ustec

Adjudicacions de destinacions provisionals
(Les dates i terminis són orientatius: cal comprovar-los quan surti el DOGC)

DOCUMENTS DE LA MESA, DESTINACIONS I GESTIÓ DE BORSA

El Departament es nega a renovar el pacte d'estabilitat. La proposta de renovació ha estat presentada de forma unitària per tots els sindicats i ha estat totalment rebutjada pel Departament.

Excepte els docents que ja tinguin destinació per al curs 2012-2013, els directors nomenats en el càrrec amb data 1 de juliol de 2012 i el personal docent funcionari de carrera i en pràctiques en serveis educatius (als quals se'ls prorroga el nomenament fins a 31/08/2013) LA RESTA DE DOCENTS:

Terminis:

Adjudicacions provisionals (per als funcionaris de carrera i per al personal interí): mitjan juliol. Una vegada publicada hi haurà 3 dies per fer reclamacions.
Adjudicacions definitives: finals de juliol.

PERSONAL INTERÍ I SUBSTITUT:

Barem número d'ordre del personal substitut i interí:

 

SUBSTITUCIONS, GESTIÓ DE LA BORSA:

Des d'USTEC·STEs (IAC) moltes d'aquestes propostes les hem rebutjat i amb d'altres hem pressionat perquè se s'hi acceptessin diferents tipus d'esmenes i, per tant, caldrà comprovar com queden al redactat final del DOGC sobre la gestió de la borsa de substitucions per al curs 2012-2013.

Majors de 55 anys.
Al personal interí i substitut que tinguin complerts més de 55 anys a 31 d'agost de 2012, amb 3 anys o més de serveis prestats a 31 d'agost de 2007 i que a 31 d'agost de 2012 no tinguin nomenament per al curs 2012-2013 podran demanar durant el mes de setembre, com a màxim el dia abans de cada acte de nomenament, el canvi del seu Servei Territorial preferent.
A més dels requisits anteriors el Departament és probable que exigeixi que durant les adjudicacions d'estiu es demanin un mínim de 20 comarques però caldrà comprovar com queda al redactat final del DOGC.USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

09/01/2019 13:23 (1)