Instruccions:

El següent llistat mostra el llistat complet d'aspirants, així com la seva puntuació i els seus criteris de priorització.

Podreu filtrar per diferents criteris, així com ordenar els registres de forma ascendent o descendent. Cada vegada que apliqueu un filtre, sota la taula a l'esquerra us apareixerà el número de registres filtrats. També podeu fer que apareguin 25, 50 , 100,200,500 o 750 registres a la pantalla.

P. ex., si voleu saber les persones de la llista de català d'ESO i batxillerat, cal posar a la caixa de filtres de la columna Especialitat "Llengua catalana" o qualsevol altre patró que identifiqui unívocament el nom de l'especialitat. Fixeu-vos que al codi de l'especialitat apareix LC. Per tenir més perspectiva és millor fer mostrar el màxim de registres segons les places ofertades i ordenar de manera descendent per número de barem. Si voleu buscar un nom de persona concret, podeu utilitzar l'opció de cerca del navegador. També podeu afegir un 1 a la priorització perquè apareguin només les persones aspirants amb aquesta preferència.

Exempció de responsabilitat: aquestes dades són merament orientatives i poden contenir errors. Les úniques fonts vàlides són les que podeu consultar al Departament d'Educació en aquest enllaç.

Fila Cos Especialitat Codi Esp Nom Total barem Seleccionat