PLA DE FORMACIÓ 2020 DEL PERSONAL LABORAL DEL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ

Hi ha tres períodes per sol·licitar i desenvolupar les activitats de formació del Pla:

Primer període

Segon període

Tercer període