BORSA: MODIFICACIÓ DE DADES

La Resolució ENS/864/2015, assenyala la darrera setmana de març com la darrera modificació de dades de la borsa de personal docent no universitari. Per aquest motiu, des de dimarts 29 de març i fins dilluns 4 d'abril està obert l'aplicatiu per poder canviar les dades de la borsa pel que resta de curs 2015-2016.

 

ACCÉS A L'APLICATIU

 

TOTS ELS NOMENAMENTS DIA A DIA

 

WEB USTEC-STEs DE NOMENAMENTS

 

PERSONES AMB I SENSE FEINA. LLISTATS PER ESPECIALITAT I SERVEI TERRITORIAL

 

MAPA DE COMARQUES I SERVEIS TERRITORIALS

 

WEB ENSENYAMENT BORSA DE TREBALL

OBERTURA DE BORSA

Segons consta a la web de la borsa de personal docent no universitari del departament d'ensenyament, la publicació del llistat provisional d'admesos i exclosos de la darrera convocatòria d'obertura de la borsa es publicarà durant la primera quinzena de l'abril.

 

dep ensenyament

OBERTURA DE BORSA

Avui, 14 de gener, el DOGC ha publicat la convocatòria de l'obertura de borsa de personal docent no universitari.

A la mateixa podeu comprovar que el termini de presentació de sol·licituds per la incorporació serà del dilluns 18 de gener fins al dilluns 8 de febrer. També podeu consultar, a l'annex de la resolució, les especialitats i els serveis territorials que obren la borsa.

 

ACCÉS A L'APLICATIU

 

INFORMACIÓ OBERTURA DE BORSA USTEC-STEs

 

PROCEDIMENT OBTENCIÓ CERTIFICAT DE PENALS

 

QUÈ PUC FER AMB LA MEVA TITULACIÓ?

 

QUINA TITULACIÓ NECESSITO PER FER UNA ESPECIALITAT?

 

MAPA DE COMARQUES I SERVEIS TERRITORIALS

 

WEB ENSENYAMENT BORSA DE TREBALL

 

Mesa sectorial: OBERTURA DE BORSA

Dilluns 21 de desembre de 2015 es va celebrar una mesa sectorial on, entre d'altres, es va tractar l'obertura de la borsa de personal docent no universitari per principis de l'any vinent. De les informacions rebudes us podem avançar el següent:

 

 • La convocatòria es publicarà la setmana del 18 de gener de 2016.
 • La presentació de sol·licituds arribarà fins al 8 de febrer de 2016.
 • Hi haurà una llista provisional durant la segona quinzena de març de 2016.
 • I el llistat definitiu es publicarà la segona quinzena de l'abril de 2016.

 

La informació respecte als altres temes que es tractaren (modificació del decret que gestiona la inscripció a la borsa i canvis en els criteris de gestió de borsa) i que afecten el professorat interí, la podeu trobar al FULL INFORMATIU número 297.

Modificació de dades

 

Nomenaments i canvi de dades

Aquí teniu les dates dels propers nomenaments i les franges horàries de connexió:

 • Dimecres 9 de setembre de 14 a 16 hores:

  -Servei territorial de Catalunya Central

  -Servei territorial de Barcelona Comarques

 • Dijous 10 de setembre de 8:30 a 11:30 hores:

  -Consorci d'educació de Barcelona

  -Servei territorial de Girona

  -Servei territorial de Lleida

  -Servei territorial de Maresme-Vallès Oriental

 • Dijous 10 de setembre de 12 a 15 hores:

  -Servei territorial de Baix Llobregat

  -Servei territorial de Tarragona

  -Servei territorial de Terres de l'Ebre

  -Servei territorial de Vallès Occidental

   

Nomenaments d'inici de curs

Informació nomenaments finals d'agost i setembre

28/08 de 10 a 11,30h.Catalunya Central

31/08 de 10 a 11,30h: Maresme/Vallès Or, Girona, Comarques i Lleida

31/08 de 11 a 12,30h: Consorci, Tarragona, T. Ebre,Vallès Occ i Baix Llobregat

Consulta borsa per especialitats (personal interí adjudicat)

Llistats (del Departament) de tot el personal interí i substitut per SSTT i especialitats: Consorci - Comarques - Baix 

V.Occ - Mar.-V.Oriental - Cat.Central

Girona - Lleida - TGN

T.Ebre

Borsa de treball: número curs 15-16

Avui, 9 de juliol, el departament d'ensenyament ha fet públic el número definitiu de la borsa de treball pel curs 2015-2016, també podeu consultar els llistats actualitzats de les persones de cada servei territorial per especialitats.

 

>Consulta dades de borsa

 

>Consulta llistat per servei territorial

Criteris gestió de borsa

El departament d'ensenyament ha publicat amb data 22 de juny de 2015 els criteris de gestió de borsa de treball pel curs 2015-2016, que podeu trobar al menú de l'esquerra o a la web de normativa de borsa de treball del departament d'ensenyament.

