ustec

 

VALORACIÓ D’USTEC·STEs DAVANT L’APROVACIÓ DE LA LEC

 

Avui, el Parlament de Catalunya, ha aprovat la nova Llei d’Educació a Catalunya, en contra del professorat i la comunitat educativa, que d’una manera reiterada ha expressat el seu rebuig en les diferents vagues i mobilitzacions. Lamentem profondament que un govern, pretesament d’esquerres, aprovi una llei que va en contra de l’educació pública i favor de la seva privatització.

 

Les tres vagues i les múltiples concentracions que el professorat i la comunitat educativa ha realitzat durant la discussió de la Llei, han servit per:

Malgrat haver aconseguit aturar aquests aspectes tan negatius, no s’ha aconseguit una llei que afavoreixi els centres públics, resolgui els seus problemes i millori les condicions del professorat.

 

Un cop més, des d’USTEC·STEs manifestem el nostre rebuig a aquesta Llei, pels següents motius:

  1. És una Llei que no aporta cap millora al nostre sistema educatiu, que col·loca a la xarxa pública en condicions de subsidiarietat i que empitjora les condicions de treball del professorat.

  2. Consolida i augmenta el poder i la influència de les patronals religioses en l’àmbit educatiu. Destina més diners als centres privats sense cap obligació ni cap mecanisme per evitar la distribució desequilibrada de l’alumnat.

  3. Permet la segregació per sexes, fet que implica que no hi ha cap voluntat de rescindir els concerts en aquells centres d’elit que, a més, escolaritzen de manera separada nens i nenes.

  4. Amplia els concerts a noves etapes educatives: 0-3, Batxillerat i Formació Professional, el que implica més diners públics gestionats per centres privats i un augment de la segregació social a l’educació.

  5. Estableix mecanismes a través dels quals es pot destinar diner públic per a la nova construcció de centres privats concertats.

  6. Consolida el camí obert cap a la privatització de determinats sectors, a partir de la municipalització i altres vies: 0-3, educació de persones adultes, serveis educatius, extraescolars.

  7. Estableix un model d’autonomia basat en la diferenciació dels centres segons els resultats escolars. Afavoreix l’autofinançament dels centres públics que conduirà a incrementar les diferències segons el seu entorn social. Proposa un model de gestió empresarial que dificulta el treball en equip. Defineix els directors/es dels centres públics com a “personal directiu”, amb règim jurídic específic i els possibilita seleccionar, avaluar i nomenar al professorat.

  8. Desregularitza les relacions laborals. Introdueix formes de provisió subjectives i discrecionals, que deixen una porta oberta a l’arbitrarietat. Proposa un nou sistema retributiu jerarquitzat basat en un model d’avaluació punitiva. Proposa increments retributius al professorat per resultats obtinguts. Obre la via a la laboralització del personal substitut amb el conseqüent empitjorament de les seves condicions de treball i redueix el salari del professorat durant els tres primers anys.

  9. No hi ha un compromís clar d’inversió pública, ni tampoc cap compromís de dedicar més recursos als centres públics que són els que tenen més mancances.

USTEC·STEs reitera el seu absolut rebuig a aquesta llei i es compromet a lluitar per un desenvolupament que no perjudiqui encara més a l’ensenyament públic. Així mateix, reiterem la nostre defensa d’una educació pública, democràtica, laica i coeducativa i ens comprometem a continuar lluitant per la seva dignificació i per les condicions laborals del seu professorat.

Barcelona, 1 de juliol 2009

 

-----------

 

 

USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

01/07/2009 18:00 (1)