PROFESSORAT INTERI-SUBSTITUT
 
USTEC: ADRECES | M.SOCIALS | P.LABORAL | PRIVADA |  FPA | DONA | E.RURAL | SALUT | IAC |   STEPV STEs | STEI
EDUCACIÓ: CRP | XTEC | FaPaC | FAPAES |DOGC | BOE | MEC | EDUCACIÓ | SERV TERRIT | CEC | MUFACE

OPOSICIONS 2008

Convocatòria PREVISTA! 2.008-2.011 previsió 25/06/07
En el 2.008 ja hi va haver canvis!

OPOSICIONS 2008
CONVOCATÒRIA
Llistat d'opositors que han superat les proves
ESTADÍSTIQUES
Resultats oposicions
Informació que penja el tribunal
Criteris de correcció
Llista definitiva admesos i exclosos
Admès/exclòs, centre i tribunal assignat
CONSULTA
Mapa centres
Nota del Departament
Els aprovats amb més de 6 a la fase d'oposició de la convocatòria de 2.007:
No cal que presentin certificat
Si cal alegar que tens aquest mèrit
composició tribunals
comissions de selecció
nº tribunals per especialitat
Admesos i exclosos
Llista provisional d'admesos i exclosos (NIF amb zero davant)
Reclamacions: fins dimecres 7 de maig
Número de participants
CONSULTA
Sol·licitud INFORME
La convocatòria està equivocada i la sol·licitud per demanar l'informe per entregar a direcció no és a l'annex 10 si no que la podeu trobar aquí: Sol·licitud INFORME
Enllaços
Eina OPOSICIONS
TEMARIS
ORDENACIÓ CURRICULAR

Currículums per a la programació: Normativa vigent
Enllaç TOTS els currículums XTEC
INFANTIL: LOGSE
PRIMÀRIA:
Cicle inicial: LOE
Cicle mitjà i superior: annex 3:
"Les programacions de cicle mitjà o cicle superior es podran fer també d'acord amb el calendari d'aplicació de la normativa vigent"

INSCRIPCIÓ
Inscripció oposicions (Fins 31 de març)
Assessorament i xerrades:
PLACES PREVISTES
Places Totals Aprovades
Es començarà per la lletra E
INFORME
Convocatòries propers anys
PREVISIÓ DE PLACES 2.008 - 2.011
(en aquest 2.008 el Departament ja no ho cumpleix)
Estadístiques oposicions 2007
Convocatòria anterior

Convocatòria d'oposicions País Valencià: sol·licituds fins 13 de Maig

OPOSICIONS: Procediment i nou mèrit dels aprovats sense plaça de les oposicions del 2.007


OPOSICIONS:

Acord de Govern

Sessions d'assessorament:

Barcelona
Altres províncies
 

Informe personal interí/substitut per les oposicions 2.008:

L'apartat 2 de la ressolució diu: " [...] sense que sigui necessari que l’aspirant hagi d’elaborar personalment cap material específic per a la seva valoració diferent al ja utilitzat normalment en el desenvolupament de la seva activitat docent. "

Ressolució definitiva: HTML - PDF
Informació GENCAT - SOL·LICITUD


Temari especialitat Primaria, Cos de Mestres BOE 15/3
Temes afegits a Catalunya

MEC (LOE): se establece el currículo y se regula la ordenación de la educación infantil
El Departament encara ha de publicar el que serà vigent a Catalunya a partir del curs 08-09

CONVOCATÒRIES PROPERS ANYS 25/06/07
OPOSICIONS 2007
llista complementària d'aspirants seleccionats
TEMARIS OPOSICIONS i NORMATIVA GENERAL

OPOSICIONS ENSENYAMENT ALTRES ADMINISTRACIONS
OPOSICIONS 2006
OPOSICIONS 2005

OPOSICIONS 2004[NORMATIVA BORSA] 
NOTÍCIES
ALTRES:
SUGGERIMENTS
OPINA / INFORMA'T
CENTRES [+]
 
 
 
 
 
 
TAULELL D'ANUNCIS:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.