Adjudicacions de destinacions provisionals 2022: Xerrades informatives
Més informació

LLEIDA

Personal funcionarí interí: dimecres 27 d'abril a les 18 h.

Enlllaç: http://meet.jit.si/adjudicacionsestiu

 

TARRAGONA
Personal funcionarí interí: dimarts 26 d'abril a les 18 h.
Personal funcionari de carrera i en pràctiques: dimarts 5 d'abril a les 18 h.

Sala: https://meet.jit.si/adjudicacionsestiu

 

 

Número de visites avui: 3