Cal fer justícia! Seguirem lluitant per visibilitzar les discriminacions
Famílies monoparentals en lluita

Els  grups parlamentaris d’ERC i MÁS PAÍS han recollit les nostres propostes i han presentat esmenes al projecte de llei dels pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2022 (121/000070), amb un afegit al text refós de l’EBEP per reduir la discriminació dels infants de famílies monoparentals.
 

Ambdós partits  proposen mesures pal·liatives al greuge que les famílies monoparentals (representades per un 83% de dones) pateixen en el si de la funció pública, on els permisos estan dissenyats des d’un punt de vista tradicional del concepte de família que implica la biparentalitat.
 

Així doncs, en el permís de naixement i adopció, l’infant amb dos progenitors té dret a 16 setmanes de cures per part de cada un d’ells. L’infant nascut al si d’una família monoparental només té un increment de 4 setmanes a les 16 del seu únic referent, tal com contempla l’actual llei 6/2008 (Llei de Conciliació). Això és clarament discriminatori i un vestigi de quan la llei no buscava l’equiparació entre els progenitors. El canvi de les 4 setmanes a les 16 recollides pel Reial decret Llei de mesures urgents per garantia de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes a l’ocupació no s’ha plasmat a la Llei de conciliació catalana.
 

Más País afegeix modificacions en el permís de lactància.  En el cas de les famílies biparentals el nadó té una hora d’atenció de cadascun dels progenitors, mentre que el monoparental només disposa d’una hora. L’afegit proposa que aquesta es dupliqui en el cas de les famílies monoparentals.
 

També en l’atenció hospitalària post-part o en cas de prematurs suggereixen la duplicació del temps del progenitor o progenitora monoparental amb l’objectiu d’equiparar l’atenció a qualsevol nadó; sigui quina sigui la seva estructura familiar.
 

Però NO HA ESTAT POSSIBLE! Les esmenes han estat refusades amb l’increïble argument que suposen un increment de la despesa. De quant? S’ha valorat? Ens trobem davant d’unes propostes que només volen equiparar els drets d’uns infants i famílies en una societat cada vegada més polièdrica i en la qual determinades estructures tradicionals es modifiquen.  Una societat on cal que les lleis s’adaptin perquè tothom s’hi senti representat d’una manera justa.
 

Les famílies monoparentals són un nombre reduït de casos que no pot ser que suposin una despesa excessiva. Probablement representa un import que no va més enllà  de l'anècdota, però, que, des del punt de vista del respecte, la igualtat d’oportunitats i l’equiparació dels drets dels infants ens semblen especialment significatius perquè voldria dir que com a societat estem avançant cap a la resignificació del concepte de família.
 

USTEC-STE’s IAC continuarem lluitant per visibilitzar el greu error, manca de tacte i de respecte dels nostres responsables polítics que demostren, d’aquesta manera, ser hereus d’una estructura social caduca i d’un conservadorisme en els fets que contrasta amb el que prediquen.
 

Pels drets dels infants, prou retallades!

 

 

Número de visites avui: -