head

Modificació de dades de la borsa


APLICATIU

És obligació teva mantenir o modificar les dades informatitzades de la Borsa en els terminis oficials previstos quan el Departament “obre” l’aplicació informàtica a aquest efecte.

La resolució ENS/1297/2016 fixa quatre terminis per la modificació de dades durant el curs 2016-2017. El departament d'ensenyament informa que el termini per poder modificar les dades de la borsa de treball serà entre el 23 i el 30 de gener de 2017.

ACCÉS A L'APLICATIU

PERSONES AMB FEINA I SENSE FEINA

NOMENAMENTS DIA A DIA

MAPA DELS SERVEIS TERRITORIALS

Dades que pots actualitzar a la Borsa

•Les dades personals.

•Les especialitats.

En aquest apartat s’assenyalen les especialitats en què pots impartir docència, però no tens l’obligació d’assenyalar-ne més d’una i les pots ampliar o reduir.

•L’àmbit territorial preferent.

Has de demanar l’àrea territorial preferent. Serà l’únic Servei Territorial on el Departament et buscarà feina en les nomenaments telemàtics de substitucions.

En aquest apartat pots demanar per ordre de preferència els municipis i comarques que vulguis, en el benentès que desitgis prioritzar el municipi o comarca en lloc de la substitució més llarga. Si vols prioritzar treballar per damunt del lloc on fer-ho, posa únicament el ST preferent, t’assignaran, quan et correspongui el torn, la substitució més llarga que hi hagi d’aquell ST.

• El tipus de jornada.

Hi ha 5 tipus de jornades diferents. No és obligatori marcar-ne cap tipus en concret. Has de marcar les jornades que estàs disposat a treballar i en fer-ho les converteixes en obligatòries de manera que si rebutges un nomenament que has demanat, implica l’expulsió de la Borsa. El mínim per continuar en Borsa és sol·licitar almenys un tipus de jornada i un municipi.

• Els llocs de treball i centres especials.

En aquest apartat pots mostrar la teva disponibilitat (sempre que en tinguis acreditats els requisits en cada cas) per obtenir llocs de treball específics o de centres especials.

Els llocs de treball específics són els que NO són ordinaris (col·loquialment la gent els anomena “de perill” o “llocs perfilats”).

Específics estructurals

DIV-Diversitat

IAN, IFR, IIT, IAL-Lingüístics

TIC-Competència digital

GPS-Gestió de projectes i serveis FP i règim especial

LBI-Lectura i biblioteca escolar

ISL-Immersió i suport lingüístic

EVP-Educació visual i plàstica

EGI-Metodologies amb enfocament globalitzat

EDP-Docència de 2 especialitats d’ESO

Específics temporals

AAP/ADC-Aula acollida (escoles/instituts)

UEE/UES-Unitats de suport d’educació especial (es-
coles/instituts)

UAL/ALS-Unitats d’audició i llenguatge

SFP-Formació professional bàsica.

Els centres especials

Atenció domiciliària

Atenció hospitalària

Llocs que comporten itinerància

Formació d’adults

EAP-Equips d’assessorament psicopedagògic

Centres penitenciaris del Departament de Justícia

Centres de protecció de menors.

• Disponibilitat per treballar en escoles, si ets de secundària.

Aquesta disponibilitat és excepcional. Només t’oferiran una substitució quan no quedin mestres disponibles.

normativa normativa

Preguntes Freqüents

Anirem posant aquí les preguntes freqüents.