USTEC

IAC presenta recurs contenciós administratiu contra l'Acord GOV/33/2015, de 10 de març (DOGC6829/2015, de 12 de març) sobre la recuperació d'una part de la paga extraordinària i adicional del mes de desembre de 2012 per al personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya.

https://atri.gencat.cat/irj/go/km/docs/arhpa/Documents/Contingut%20del%20Portal/Htmls/NOTICIES%20DESTACADES/2015/Nota%20esmena%20retorn%2044%20dies%20paga%20extra.htm

A LA NÒMINA DE MARÇ COBREM MÉS, PERÒ NO PAS TOT

A la nostra nòmina del mes de març el govern ha abonat els primers 44 dies (o l'equivalent al 24,04%) de la paga extraordinària de Nadal de 2012. Però amb un sarcasme extraordinari el Govern del Sr. Mas ens ha tornat a robar, i no cobrarem tot el que ja han cobrat la resta de comunitats autònomes de l’Estat.

La lluita tant jurídica (recurs contra Economia per la totalitat de la paga que afectaria a tot el personal, recursos personals per després demanar-ne l’extensió, conflicte col·lectiu per al personal laboral...), política (reunions amb grups parlamentaris i carta al Sr. Mas), com de mobilitzacions (tancades, plataformes reivindicatives) ha aconseguit aquest cobrament d’una part d’allò que és nostre.

Però, el Govern de CIU, pel que entenem saltant-se tota la legalitat vigent, ens aplica l’acord de Govern 44/2012 i, per tant, dels diners retornats a la nòmina de març, tot el que superi el 95% de la massa salarial del 2012 s’ho queden.

Com a USTEC·STEs o com a la Intersindical de la qual hi formem part, la IAC, impugnarem aquest descompte. No són “retribucions percebudes durant tot l’exercici 2012”. L’Administració pública hauria de ser la primera a complir les lleis i fer-les complir, i resulta que és la primera a saltar-se-les.

Si teniu qualsevol dubte sobre la vostra nòmina, registreu una reclamació al SSTT del Departament. Per exemple, alguna persona substituta (en el 2012) estem constatant que NO COBREN RES!

Per comprovar la nòmina

Seguirem informant


A LA NÒMINA DE MARÇ COBREM MÉS, PERÒ NO PAS TOT

A la nostra nòmina del mes de març el govern ha abonat els primers 44 dies (o l'equivalent al 24,04%) de la paga extraordinària de Nadal de 2012. Però amb un sarcasme extraordinari el Govern del Sr. Mas ens ha tornat a robar, i no cobrarem tot el que ja han cobrat la resta de comunitats autònomes de l’Estat.

La lluita tant jurídica (recurs contra Economia per la totalitat de la paga que afectaria a tot el personal, recursos personals per després demanar-ne l’extensió, conflicte col·lectiu per al personal laboral...), política (reunions amb grups parlamentaris i carta al Sr. Mas), com de mobilitzacions (tancades, plataformes reivindicatives) ha aconseguit aquest cobrament d’una part del que és nostre.

Però, el Govern de CIU, i pel que entenem saltant-se tota la legalitat vigent, ens aplica l’acord de Govern 44/2012 i, per tant, dels diners retornats a la nòmina de març, tot el que superi el 95% de la massa salarial del 2012 s’ho queden. És per això que a la nòmina hi veureu un concepte negatiu que pot anar de 20 a 50€ per al grup A2 (mestres i PTFPs) i de 130 a 190€ pel grup A1 (secundària i catedràtics). A alguna persona substituta (en el 2012) estem constatant que no cobren res!

Per comprovar la nòmina. Si teniu qualsevol dubte sobre l’aplicació en la vostra nòmina, registreu una reclamació al SSTT del Departament.

Com a USTEC·STEs o com a la Intersindical que hi formem part, la IAC, impugnarem aquest descompte. No són “retribucions percebudes durant tot l’exercici 2012”. L’Administració pública hauria de ser la primera a complir les lleis i fer-les complir, i resulta que és la primera a saltar-se-les.

A més, USTEC·STEs (IAC) continuarem proposant mobilitzacions i fent les impugnacions necessàries per a la restitució de totes les pagues extres senceres (resta del 2012, 2013 i 2014) i de les condicions laborals perdudes en els darrers anys.

Pel que fa a les pagues del 2013 i 2014, la IAC ha guanyat una demanda sobre la part meritada d’aquestes pagues extres que per ara només afecta el personal laboral. La sentència 7/ 2015 de la Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ens dóna la raó en el conflicte col·lectiu presentat com a IAC (de la qual USTEC·STEs en forma part) i la Generalitat ha estat condemnada a abonar la part meritada de les  pagues extres sostretes dels anys 2013 (el 16.67%) i 2014 (el 8.33%) al personal laboral de l’Administració de la Generalitat. Aquesta sentència la trobareu a la nostra pàgina web.

 

 

linia

afiliat ustec

Perquè som un sindicat que depen en més d'un 90% de teves aportacions i no pas de subvencions... AFILIA'T!
Tu garanteixes la nostra independència.

linia

USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

06/05/2015 17:41 (1)