Adjudicacions d'estiu de destinacions per al curs 2020-2021: es preveu que s'inclogui la participació del personal de la borsa de treball de personal docent (fins i tot el personal que ha accedit a la darrera convocatòria d’accés a la  borsa de treball)

L'Administració ha informat que tenen previst incloure en la convocatòria d’adjudicacions de destinacions provisionals per al curs 2020-2021 la participació del personal de la borsa de treball de personal docent que ha prestat serveis i que té els requisits, és a dir, que també s'hi inclourà el personal que ha accedit a la darrera convocatòria d’accés a la  borsa de treball i que compleixen aquests requisits. Aquest col·lectiu s’ordenarà per temps de serveis prestats, és a dir, el número de barem que els correspondrà dependrà del temps treballat.

Quedem en espera de la convocatòria de la Mesa Sectorial, on caldrà estar amatents a la normativa de les adjudicacions d'estiu d'aquest curs. Així mateix, contunuem exigint a l'Administració una simplificació de les adjudicacions d'estiu per als diferents col·lectius: d’una banda, donant opció a autoconfirmar-se (sense la necessitat del vistiplau de la direcció) i, d’altra banda, eliminant les propostes de le sdireccions mitjançant entrevista. 

USTEC·STEs (IAC)
 

 

Número de visites avui: 5