Composició de la borsa

curs 2012-2013

TOTAL: 37.905 persones

BLOC I hi ha un total de 22.401 persones, els números van des del 1 al 22.440

462 persones del 30.000 al 30.508 (aquesta divisió és per que el subbloc del 30.000 són persones incorporades per oposicions [van aprovar les proves però no van obtenir plaça] i que no han treballat cap dia)

BLOC II hi ha un total de 15.042 persones, els números van del 40.002 al 55.073

 

1000 15 5 21
2000 10 10 17
3000 8 10 1
4000 7 7 7
5000 6 8 11
6000 5 11 24
7000 5 6 20
8000 5 1 3
9000 4 8 22
10000 4 3 20
11000 3 10 24
12000 3 6 16
13000 3 1 20
14000 2 9 5
15000 2 4 3
16000 1 11 26
17000 1 7 11
18000 1 2 16
19000 0 10 19
20000 0 6 8
21000 0 2 26
22000 0 0 16
22440 0 0 1

provisional

BLOC I hi ha un total de 22.602 persones, els números van des del 1 al 22.602 i del 30.001 al 30.483 (aquesta divisió és per que el subbloc del 30.000 són persones incorporades per oposicions [van aprovar les proves però no van obtenir plaça] i que no han treballat cap dia)

BLOC II hi ha un total de 15.214 persones, els números van del 40.001 al 55.214

1000 15 7 2
2000 10 11 6
3000 8 10 9
4000 7 7 15
5000 6 8 19
6000 5 11 25
7000 5 6 20
8000 5 1 5
9000 4 8 23
10000 4 3 19
11000 3 10 27
12000 3 6 18
13000 3 1 21
14000 2 9 8
15000 2 4 4
16000 2 0 0
17000 1 7 15
18000 1 2 23
19000 0 10 29
20000 0 6 19
21000 0 3 6
22000 0 0 23
22602 0 0 1

 

 

--------------------------------

--------------------------------

--------------------------------

--------------------------------

--------------------------------

--------------------------------

Composició de la borsa a:

juliol de 2011

BLOC I hi ha un total de 22.499 persones, els números van des del 1 al 22.357 i del 30.001 al 30.142 (aquesta divisió és per que el subbloc del 30.000 són persones incorporades per oposicions però que no han treballat cap dia)

BLOC II hi ha un total de 12.631 persones, els números van del 40.001 al 52.631

número anys mesos dies
1000 15 1 18
2000 10 4 19
3000 8 1 22
4000 6 11 24
5000 6 1 1
6000 5 3 12
7000 4 10 14
8000 4 5 20
9000 4 0 21
10000 3 9 3
11000 3 4 19
12000 2 11 23
13000 2 8 16
14000 2 4 10
15000 2 0 6
16000 1 8 8
17000 1 3 28
18000 1 0 6
19000 0 9 12
20000 0 5 11
21000 0 2 11
22000 0 0 12
22.357 0 0 1
30.001 0 0 0
30.142 0 0 0
40.001 0 0 0
52.631 0 0 0

octubre 2011

6.655 persones admeses: punts/número

52/60.001 - 22,5/61.000 - 17/62.000 - 13,5/63.000 - 11,5/64.000 - 8,5/65.000


Composició de la borsa a maig de 2011

BLOC I hi ha un total de 22.430 persones, els números van des del 1 al 22.xxx i del 30.001 al 30.xxx (aquesta divisió és per que el subbloc del 30.000 són persones incorporades per oposicions però que no han treballat cap dia)

BLOC II hi ha un total de 12.310 persones, els números van del 40.001 al 52.310

Relació entre el número i el temps treballat
número anys mesos dies
1.034 14 10 10
2.010 10 4 19
3.053 8 1 2
4.003 6 11 22
5.022 6 0 23
6.090 5 2 10
7.056 4 9 16
8.019 4 5 0
9.080 4 0 6
10.017 3 8 10
11.015 3 3 25
12.018 2 11 11
13.007 2 7 27
14.038 2 3 15
15.015 1 11 23
16.006 1 7 23
17.004 1 3 15
18.035 1 0 5
19.001 0 8 28
20.008 0 5 3
22.062 0 0 8
22.255 0 0 3

ustec

TITULACIONS ->ESPECIALITATS

 

Persones a la Borsa amb temps treballat:

