AR,P - 808 - Fotografia i processos de reproducció Olot EAD d'Olot PP Confirmació -