Comunicat conjunt Junta Personal Docent Baix Llobregat

Ara fa DOS anys un informe de la Comissió de Funció Pública va reconèixer l'assetjament sistemàtic per part del Director del Centre cap a 3 treballadors/es. Un altre informe de la Inspecció de Treball i un altre del Síndic de Greuges va recolzar aquest informe inicial.

Tot i que la Secretaria General d'Educació va reconèixer que el Director "no té les capacitats necessàries i obligades de qualsevol càrrec de comandament públic" va tancar l'expedient disciplinari reconeixent possibles faltes lleus, no demostrables i prescrites i obligaven a fer a la persona denunciada un curs de 10h.

Durant el curs següent una altra treballadora del centre va ser presumptament assetjada, va presentar el seu cas als SSTT del Baix i va presentar sol·licitud per activar el Protocol per a la prevenció d'assetjament. Encara no s'ha aplicat cap més mesura.

Per tot això, la Junta de Personal del Baix exigim:

  • La reobertura del cas i la revisió de la Resolució del Departament.
  • Mesures preventives que garanteixin la integritat física i psíquica de les persones afectades
  • Una revisió dels protocols d'assetjament amb la part social per tal d´incloure la participació activa dels representants legals dels treballadors/res. Calen més recursos econòmics i humans per fer el seguiment necessari a les denúncies interposades per assetjament per tal d´evitar que els expedients prescriguin com ha estat en aquest cas.
  • Coherència entre els informes de la comissió d'investigació del protocol i la resolució de l'expedient disciplinari.
  • Derogació del Decret de Plantilles.

Informarem a tot el claustre del centre quins són els seus drets com a treballadors/es, emparats a la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, i les mesures que en poden prendre en cas que es trobin en situació de Risc per a la salut.

Alcem la veu davant l'assetjament laboral!
Estem amb vosaltres!

#AixequemLaCatifa
 

 

USTEC     CCOO     CGT     INTERSINDICAL     ASPEPC-SPS     UGT     ANPE

 

 Comunicat conjunt Junta Personal Docent Baix Llobregat
 

Número de visites avui: -