Maig 2015

Nº -------- ---Anys ----------Mesos ------ Dies

100 29 01 13
500 22 05 15
1001 17 08 24
2001 13 03 28
3001 11 05 09
4001 10 03 01
5001 09 03 00
6001 08 08 02
7001 08 01 17
8001 07 08 03
9001 07 01 17
10001 06 07 29
11001 06 01 23
12001 05 07 16
13.101 05 01 08
14001 04 07 07
15001 04 00 21
16001 03 05 18
17001 02 10 10
18001 02 02 07
19001 01 06 13
20001 01 00 20
21001 00 09 19
22001 00 07 02
23.001 00 04 18
24.618 00 01 00
25.268 00 00 01
       

 

 

 

 

 

Atur - Prestacions

Borsa de treball de personal docent

Curs 2015/16

Canvi de dades: ACCÉS A L'APLICATIU

Persones amb feina i sense de totes les especialitats.

Calendari de canvi de dades a la borsa:

Darrera setmana d’octubre, la darrera setmana de gener i la darrera setmana de març.

CRITERIS PER COBRIR SUBSTITUCIONS

ustec NÚMERO DE BAREM DEFINITIU borsa personal substitut/interí

Amb les dades que consten en el registre informàtic amb data 26 de juny.

Accés a l'aplicatiu

Llistats per SSTT i especialitats: Consorci - Comarques - Baix - V.Occ - Mar.-V.Oriental - Cat.Central - Girona - Lleida - TGN - T.Ebre

 

"Relació entre especialitats a impartir i titulacions"

 

Criteris de gestió de la borsa curs 2015/16

Modificació de dades i confirmació de permanència del 6 al 19 de maig.

PUBLICACIÓ Nº PROVISIONAL 6 DE MAIG. (reclamacions del 6 al 19 de maig)

RESOLUCIÓ ENS/864/2015, de 28 d'abril, per la qual s'estableixen les bases per a l'actualització i modificació de les dades dels aspirants que integren la borsa de treball de personal interí docent

per al curs 2015-2016.

 

Accés a l'aplicatiu

INFORMACIONS IMPORTANTS

 1. El termini del 6 al 19 de maig serveix per:
  • Termini per enviar les adjudicacions d'estiu
  • Termini de modificació de dades per al curs 2015-2016
  • Termini de reclamacions contra el número de barem (que està previst que surti el 6 de maig amb les dades que constin en el registre informàtic el 20 d'abril)
  • Termini per confirmar la continuïtat a la llista (persones sense serveis prestats)
 2. El número de barem definitiu sortirà la primera quinzena de juliol (amb les dades que constin en el registre informàtic el 26 de juny)
 3. El 16 de setembre hi haurà modificació de dades per tot el personal interí.
 4. Torna a ser possible la proposta de continuitat a les mitges vacants. Com a novetat, fins el 30 de juny, es pot renunciar a la sol·licitud d'adjudicacions presentada per quedar-se a la mitja vacant si la proposta es fa efectiva.
 5. A l’esborrany de la resolució el Departament va presentar una novetat per al personal interí com era el diferiment de la presa de possessió de la vacant obtinguda (la qual se li reservava) del personal de baixa o de permís de maternitat fins a la seva data d’alta mèdica. Això significava que el personal interí de baixa a 1 de setembre deixés d’estar en nòmina del Departament. USTEC·STEs va oposar-se rotundament a la inclusió d’aquesta mesura que obligava aquest personal interí a anar a l’atur per seguir cobrant algun tipus de prestació. Gràcies a la pressió d'USTEC·STEs el Departament ha rectificat i NO aplicarà aquesta nova retallada. 

Per al personal funcionari de carrera el termini de les adjudicacions d'estiu serà del 28 de maig al 10 de juny. El termini previst per la publicació de les destinacions definitives del concurs de trasllats és del 12 al 14 de maig.

 

INFORMACIÓ ADJUDICACIONS D'ESTIU 15 / 16

DOGC: DECRET 39/2014, de 25 de març, pel qual es regulen els procediments per definir el perfil i la provisió dels llocs de treball docents.

