GP,AM - 623 - Producció en arts gràfiques Barcelona Institut Escola del Treball CS Confirmació -
LE,F - 623 - Producció en arts gràfiques Barcelona Institut Escola del Treball PP Confirmació -
CS,E - 623 - Producció en arts gràfiques Cornellà de Llobregat Institut Esteve Terradas i Illa PP Proposta -
CA,T - 623 - Producció en arts gràfiques Lleida Institut Joan Oró CS Proposta -
PE,MB - 623 - Producció en arts gràfiques Lleida Institut Joan Oró PP Confirmació -
MA,M - 623 - Producció en arts gràfiques Sabadell Institut Agustí Serra i Fontanet PP Ofici -
SV,A - 623 - Producció en arts gràfiques Sabadell Institut Agustí Serra i Fontanet PP Confirmació -
MS,P - 623 - Producció en arts gràfiques Tarragona Institut Pere Martell CS Confirmació -