’accés a la funció pública es requereix tenir una titulació acadèmica i la substitució de les titulacions per un certificat ocupacional, amb la normativa actual, hi té difícil encaix. En el cas de l’ocupació pública, la transformació dels dos nivells acadèmics (grau mitjà i grau superior) en cinc graus ocupacionals canviarà radicalment el sistema de classificació professional en les empreses i dificultarà la carrera professional de l’alumnat.

A banda d’això, vam demanar que el nou decret sobre el règim lingüístic en l’educació de Catalunya no deixi de banda l’FP, ja que és en aquesta etapa educativa on més pateix el català com a instrument de cohesió social i, per tant, és on l’Administració Pública més ha d’incidir.

  • Inexistència de control a l’hora d’atorgar títols o certificats oficials.

La nova llei, en transformar uns estudis reglats i acadèmics en estudis exclusivament ocupacionals, inevitablement els devalua socialment i professional. A més, també posa en risc el teixit econòmic català i estatal, la qual cosa es pot veure accentuada si no s’aposta per un control exhaustiu abans, durant i després de realitzar els estudis d’FP. USTEC·STEs vam alertar del perill que suposa aquest canvi si no es crea prèviament un sistema ferm i segur que controli qualsevol mena d’abús o il·legalitat en l’atorgament de titulacions o certificacions d’FP. Malauradament, la nova llei d’FP no ho preveu i tot apunta, i així ho va manifestar el Ministeri, que l’objectiu i màxima prioritat del govern espanyol és augmentar considerablement, al preu que sigui, el nombre de treballadors i treballadores qualificats (és a dir, amb un títol o certificat), engegant a rodar els principis bàsics de l’FP actual: qualitat, professionalitat, polivalència de la persona titulada…

Per això vam demanar un control ferm de tot el procediment formatiu, per evitar el frau i la mercantilització dels títols i graus d’FP. Un control que tan sols pot garantir l’administració pública amb professionals públics.

  • Cos únic de professorat d’FP.

El professorat d’FP es troba disseminat en més de 7 cossos docents i altres figures administratives, cosa que n’afecta directament la carrera professional i la mobilitat i dificulta l’esperat assoliment d’un cert grau de prestigi a l’FP.

USTEC·STEs vam demanar a JxCat que aposti per un cos únic d’FP adscrit al subgrup funcionarial A1 i nivell 26, ja que el professorat d’FP també imparteix formació en els estudis superiors d’FP. El GP de JxCat és coneixedor d’aquesta situació i en el seu moment ja va presentar una moció al Parlament de Catalunya demanant un cos únic de professorat d’FP, iniciativa que també defensarà a Madrid.

  • Agència Pública de la Formació i de les Qualificacions Professionals de Catalunya.

En l’Agència Pública de la Formació i Qualificacions Professional de Catalunya, adscrita al Departament de Presidència, no està representat ni el professorat públic (uns 91.000 docents) ni el privat, ni tan sols l’alumnat, malgrat que és en aquesta agència on es decideix tot allò relacionat amb l’FP.

Com a USTEC·STEs vam demanar a JxCat que intercedeixi perquè els representants dels treballadors i treballadores docents tinguem veu i vot en l’Agència.

D’altra banda, vam denunciar que fa anys que la mesa tècnica de negociació del personal docent no universitari del Departament d’Educació no es reuneix per tractar temes d’FP i que és en l’Agència, de manera il·lícita, on es tracten.

  • Mancança de professorat.

Els baixos sous que percebem els docents públics de Catalunya, en el si d’una de les dues comunitats autònomes més cares de l’Estat espanyol, així com les condicions laborals que patim, fan molt poc atractiva la docència a casa nostra. Aquesta realitat en el cas de l’FP encara és més evident i cada vegada són més docents que l’abandonen. El professorat català patim una pèrdua de poder adquisitiu sense precedents, més del 28% respecte al 2009. El govern de Catalunya ha d’apostar pel professorat i això implica la recuperació del poder adquisitiu perdut i un canvi cap a una política de millora real de les condicions laborals de tot el col·lectiu.

Per altra banda, USTEC·STEs vam mostrar el nostre neguit per la incorporació de personal extern a la docència. El personal extern, en tot cas, hauria de prestar serveis docents de manera excepcional i no pas de manera generalitzada. Aquestes mesures desprestigien encara més l’FP i fan menys atractiva la professió docent.