 

Nova obertura de borsa: GENER 2015. Informació

INFORMACIÓ OBERTURA DE BORSA Desembre 2014

Borsa 2014 / 15:

Persones amb feina i sense de totes les especialitats i Serveis Territorials Llistes actualitzades el 15 de juny de 2015

TITULACIONS ->ESPECIALITATS

 

Persones a la Borsa amb temps treballat:

Maig 2014

Nº -------- ---Anys ----------Mesos ------ Dies

1001 16 11 8
2001 12 5 17
3001 10 6 10
4001 9 3 26
5001 8 4 7
6001 7 8 21
7001 7 2 21
8001 6 8 26
9001 6 2 29
10001 5 9 16
11001 5 3 22
12001 4 9 25
13.101 4 3 07
14001 3 9 26
15001 3 4 3
16001 2 9 19
17001 2 2 26
18001 1 8 1
19001 1 1 16
20001 0 8 4
21001 0 3 28
22001 0 1 7
22.350 0 0 16

 

 

titulacions

Composició de la borsa

curs 2013-2014

LLista definitiva:

bloc I 22.274, números de l'1 al 22.311

bloc I opos 399, de 30.000 a 30.397

bloc II 12.246, de 40.001 a 52.269

cal tenir en compte que hi ha números repetits i números no assignats a cap persona.


llista provisional:

TOTAL: 34. 948 persones

BLOC I hi ha un total de 22.350 persones, els números van des de l' 1 al 22.350

371 persones del 30.021 al 30.392 [van aprovar les proves però no van obtenir plaça] i que no han treballat cap dia)

BLOC II hi ha un total de 12.227 persones, els números van del 40.001 al 52.227

1001 16 3 29
2001 11 8 11
3001 8 10 1
4001 8 5 15
5001 7 6 0
6001 6 9 26
7001 6 4 10
8001 5 10 28
9001 5 5 8
10001 4 11 26
11001 4 6 18
12001 4 1 0
13.101 3 6 27
14001 3 1 28
15001 2 9 5
16001 2 4 3
17001 1 10 15
18001 1 5 1
19001 0 11 25
20001 0 7 8
21001 0 3 3
22001 0 0 15
22.350 0 0 3

 

NOTADEL DEPARTAMENT: Informació per al curs 2014-2015 (19 d'agost de 2014)

Nomenaments telemàtics per a l’adjudicació de vacants i substitucions al personal de la borsa de treball docent per al curs 2014-2015 Per adjudicar, entre el personal inscrit a la borsa de personal docent, les vacants i substitucions que hi ha pendents d'assignació, es preveu que els dies 28 i 29 d'agost de 2014 els serveis territorials del Departament d'Ensenyament i el Consorci d'Educació de Barcelona facin actes de nomenament telemàtic per cobrir les vacants i substitucions. Hi ha una franja horària de connexió per acceptar, des del web, la plaça assignada:

S'anirà informant de les dates dels propers nomenaments telemàtics.

 

Borsa 16/7/2014: consulta per especialitat/sstt inclou la destinació adjudicada

 

NOVA BORSA: http://goo.gl/wcLOK4

 

INFORMACIÓ AMPLIACIÓ DE LA BORSA FEBRER /14

DEPARTAMENT BORSA

DOGC 7/2: RESOLUCIÓ ENS/205/2014, de 31 de gener, de convocatòria de concurs públic

per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal, com a personal interí docent, en centres públics no universitaris dependents del Departament d'Ensenyament.

Nova Borsa: Normativa de referència anterior - canvis que ha patit aquesta normativa

Modificacions Borsa: darrera setmana de març

3f

Lactància 21/1: ara el departament permet gaudir-la amb el 86%

Actualització de les titulacions que permeten impartir un ensenyament:
abans de la darrera setmana de març de 2014

Borsa: persones per especialitat amb feina i sense...

Llista de tots els nomenaments de juliol. agost, setembre, i fins avui per especialitat i sstt

BORSA: Horari i sou per tipus de jornada

BORSA: Normativa convocatòria anterior*

* no és vàlida la llista de titulacions que ha estat canviada i que tornarà a canviar

Nova Borsa: mesa

3.- Resolució ...per la qual s'anuncia la convocatòria per formar part de la borsa de  treball
2.- Resolució modifica el requisit del nivell de coneixement del professorat interí per a impartir una llengua estrangera i s'estableixen mesures  transitòries...

Nova Borsa: especialitats provisionals, versió 24/1/2014

Més informació i dubtes en: facebook

DEPARTAMENT BORSA

Borsa: persones per especialitat amb feina i sense...

Titulacions: Ensenyaments que pots impartir amb les teves titulacions

Gestió de borsa: modificació apartat 4:
durada mínima dels permisos i llicències per als quals es nomenarà personal substitut

Llista de tots els nomenaments de juliol. agost, setembre, i fins avui per especialitat i sstt

Departament: criteris per l'adjudicació de places durant el curs


PDF: CRITERIS de gestió de la borsa de treball

IMPORTANT: http://www.sindicat.net/nomenaments/notelematics/


DOGC 28/11: termini de consulta i modificació de les dades que consten en la borsa de treball del personal interí/substitut docent.

