GO,E - 523 - Processos i productes de fusta i mobles Badalona Institut La Pineda PP Elecció -
SA,L - 523 - Processos i productes de fusta i mobles Cornellà de Llobregat Institut Miquel Martí i Pol CS Proposta -