Convocatòria del concurs-oposició per a l’accés a la categoria professional de Tècnic Especialista d'Educació Infantil (TEII)

D’acord amb la informació de la Direcció General de la Funció Pública, el termini per a l’execució de l'oferta d’ocupació pública 2017 (OOP 2O17) resta suspès, la qual cosa afecta a la convocatòria del concurs-oposició per a l’accés a la categoria professional de Tècnic Especialista d'Educació Infantil que es troba en curs, pendent de publicar. Un cop finalitzi la situació actual d'estat d'alarma s’indicarà la nova data de caducitat de l'esmentada OOP2017.

Número de visites avui: -