ustec

recuperació i canvi de contrasenya


Nota sobre dades bancàries i codi IBAN

Tercer avís sobre el codi IBAN

Vull traslladar-vos la meva preocupació pel fet que, a dia d'avui, encara hi hagi un nombre molt significatiu del personal, l'entitat bancària dels quals -aquella que tenim a les nostres bases de dades- és de les donades de baixa pel Banc d'Espanya. Estic parlant d'un percentatge del 6% del personal docent del Baix Llobregat: unes 600 persones. No cal que recordi que si a la nòmina del mes de febrer encara hi ha persones que tinguin alguna d'aquestes entitats, no rebrà l'ingrés corresponent.

Si ho considereu oportú, faciliteu aquesta informació a tot el personal del vostre centre perquè prenguin l'interès que el cas es mereix.

Atentament,

Cap del Servei de Personal Docent

Sant Feliu de Llobregat, 17 de gener de 2014

A partir del mes de febrer de 2014, per tal de fer efectiu el pagament de la nòmina, serà necessari que les dades bancàries incorporin el codi IBAN-, consistent en una ampliació a 24 dígits del número de compte bancari que actualment disposa de 20 dígits.

Aquest codi es calcula (d'ofici, per part de l'Administració)

No obstant això, i atès que en els darrers anys s'ha produït una reordenació bancària que ha comportat la desaparició d'entitats que han estat absorbides per altres, la codificació d'aquestes entitats que han estat baixa no és correcta i s'ha d'introduir la codificació correcta per fer la transformació del codi IBAN.

Llegir la nota completa

ATRI CONSULTA NÒMINA

 

INFORMACIONS IMPORTANTS NÒMINA DE JULIOL 2015

 

Informació sobre descomptes per baixa laboral

full222

Descomptes 005R i 085R de l'extra de desembre 2014

lladres

(003+085)/2 = 005R+085R

Càlcul extra juny i desembre 2014

L'extra es troba en dos conceptes 003 i 085:

El concepte 003 PAGA EXTRAORDINÀRIA

es calcula sumant els conceptes 001, 002 i 004
el 002 cal multiplicar-lo per nombre de triennis.
el 001 i 002 no els podeu copiar de la nòmina sinó de la taula següent.

I el concepte 085 COMP. ADDICIONAL ESPECÍFIC

es calcula sumant els conceptes 005, 006 007* i 008 de la nòmina de novembre 2013.
*007 c'atedra

Total extra desembre 2013 = (003 + 085) / 2

Càlcul extra desembre 2013 mestres secundària càtedra
001 SOU 699,38 684,36 684,36
002 TRIENNIS 25,35 26,31 26,31
004 COMPLEMENT DE DESTINACIÓ 473,35 582,92 698,20
005 COMP.ESPEC. GRAL. 558,66 571,37 571,37+(007)51,57
006 C.ESPEC. COMP. SINGULAR v* v* v*
008 COMP. ESPEC. PER ESTADIS v* v* v*

v* quantiats variables, depèn de la situació de cada persona.

El professorat interí genera dret a extra amb tot* el treballat de desembre a juny.
*en cas de no haver treballat tot el temps cal fer el càlcul proporcional.

 

CiU + RECfull222

CiU+ERC

 

DOGC 28/2: ACORD reducció de les despeses 2013.


BOE 23/2: Retorn MUFACE i drets passius

retorn


Accions judicials contra els descomptes de la Generalitat a les pagues extraordinàries

RETRIBUCIONS 2013

CONSULTA NÒMINA, Expedient

Les taules retributives de 2012 són vàlides per 2013

Quota sindical:
desgrava en la pàgina 3 de rendiments de treball en la casella 011 quotes a sindicats

IRPF 12

Funció Pública: nòmina desembre

La secretària general de funció pública, Pilar Piferrer ens ha confirmat que la situació de les pagues extres del professorat interí, tinguin o no lloc de treball, es regularitzarà al desembre.

Agost 2012: el professorat interí no ha cobrat la part de l'extra de Nadal.

NOTA: El Departament a la nòmina d'agost del personal interí no ha realitzat la quitança de la paga extra de desembre com feia cada any. El motiu és que el BOE del 14 de juliol elimina a tot el funcionariat de l'estat la paga extra del desembre de 2012.

La nòmina del mes de desembre dels empleats públics de la Generalitat de Catalunya consistirà en la mensualitat ordinària més un import equivalent al deduït dels havers del passat mes de juny

En qualsevol cas, les reduccions retributives aplicades durant l'any 2012 correspondran, com a mínim, a un import equivalent a un 5%" de la massa salarial.

Departament: resposta a la reclamació de quitança del professorat interí

NOTAAplicació de descomptes en la nòmina d'abril a les persones de baixa

Consulta l'IRPF actual

[Exemple de nòmina i quantitat pagada, desembre de 2011]


Exigim la paga extra de desembre


NOTA: Economia segueix demanant que es completin els comptes amb el dígit de control

Data de pagament de la nòmina: FACEBOOK

El Govern ha anunciat en roda de premsa que la nòmina de desembre es pagarà el 21 però sense la part corresponent a l'extra el 80% de la qual es pagarà el 28 i el 20% quan els hi vagi bé.

...

Una instrucció de Tresoreria del Departament d'Economia i Finances va determinar que les nòmines del mes d'octubre i novembre es paguessin l'últim dia hàbil del mes.

Aquest és el motiu pel qual es va endarrerir a 31 d'octubre el pagament de la nòmina, fet que va contravenir el sistema de pagament que es feia fins ara.

La instrucció de Tresoreria del Departament d'Economia i Finances no aclareix els motius d'aquest canvi. USTEC·STEs no hi especularà ara, però seguirà indagant el perquè.

Ara bé, malgrat que el pagament de la nòmina s'ha fet en temps legal, USTEC·STEs vol denunciar la desconsideració de l'Administració en general i del Departament d'Ensenyament en particular envers els seus treballadors i treballadores en no avisar públicament d'un canvi que va generar un alt grau d'alarma sobretot en un moment en què s'estan produint declaracions de consellers que inciten a noves retallades salarials.


CONSULTA NÒMINA, Expedient*

* Si teniu dificultats per consultar la nòmina proveu amb d'altres navegadors.

Ara podeu resoldre els vostres dubtes sobre la nòmina a qualsevol hora en FACEBOOK

atri.gencat.cat

 


Mesa Funció PúblicaNOVES RETALLADES SALARIALS, FINS QUAN?


Complement de TUTORIA del SUBSTITUT/A
Requisits: ...quan la substitució sigui igual o superior a tres mesos.
Adjuntar certificat de direcció corresponent SOL·LICITUD


Nota: l'horari d'ATRI és de 8h a 23h i ds-dg de 09h a 21h.
Si no teniu codi el podeu demanar a la direcció del centre.
La nòmina nova es pot consultar uns 3 dies abans d'acabar el mes...


Consulta d'EXPEDIENT i altres gestions, inclou formació


 

--------

--------

USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

27/07/2015 16:20 (7)