Comunicat

USTEC·STEs impugna les adjudicacions d’estiu d’enguany per vulnerar drets laborals!

USTEC·STEs ens vam oposar des del primer moment als canvis que l’Administració proposava en la Resolució ENS/1005/2017, de 8 de maig, per la qual es dicten les instruccions sobre l’adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d’1 de setembre de 2017 (DOGC núm. 7369, de 15.5.2017). Els canvis suposaven l’ajornament de la presa de possessió de la vacant obtinguda pel personal interí (la qual se’ls reservava) del personal de baixa o de permís de maternitat a 1 de setembre, fins a la seva data d’alta mèdica.

Això significava que el personal interí de baixa a 1 de setembre deixés d’estar en nòmina del Departament si no es complien TOTS els supòsits següents:

 • La persona té una vacant en curs fins a 31 d’agost.
 • Se li dona abans de l’1 de setembre una vacant per al curs següent amb la mateixa jornada.
 • No canvia de número de patronal, per tant, de servei territorial.

Finalment amb la sentència 4377/2020 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya es va estimar la nul·litat de la base 11 impugnada per la part actora. Amb aquesta sentència guanyada vam pressionar el Departament per modificar la normativa i així USTEC·STEs, obria la porta perquè les impugnacions judicials realitzades contra les resolucions d’adjudicacions d’estiu dels anys següents 2018, 2019, 2020, obtinguessin també una sentència favorable.

A mitjans d’aquest curs, l’Administració va modificar la normativa de les adjudicacions d’estiu de 2021, per adequar-la al que ens diu la sentència i, per tant, fer que el personal interí que l’Administració va donar de baixa per trobar-se en situació d’IT o de permís de maternitat o de paternitat, sigui donat d’alta l’1 de setembre de 2021. Calia que es procedís a la normalització de les cotitzacions i un reconeixement de l’antiguitat, de manera retroactiva, amb afectació del curs 2021-22, i afegir aquest temps de servei a la borsa de professorat interí amb el recàlcul corresponen.

USTEC-STEs novament ha realitzat la impugnació de les adjudicacions d’estiu d’enguany, RESOLUCIÓ EDU/819/2022, de 21 de març, per la qual es dicten les instruccions sobre l’adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d’1 de setembre de 2022 per al personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres i serveis educatius públics dependents del Departament d’Educació (DOGC Núm. 8635 – 28.3.2022), ja que l’administració ha tornat a incloure una altra vegada a la normativa (tercer paràgraf de la Base 11 de l’Annex 1) :

“El personal interí, que a data 1 de setembre de 2022 tingui vigent una llicència d’infantament, adopció o d’incapacitat temporal, en el cas que obtingui destinació en el procediment regulat en aquesta Resolució, mantindrà el dret a la destinació obtinguda amb efectes administratius des de l’1 de setembre de 2022, sempre i quan tingui un nomenament vigent el 31 d’agost de 2022.”

USTEC-STEs denunciem:

 • Que és nul de ple dret, ja que implica la vulneració del dret fonamental a l’accés en condicions d’igualtat a les funcions i càrrecs públics.
 • No ha estat objecte de negociació al si de la Mesa Sectorial d’Educació. No ha fet el tràmit preceptiu previ a la seva aprovació i publicació al si de la Mesa Sectorial.
 • Suposa un tracte discriminatori cap als funcionaris interins docents que no tenen un nomenament vigent a data 31/08/2022 respecte dels funcionaris docents interins que si en tenen.

A més a més, l’Administració ha afegit a la normativa el següent (sisè paràgraf de la Base 11 de l’Annex 1 ):

Una vegada publicada la resolució definitiva, el professorat amb un nomenament vigent més enllà del 30 de juny que obtingui una destinació en un centre diferent del curs actual, ha d’adreçar-se a la direcció del nou centre per facilitar les dades necessàries per a la seva incorporació i assistir a les reunions que se’l pugui convocar per organitzar el nou curs escolar durant els cinc primers dies laborables de juliol.”

USTEC-STEs hem impugnat la normativa perquè:

 • Hem demanat la retirada de l’ordre de calendari escolar que preveu l’avançament de curs a 5 i 7 de setembre, la qual cosa ha desencadenat una modificació de les condicions laborals del professorat el mes de juliol. Les diferents normatives d’aplicació per al curs 2021-22 s’han modificat sense la prèvia negociació ni tràmit a la mesa sectorial.
 • El considerem nul de ple dret perquè implica la vulneració del dret fonamental a l’accés en condicions d’igualtat a les funcions i càrrecs públics.
 • Infringeix el règim d’incompatibilitat d’un segon lloc de treball a l’administració pública tret d’autorització expressa.
 • Suposa una adulteració dels efectes de la data d’inici de les destinacions que s’adjudiquin per al proper curs 2022-23, i és així, perquè malgrat que els nomenaments desplegaran els seus efectes jurídics i econòmics des de l’1/09/2022, s’obliga el professorat amb un nomenament vigent més enllà del 30 de juny que obtingui una destinació en un centre diferent a assistir al nou centre durant els cinc primers dies laborables de juliol si se’l convoca.
 • Denunciem que aquest professorat no tindrà cap cobertura jurídica, cap compensació econòmica, i sense estar cotitzant al règim de seguretat social que sigui d’aplicació.
 • Suposa un tracte discriminatori i un greuge comparatiu entre el professorat d’un mateix centre i també respecte d’altres centres.

 

USTEC-STEs (IAC)

16 de juny de 2022

 

 

Informació sobre l'ús de galetes

Aquest lloc web utilitza galetes pròpies i de tercers amb finalitats estadístiques i perquè tinguis la millor experiència d'usuari/ària. Si continues navegant, estàs donant el teu consentiment per acceptar les esmentades galetes així com la nostra política de galetes