DOGC 28/11: ORDRE de 20 de novembre, per la qual s'actualitza la taula de titulacions

http://aplitic.xtec.cat/e13_bor/editLogin.do

DEPARTAMENT BORSA

Departament, nomenaments telemàtics:

BORSA: Horari i sou per tipus de jornada

CRITERIS PER A LA GESTIÓ DE LA BORSA DE TREBALL DE PERSONAL DOCENT 2013-2014

Departament: Substitucions i jornada laboral 2013-14

Titulacions: Ensenyaments que pots impartir amb les teves titulacions

Hi ha una franja horària de connexió per acceptar des del web la plaça assignada


Números convocats: curs passat i cursos anteriors

Consulta la llista d'interins per especialitats

1314

Nomenaments telemàtics:

Informació per al curs 2013-2014 (15 de juliol de 2013)

Una vegada finalitzades les adjudicacions de destinacions provisionals del mes de juliol i en funció del nombre de vacants i substitucions que quedin pendents de cobrir, es preveu que entre el 29 d'agost i el 12 de setembre de 2013 es faran tants actes de nomenament telemàtic com siguin necessaris per adjudicar les vacants i substitucions que hi hagi pendents...

A partir del 19 d'agost s'informarà de les dates concretes (entre el 29 d'agost i el 12 de setembre) en què es duran a terme aquestes adjudicacions de vacants i substitucions.

Consulta del número definitiu 2013-2014


CRITERIS PER A LA GESTIÓ DE LA BORSA DE TREBALL DE PERSONAL DOCENT PER AL CURS 2013-2014

Departament: Substitucions: jornada laboral per al curs 2013-14

Consulta Borsa: http://aplitic.xtec.cat/e13_bor/editLogin.do

DOGC 17/5: s'estableixen els terminis per a l'actualització i modificació de les dades dels aspirants que integren la borsa de treball per al curs 2013-2014.

Al llarg del curs 2013-2014 s'obriran terminis per modificar les dades que consten a la borsa de treball de personal docent, el dia 16 de setembre, ..., la quarta setmana d'octubre i la darrera setmana de gener i de març.

Interins per especialitats inclou informació de persones nomenades


Calendari de l'estiu passat: 30 i 31 d'agost - 6 i 7 de setembre

Titulacions: Ensenyaments que pots impartir amb les teves titulacions 

BOE 12/6: Orden ECD/1058/2013, de 7 de junio, por la que se modifica la Orden EDU/2645/2011, de 23 de septiembre, por la que se establece la formación equivalente a la formación pedagógica y didáctica exigida para aquellas personas que, estando en posesión de una titulación declarada equivalente a efectos de docencia, no pueden realizar los estudios de máster.

SUBSTITUCIONS 19/3: La Rigau ha modificat la normativa

 

Criteris d'adjudicació de vacants i substitucions (JORNADES)

Consulta taula temps treballat --- >>> números


12n


 

DOGC 21/5/2013: modificació especialitats!!!

DOGC 17/5/2013: s'estableixen els terminis per a l'actualització i modificació de les dades

 


https://www.facebook.com/groups/ustecstes/permalink/584375951593636/

Al llarg del curs 2013-2014 s'obriran nous terminis per modificar les dades que consten a la borsa de treball de personal docent. El dia 16 de setembre de 2013, la quarta setmana d'octubre de 2013 i la darrera setmana de gener i març de 2014.

1314

DOGC 21/5: RESOLUCIÓ ENS/1050/2013, de 13 de maig, de modificació de la Resolució EDU/2053/2010, de 14 de juny, per la qual es regulen les convocatòries de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent en centres públics no universitaris dependents del Departament d'Educació a partir del curs 2010/2011, modificada per la Resolució ENS/1501/2011, de 15 de juny, i per la Resolució ENS/2996/2011, de 23 de desembre.

DOGC 17/5: s'estableixen els terminis per a l'actualització i modificació de les dades dels aspirants que integren la borsa de treball per al curs 2013-2014.

Al llarg del curs 2013-2014 s'obriran nous terminis per modificar les dades que consten a la borsa de treball de personal docent, el dia 16 de setembre, ..., la quarta setmana d'octubre i la darrera setmana de gener i de març.

