Un cop més, l'Administració retalla els drets de les persones que hi treballen. Aquest cop li ha tocat a les persones que podien demanar reduccions de jornada per a funcionaris/es a qui faltin menys de cinc anys per complir l'edat de jubilació forçosa (65 anys), i a aquells/es que la precisin en processos de recuperació per raó de malaltia.
Cada cop està més clar que tornem molts anys enrere, quan el fet d’estar malalt podia comportar la pèrdua de la feina o la pèrdua total de salut.
Actualment, en tenim uns quants exemples:

  1. Les adaptacions del lloc de treball que comporten adequacions en l’organització del treball, de fet no s’apliquen mai ja que les retallades de plantilles, l’augment d'horari lectiu dels docents i l’augment de les ràtios impossibiliten fer-ho.
  2. Les incapacitats temporals són sempre qüestionades. S’envia repetidament a les persones a l’ICAM que dona massa cops l’alta forçosa a persones que no estan en condicions de salut per poder treballar adequadament i que empitjoren clarament al fer-ho, fins i tot amb perill per la seva integritat física o psíquica.
  3. Fa un any i mig, es van eliminar les Daps que permetien tenir una o mitja jornada dedicada a tasques de suport de la docència i que suposaven un cert respir en la situació de persones amb problemes de salut.
  4. Ara , les reduccions per recuperació de malaltia que ja s’havien retallat molt, eliminant la possibilitat de tenir-la a aquelles persones amb patologies cròniques , s’han tret del tot. L’Administració s’empara en una interpretació de la llei per treure aquesta possibilitat a les persones més febles: les que estan malaltes i les que només els falten 5 anys per jubilar-se  i que per tant, poden estar més necessitades de reduir la jornada per acabar en condicions la seva vida laboral. Només queda, pels funcionaris i funcionàries, la reducció de mitja jornada amb reducció proporcional de sou per “interès particular” (interès de què, d’estar malalt?).

L’Administració ho ha deixat molt clar: no l’importa gens la salut dels seus treballadors i treballadores.  Si no serveixen perquè s’han fet malbé, doncs que s’aguantin i sinó que pleguin, això si poden! És la seva nova política de Salut Laboral.
Us expliquem com queda en aquest enllaç  http://www.sindicat.net/reduccio/