2. Equiparació dels preus públics i de les taxes a les EOI.

USTEC·STEs també vam aprofitar per demanar a Junts per Catalunya que les bonificacions de les taxes a les escoles oficials d’idiomes (EOI) s’equiparin als preus públics i la bonificació es pugui aplicar en tots els nivells del marc europeu comú de referència per a les llengües que s’hi imparteixen. Les taxes es regulen des del Parlament de Catalunya i, per tant, li correspon al Parlament aplicar aquestes bonificacions. Vam insistir que es tracta d’una mesura que no implicaria una gran despesa i que entenem que si aquesta situació no s’ha solucionat abans és per deixadesa o, potser, per manca de coordinació entre el Parlament i el Departament.

JxCat va rebre aquesta qüestió positivament i va considerar la possibilitat de presentar una Proposta de Resolució al Parlament de Catalunya i així solucionar aquesta desigualtat entre l’alumnat que estudia un nivell o un altre d’una llengua a les EOI.

3. Reclassificació professional del personal laboral del Departament d’Educació.

Gran part dels llocs de treball públics de la Generalitat de Catalunya estan vinculats a un títol d’FP o universitari, com és el cas de fisioterapeutes, TEEI, TIS, AEE… Aquests llocs de treball estan classificats en els nivells que determina el VI Conveni Col·lectiu del Personal Laboral de la Generalitat de Catalunya del 2004. No obstant això, abans, durant i després de la publicació, la normativa educativa i, conseqüentment, la normativa de funció pública ha evolucionat de tal manera que gran part dels llocs de treball enquadrats en el conveni queden classificats en una o més categories inferiors a les que els pertocaria.

El VI Conveni ordena els llocs de treball en cinc grups professionals segons el nivell de titulació, coneixement o experiència exigit per accedir-hi (A, B, C, D i E). La LOGSE (1990) ubicava el títol de tècnic/a (grau mitjà) al mateix nivell que el de batxillerat i la LOE (2006) ubicava el títol de tècnic/a superior en el nivell d’estudis superiors. És a dir, aquests estudis pujaven un esglaó en el sistema educatiu vigent. Va ser a l’EBEP (2007) on, a l’article 76 sobre grups de classificació professional, es materialitzava l’actual realitat acadèmica de la funció pública i es reorganitzaven els llocs de treball en tres grups professionals: A (titulació universitària), B (titulació superior d’FP) i C (resta de titulacions – subgrup C1 per a titulacions tècniques o batxillerat i per a l’ESO). Per tant, llocs de treball com TEEI, TIS, EEE, administració, etc. haurien de ser del grup B i llocs de treball com auxiliar d’administració, AEE, oficial de cuina, etc. haurien de ser del grup C1.

Cal parar especial atenció als llocs de treball assignats a titulacions universitàries. Els pactes de Bolonya i posteriors sobre l’espai d’estudis superiors europeu van transformar el sistema acadèmic universitari espanyol que va convertir les dues titulacions del moment (diplomatura i llicenciatura) en una de sola, el grau universitari. Com s’ha dit, l’EBEP reserva el grup A de la classificació professional per a les titulacions universitàries, en concret el subgrup A2, i l’accés al subgrup A1 depèn de la responsabilitat del lloc de treball i els tipus de prova d’accés. És a dir, en tots els casos, els llocs de treball per a titulats superiors d’FP s’han d’adscriure al grup A, com és el cas dels i les fisioterapeutes.

Doncs bé, després de tants anys, la Generalitat de Catalunya encara no ha reclassificat els llocs de treball ni ha millorat les condicions laborals i professionals del col·lectiu. USTEC·STEs vam mostrar la preocupació per aquesta inacció per part de l’Administració catalana i vam demanar a Junts per Catalunya un compromís ferm per reclassificar els llocs de treball tal com exigeix la llei des del 1990.

JxCat considera que és una situació que s’ha de solucionar, i més després de tant de temps. En aquesta línia es va proposar presentar una Proposta de Resolució al Parlament de Catalunya per debatre-la i aprovar-la i instar al Govern de Catalunya a fer-la efectiva.

Informació sobre l'ús de galetes

Aquest lloc web utilitza galetes pròpies i de tercers amb finalitats estadístiques i perquè tinguis la millor experiència d'usuari/ària. Si continues navegant, estàs donant el teu consentiment per acceptar les esmentades galetes així com la nostra política de galetes