El Departament ha informat que enguany (juliol 2013) tampoc no s'obrirà la borsa de treball de substitucions!

Esborrany Decret Plantilles: Exigim la seva retirada

Decret de provisió i plantilles

USTEC·STEs n'ha exigit la retirada argumentant a bastament la seva demanda.

Avui només l'han presentat. Els terminis que ha previst el Departament per "negociar" aquest decret són fins a mitjan juny...

La publicació d'aquest decret tenen previst que sigui al setembre - octubre de 2013 amb aplicació posterior.

Adjudicacions d'estiu 2013-2014

Per a les adjudicacions d'estiu de les vacants del curs 2013-14 no entrarà en aplicació el decret de provisió i plantilles que ara tot just es comença a " negociar".

Els principals canvis són que:

- La direcció decidirà quin Propietari Provisional o quina Comissió de Serveis es quedarà en el cas que hi hagi una reducció de vacants en un departament o especialitat situant un ordre en les confirmacions (sembla com si el decret de provisió i plantilles s'el fessin a sobre...)

- En la resta de fases o desempats els Propietaris Provisionals passaran davant de les Comissions de Servei.

- En la concessió d'una nova Comissió de Serveis només s'adjudicaran destinacions de la mateixa especialitat que la del lloc on tenen la destinació definitiva o en propostes a aules d'acollida o USEEs

- Eliminen la prioritat del col·lectiu del funcionari de carrera amb la condició legal de disminuït reconeguda o que va superar les oposicions en el torn de reserva per a disminuïts. Tot i que mantenen, per al personal funcionari de carrera la prioritat per adaptació del lloc de treball que dóna l'Article 25 de prevenció de riscos laborals. La qual s'haurà de fer instància presencial junt amb les peticions de centres i municipis que compleixen l'adaptació. Si es presenta la sol·licitud telemàtica individual, es renuncia a l'adaptació del lloc.

- Eliminen la prioritat del col·lectiu interí amb la condició legal de disminuït reconeguda. USTEC·STEs ha exigit per a aquest col·lectiu el manteniment de la prioritat i que l'article 25 que si s''aplica al funcionari de carrera en aquestes adjudicacions no només és d'aplicació al personal funcionari de carrera si no a tot treballador/a encara que sigui del sector privat.

- Tot el personal interí que durant el curs actual 2012-2013 formen part d'un equip directiu cessen a 30 de juny d'enguany i no podran tornar a ser-ho de cara al curs vinent.

- Enguany l'únic tipus de centre que no demanes en consignar un codi de municipi o zona són els centres o aules de formació d'adults. En l'adjudicació d'ofici del funcionaris és possible assignar aquestes places de centres especials (CAEP, Centres d'Educació Especial, llocs itinerants d'escoles rurals...) que en anteriors convocatòries calia demanar expressament amb el seu codi de centre.

Els terminis que tenen previstos són els següents:

El Departament preveu que surti la resolució provisional de les adjudicacions a mitjan juliol i la definitiva cap a finals.


SUBSTITUCIONS 19/3: La Rigau ha modificat la normativa

Departament: Borsa d'interins, nomenaments

Ensenyaments que podeu impartir amb les titulacions que teniu

 

DOGC 5/11/2012: nova normativa

Molt important: "Una vegada escollida l'àrea territorial preferent, es podrà demanar per ordre de preferència com a mínim un municipi o un districte en alguna de les jornades possibles.

Professorat interí per especialitats inclou informació de persones nomenades

Tots els nomenaments publicats fins 5/4

Departament. Substitucions: ...ampliar les instruccions en aquells supòsits en els quals s’han detectat dificultats en la seva aplicació

Calendari

NOU: HORARI i SOU

http://www.sindicat.net/nomenaments/

http://www.facebook.com/groups/ustecstes/permalink/458426367521929/


Companys i companyes

Han sortit els criteris per a la gestió de la borsa de treball de personal docent per al curs 2012-2013 publicats a la web del Departament, a qui exigim que compleixi l'article 122 de la Llei d'Educació que obliga a REGULAR aquesta borsa de treball i, per tant, que els publiqui al DOGC.

En aquests criteris s'ha confirmat que:

- Els primers nomenaments de substitucions seran a partir del 30 d'agost.

- El cobriment de les reduccions de jornada tindrà data de finiment 30 de juny.

