Portal de centre - Preincripció i matrícula: Avançament de les dates de presentació de sol·licituds 

Accés a Portal de centre


Educació infantil i educació primària: del 7 al 21 de març de 2022

Educació secundària obligatòria: del 9 al 21 de març de 2022

Batxillerat: del 20 al 26 d’abril de 2022

Cicles de formació professional de grau mitjà.  Amb la voluntat de garantir l’accés a la formació professional de l’alumnat que encara està cursant l’educació secundària obligatòria o altres ensenyaments equivalents, el Departament d’Educació estableix dos terminis de presentació de sol·licituds:

  • Alumnat amb continuïtat d’escolarització (en general, que cursa 4t d’ESO en l’actualitat): del 20 al 26 d’abril de 2022

  • Resta d’alumnat: del 17 al 23 de maig de 2022

Cicles formatius d’arts plàstiques i disseny de grau mitjà: del 17 al 23 de maig de 2022

Cicles de formació professional i d’arts plàstiques i disseny de grau superior: del 25 al 31 de maig de 2022

 

Número de visites avui: -