FP

Meses Sectorials

Comunicat USTEC·STEs – Formació Professional. Mesa sectorial de l’11 de maig de 2023

El passat dijous 11 de maig, els representants sindicals del professorat no universitari del Departament d’Educació ens vam reunir amb el Departament a la mesa sectorial de negociació. Pel que fa a l’FP us informem que:

  1. Integració dels docents del cos de professorat tècnic d’FP al cos de professorat d’ensenyament secundari.

La resolució que ha de permetre l’inici a Catalunya del procediment d’integració del professorat del cos de professorat tècnic d’FP al cos de professorat d’ensenyament secundari passarà per mesa sectorial el 31 de maig: sis mesos més tard de l’exigència per part d’USTEC·STEs.

El Departament ha ajornat successivament la integració d’aquest col·lectiu dilatant en el temps el neguit i malestar dels nostres companys. Per això, USTEC·STEs hem denunciat que aquesta manera de procedir perjudica considerablement el professorat que des de fa més de 34 anys ha patit aquesta discriminació. En aquesta línia, hem exigit al Departament que en cap cas la demora perjudiqui els companys i companyes jubilats i jubilades o en vies de jubilació o a qualsevol docent que durant aquests períodes d’ajornaments ja no estiguin en servei actiu.

No oblidem que la demora també afecta el professorat funcionari interí del cos de PTFP, el qual en aquest moment ja hauria d’estar integrat i, per tant, cobrant i cotitzant com a subgrup A1, ja que les 19 especialitats que han passat al cos de secundària es van integrar el 19 de gener de 2021.

D’altra banda, davant la nostra demanda d’una explicació a aquesta inacció, se’ns va respondre que en aquest moment, a causa de la gran quantitat de procediments oberts (concurs de trasllat, concurs doposició, obertura de la borsa…) l’Administració no té suficients informàtics ni eines informàtiques per poder dur a terme la integració i per aquest motiu sha anat ajornant.

Aquesta situació és intolerable, no oblidem que Catalunya és l’únic territori de l’estat espanyol que encara no ha iniciat el procediment d’integració. Si no hi ha una veritable predisposició a implementar immediatament aquesta integració, USTEC·STEs no descartem engegar mobilitzacions i les accions legals pertinents.

  1. Professorat especialista i tècnics de gestió del Departament d’Educació.

Gràcies a la Llei 20/2021, de 28 de desembre, s’han generat procediments d’estabilització. Desconeixem el nombre de gent que s’estabilitzarà pel procediment de concurs d’oposició tou, però per ara, mitjançant el concurs de mèrits, s’han estabilitzat 98 companys i companyes que han passat a formar part del cos de tècnics de gestió de la Generalitat.

Doncs bé, en la nova vinculació contractual amb el Departament, els nostres companys han estat adscrits a una categoria professional inferior a la que gaudien quan eren professors especialistes, amb una reducció de salari preocupant i sense el reconeixement dels triennis que ja cobraven.

USTEC·STEs hem denunciat aquesta situació i hem demanat la seva esmena immediata. El Departament ha respost que com que aquest col·lectiu (tècnics de gestió) ja no pertany al Departament, ho traslladarà a funció pública (Departament del qual depenen després de l’estabilització) i s’informarà a la Mesa.

Així mateix, USTEC·STEs hem demanat garanties de continuïtat pel professorat especialista que no superi els procediments d’estabilització. En aquest moment, dels més de 400 companys professors especialistes, tan sols se n’han estabilitzat 98.

  1. Docents del cos de professorat tècnic d’FP de les 19 especialitats que han passat a formar part del cos de professorat d’ensenyament secundari les titulacions dels quals no són declarades equivalents a efectes docents.

USTEC·STEs hem exigit al Departament una garantia de continuïtat i d’estabilització pels més de 100 companys i companyes, funcionaris interins, que pertanyen al cos de PTFP a les especialitats que han passat al cos de secundària. El Departament ens ha corroborat que té les competències en gestió de la borsa de personal docent i pot garantir la continuïtat d’aquests companys i companyes. La seva intenció és mantenir aquest col·lectiu a la borsa fins al 2026, termini que el professorat tècnic d’FP amb titulació superior no universitària té de marge per obtenir una titulació universitària i poder participar en el procediment d’integració al cos de secundària.