- Es trigarà deu dies lectius en nomenar una substitució, amb l'única excepció de simultaneïtat de dues o més baixes, segons el centre (però en la majoria a partir de la tercera baixa) on totes les substitucions sense cobrir coincideixin com a mínim 5 dies.

- El personal substitut no cobrarà el juliol.

- El calendari de nomenaments telemàtics els establirà cada SSTT, que només caldrà que publiqui un calendari mensual amb els dies en què es faran.

- Hi haurà les següents dates per actualitzar i modificar dades de la borsa: 17 de setembre (Departament) i les darreres setmanes d'octubre, gener i març.

- Han acceptat la proposta d'USTEC·STEs de poder "congelar el número" si es té una altra feina.

- S'obre un procediment d'urgència per cobrir una substitució prèviament rebutjada, sense tenir en compte el que va exigir USTEC·STEs que, com a mínim, després es publiqués aquest nomenament.

- Serà obligatori certificar (abans del 31 d'agost del 2013) la formació pedagògica i didàctica o equivalent als cossos d'ensenyament secundari, EOI i PTFPs (especialitats 6xx), encara que tingui una titulació equivalent a efectes de docència. Podeu consultar la següent web aclaratòria.

- Les proves de capacitació per impartir algunes especialitats deixen de ser generals i les farà el propi centre que demana el nomenament.

Recordem que:

* està a disposció de tothom qui estigui afectat un recurs pel cobrament d'aquest juliol de 2012.

* UTEC·STEs està preparant un contenciós administratiu contra l'acord de govern que va negar el dret a cobrar el juliol i va aprovar el diferent tipus de jornada del personal substitut, que farà que aquest col·lectiu cobri com a màxim el 86,6 % de sou.aquest juliol 2012 no es convoca concurs per formar part de la borsa - facebook

Substitucions: jornada laboral per al curs 2012-2013

Document de la Rigau: perjudica a tothom i ara mateix a 1.721 persones en concret

Consulta i modificació de dades: http://aplitic.xtec.cat/e13_bor/

http://www.facebook.com/groups/ustecstes/permalink/424496554248244/

DOGC 1/6: s'estableixen els terminis per a l'actualització i modificació de les dades dels aspirants que integren la borsa de treball de personal docent per al curs 2012-2013

DOGC 15/5/2012: instruccions sobre les adjudicacions de destinacions provisionals

Barem número d'ordre del personal substitut i interí:

4 de juny: publicació barem provisional amb les dades a 14 de maig de 2012.
Del 4 al 18 de juny: termini de reclamacions.
Primera quinzena de juliol: publicació del barem definitiu amb les dades que consten al registre informàtic a 29 de juny de 2012.

DOGC 20/5/2011: instruccions borsa 2011-2012 (modificades, ja no són vàlides)

DOGC 3/1/2012: modificació de la Resolució EDU/2053/2010, de 14 de juny, per la qual es regulen les convocatòries de concurs públic per formar part de la borsa de treball

DOGC 2/1/2012: s'estableix un termini de consulta i modificació de les dades que consten en la borsa de treball del personal interí/substitut docent [23 al 27 de gener de 2012]

Consulta de la llista per especialitats

especialitas

DOGC 24/10: RESOLUCIÓ ENS/2441/2011 per la qual s'estableix un termini de consulta i modificació de les dades que consten a la borsa de treball del personal interí/substitut docent.

6.655 persones admeses, si voleu consultar la llista aneu al Consorci, Comarques no les té, punts/número: 52/60.001 - 22,5/61.000 - 17/62.000 - 13,5/63.000 - 11,5/64.000 - 8,5/65.000

Borsa de treball de personal docent

Número d'ordre
El número d'ordre de la borsa de treball és el definitiu per al curs 2011-2012.
Al llarg del curs 2011-2012 s'obriran nous terminis per modificar les dades que consten a la borsa durant la darrera setmana dels mesos d'octubre, gener i març.

Departament: Accés per als aspirants aprovats no seleccionats

Composició de la borsa a juliol de 2011, 35.130 persones

BLOC I hi ha un total de 22.499 persones, els números van des del 1 al 22.357 i del 30.001 al 30.142* (aquesta divisió és per que el subbloc del 30.000 són persones incorporades per oposicions però que no han treballat cap dia - *aquest número és possible que no sigui correcte, que faltin fulls per comptar)

BLOC II hi ha un total de 12.631 persones, els números van del 40.001 al 52.631

A la dreta teniu la taula de relació entre el número i el temps treballat

 

-----------

 

 

USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

28/10/2015 10:34 (134)