Portal ATRI - Millora en les retribucions del personal funcionari i interí que ha estat en situació d'incapacitat temporal (22.02.22)

Accés a Portal ATRI

L’Administració de la Generalitat, a través de la Direcció General de la Funció Pública, ha acordat en la sessió d’avui, 21 de febrer, de la Mesa sectorial de negociació del personal funcionari d’administració i tècnic de la Generalitat de Catalunya, l’abonament dels endarreriments corresponents als increments retributius (triennis perfeccionats o increments retributius anuals) que s’hagin produïts durant la situació de baixa mèdica i que actualment no s’abonaven en aquesta situació.

 

Número de visites avui: -