Calculadora de pèrdua de poder adquisitiu

Nòmina de gener del 2024

( dades per jornada sencera )


Import de "total a meritar"