RECLAMACIÓ EN CAS DE NO RECONEIXEMENT D'ACIENTS DE TREBALL I/O MALALTIES PROFESSIONALS

En el cas de que la Mutua d'accidents d treball no us vulguin reconèixer l'accident o la malatia com contingència professional, o be us donin la l'alta abans de la total recuperació, o no vulguin reconèixer la baixa com a recaiguda d'un accident o malaltia professional, heu de seguir el procediment que trobareu en el l'enllaç següent Procediment a seguir en la determinació de contingències professionals

Si sou de Muface heu de reclamar a la secció de Prevenció de riscos laborals del vostre SSTT. La normativa al respecte esta recollida a http://www.muface.es/content/enfermedad-profesional-y-accidente-en-acto-de-servicio