USTEC·STEs ens oposem radicalment al termini i lluitarem perquè cap docent d’aquest col·lectiu pugui ser exclòs de la borsa ni ara ni el 2026. Exigim al Departament una veritable voluntat de defensar els drets dels treballadors i, al mateix temps, demanem una veritable política d’estabilització de tot el personal.

  1. Habilitació del professorat de formació professional.

L’obligació de reduir a menys del 8% el professorat interí a partir del 31 de desembre del 2025 xoca amb l’especificació pròpia de l’FP i, en concret, amb aquelles especialitats amb molt poc professorat, com és el cas de l’especialitat de fusta i soldadura. És molt possible que companys i companyes docents d’FP mai, o molt difícilment, puguin obtenir una plaça d’acord amb les seves necessitats laborals, personals o familiars.

Aquesta situació es veurà agreujada amb la implementació de la nova Llei d’FP segons la qual es pot produir una reducció de fins al 65% de la plantilla en implantar-se l’FP DUAL obligatòria a tota l’FP. Això podria suposar que fins al 65% del currículum s’imparteixi a l’empresa. A tot això hem d’afegir la baixada radical d’alumnat prevista pels pròxims anys, conseqüència de la deriva de la natalitat, entre altres casuístiques.

Amb aquest context, USTEC·STEs hem demanat al Departament reprendre el treball conjunt per dissenyar un procés d’habilitacions d’especialitats docents pel professorat d’FP com més aviat millor. El darrer procés d’habilitacions va tenir lloc el 2001, quan la situació no era tan crítica com ara, i fa aproximadament 4 anys el Departament va intentar dissenyar un nou procediment d’habilitacions, però es va quedar en el tinter.

  1. Abús en els horaris del professorat d’FP. Hores de 55 minuts o menys.

USTEC·STES fa temps que denunciem l’abús que en alguns centres de formació professional es produeix quan les direccions estipulen hores de 55 o fins i tot 50 minuts. Aquest fet, absolutament esperpèntic (una hora sempre ha estat i serà de 60 minuts) és un clar cas d’abús i, en la seva reiteració i abast, podria fins i tot esdevenir un delicte.

Considerar 55 minuts com una hora pot suposar un augment real pel professorat d’entre una i dues hores lectives, cosa que, entre altres danys, suposa un increment desmesurat de la carta laboral del docent.

En aquest context, USTEC·STEs hem demanat que, en els documents per a l’organització i gestió dels centres (DOIGC), quedi clar i per escrit que les hores són de 60 minuts. En meses anteriors, el Departament ja s’havia compromès a reflectir-ho en aquests documents, però, a la mesa sectorial, la Direcció General de Personal no ho tenia tan clar.

USTEC·STEs hem manifestat que si el Departament no ho deixa per escrit i aquesta praxi il·legal i abusiva continua, no descartem iniciar les actuacions necessàries via administrativa, política i si cal, judicial.

  1. Calendari acadèmic basat en 35 setmanes en comptes de 33.

En la mesa sectorial, USTEC·STEs vam tornar a defensar que el calendari acadèmic en l’FP és de 33 setmanes, mentre que el Departament insisteix a organitzar-lo en 35, la qual cosa és incoherent i, en el nostre parer, il·legal. Tots els reials decrets d’ordenació dels diferents títols de l’FP organitzen els títols en 33 setmanes, així doncs, és evident que el calendari acadèmic ha de ser conseqüent.

El Departament es nega a parlar d’aquest tema argumentant que ja s’ha tractat moltes vegades i que no ho pensen modificar.

El calendari basat en 35 setmanes, en el cas del càlcul de plantilles, per exemple, pot suposar en centres mitjanament grans una pèrdua d’uns dos professors. Això suposa un augment injustificat de la càrrega laboral del professorat del centre, més dificultats a l’hora de poder implementar els desdoblaments i, evidentment i directament, un empitjorament de la qualitat de la formació professional.

USTEC·STEs continuarem pressionant perquè el Departament entri en raó i no descartem qualsevol acció.

Company/a, si necessites més informació, ets una de les persones afectades, o simplement estàs interessat/da en algun d’aquests temes, no dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres.

La informació és important, i tan sols si estem ben informats podrem tirar endavant i fer un món més just.

Defensa els teus drets!

Defensem els drets de tots i totes!

Informació sobre l'ús de galetes

Aquest lloc web utilitza galetes pròpies i de tercers amb finalitats estadístiques i perquè tinguis la millor experiència d'usuari/ària. Si continues navegant, estàs donant el teu consentiment per acceptar les esmentades galetes així com la nostra política de galetes