Reduccions de jornada

 

HORARIS I REDISTRIBUCIONS EN LES JORNADES INFERIORS  A SENCERA


REDUCCIÓ DE JORNADA ALS I LES MAJORS DE 55 ANYS

En el moment en què el Departament ens va informar que anava a realitzar una nova retallada, prorrogant la situació amb què aquestes dues hores segueixen essent no lectives, USTEC·STEs (IAC) va demanar la dimissió del Conseller Bargalló

Termini de presentació de sol·licituds: No més tard del 9 de setembre del curs per al qual es sol·licita.

Al formulari de sol·licitud trobareu la normativa que regula la reducció i la documentació que cal adjuntar, si escau.

Sol·licitud de reducció de dues hores, documentació i normativa    


REDUCCIÓ DE JORNADA PER INTERÈS PARTICULAR PEL CURS 2019/20

Darrer dia de termini per sol·licitar la reducció de jornada per interès pàrticular: 31 de maig tal i com es determina a la RESOLUCIÓ ENS/1031/2014, de 8 de maig, sobre el procediment de reducció de jornada per al personal funcionari docent.

 


Enllaç a informacions sobre reduccions de jornada anteriors al curs 2019-20

 

Número de visites avui: 6