Destinacions i modificació de dades borsa

Amb la publicació de la resolució ENS/863/2015 d'adjudicacions provisionals per al curs 15-16 i de la resolució ENS/864/2015 sobre la modificació i actualització de dades de la borsa pel curs 15-16, es confirmen les dates dels terminis de presentació de les sol·licituds de destinació i modificació de dades de la borsa per al curs 2015-2016

 

Termini de modificació de dades de la borsa pel curs 2015-2016: del 6 al 19 de maig

 

Accés a l'aplicatiu

 

Consulta de borses per especialitat

 

Dades disponibles per especialitat segons els SSTT

 

Dades d'USTEC-STEs amb tots els nomenaments (números per on van)

 

MAPA DE COMARQUES DELS SERVEIS TERRITORIALS

 

 

 

 

 

 

 

TERMINI PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS PERSONAL INTERÍ: del 6 al 19 de maig

 

PERSONAL ACOLLIT A L'ARTICLE 25 DE LA LLEI DE RISCOS LABORALS: del 8 al 19 de juny, prèvia cita al servei territorial i al consorci.

 

ACCÉS A L'APLICATIU

 

WEB D'USTEC-STEs SOBRE LES DESTINACIONS PEL CURS 15-16

 

 

IMPORTANT: TOTS ELS INTEGRANTS DE LA BORSA SENSE SERVEIS PRESTATS HAURÀ DE CONFIRMAR QUE VOL CONTINUAR FORMANT PART DE LA BORSA PER AL CURS 2015-2016 DURANT AQUEST PERÍODE (EXCEPTE ELS INCORPORATS A L'OBERTURA DE BORSA D'AQUEST CURS).

 

BORSA: Presentació formació

El Departament d’Ensenyament obre un termini per introduir en el registre informàtic la formació acadèmica i permanent

 

Aquests procés de registre informàtic acabarà afectant a tot el personal del Departament, però ara només ho concreta per al personal interí i substitut.

 

Els terminis per a aquest col·lectiu són els següents:

 

 • Amb serveis prestats: del 10 al 20 de febrer
 • Sense serveis prestats: del 23 de febrer al 5 de març

 

MÉS INFORMACIÓ

 

Criteris gestió de borsa / lactància

La Normativa de Borsa dels darrers cursos, a l'apartat 7.1.2, impedia gaudir del permís de lactància a les persones amb nomenament de jornada inferior a la sencera.

 

Ara es permet:

 • Gaudir del permís de lactància amb QUALSEVOL TIPUS de jornada. 
 • Gràcies a la pressió d’USTEC·STEs, COMPACTAR el permís de lactància a les mitges vacants (jornada 50%)

 

Des de USTEC ho trobem del tot insuficient, ja que continuen mantenint la norma de NO gaudiment del permís de reducció per cura de fill, malaltia d’un familiar,... a les jornades inferiors a la sencera.
Exigim el retorn a les substitucions al 100% i a dos únics tipus de jornada, sencera i mitja, i DENUNCIEM l'actitud poc sensible i de falta de negociació del Departament que només escolta les sentències judicials que l'obliguen a rectificar.

En el cas que qualsevol SSTT denegi qualsevol d'aquestes peticions, lactància o compactació de la lactància, USTEC·STEs està a la vostra disposició per assessorar-vos.

 

http://www.sindicat.net/lactancia/index.php

 

Resolució, de 8 de setembre de 2014, del director general de Professorat i
Personal de Centres Públics de modificació de l’apartat 7.1 de la Resolució de 26 de juny de 2014 per la qual s’estableixen els criteris de gestió de la borsa de treball de personal docent per al curs 2014-2015.

 

Període de prova

22 de juliol 2014. Publicades al DOGC les instricucions referents al període de prova per a les persones interines o substitutes

 

DOGC: RESOLUCIÓ ENS/1703/2014, de 16 de juliol, per la qual s'aproven les instruccions sobre el període de prova inicial del personal interí o substitut docent.

 

 

 

Borsa de treball 2014-2015

Publicats a la web del departament d'ensenyament els criteris de gestió de borsa pel curs 2014-2015

 

Criteris de gestió de Borsa

 

Web USTEC borsa de treball

 

Web borsa de treball departament ensenyament

 

Mesa 10.01.14

Divendres 10 de gener de 2014 hem estat convocats a una mesa per tractar els següents temes:

 

-Obertura de la borsa de personal docent no universitari (prevista pel pròxim febrer).

-Modificació del permís de lactància del personal interí i substitut.

-Modificació dels requisits de nivell de coneixement del professorat interí del cos d'ensenyament Secundari per impartir llengües estrangeres.

 

http://www.sindicat.net/borsa/

http://www.sindicat.net/meses/

 

Substitucions

 

NOMENAMENTS QUE ACABEN PER NADAL

 

 

Modificació criteris borsa: apartat 4

El departament d’ensenyament ha publicat avui la modificació dels criteris de gestió de borsa, concretament de l’apartat 4 que regula la durada mínima de permisos i llicències per als quals es nomenarà personal substitut.
D’aquesta manera les substitucions de les incidències superiors a deu dies lectius es poden començar a substituir, en alguns casos, des del primer dia o el sisè dia. A la nostra web de borsa de personal docent, podeu consultar les especialitats i centres a qui afecta aquesta modificació.

 

Modificació apartat 4 criteris gestió de borsa

 

Formació pedagògica

Certificat oficial de formació pedagògica i didàctica equivalent expedit pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

 

Formació equivalent al Màster de formació de professorat de secundària, adreçada a persones que, estant en possessió d’una titulació declarada equivalent a efectes de docència, no poden realitzar els estudis de màster que ofereixen les universitats.

 

Calendari per al curs 2013-2014

Publicació al centre de l’oferta de places i del dia i hora de realització del sorteig públic per resoldre casos d’empat: no més tard del 10 de setembre de 2013.

Presentació de sol·licituds al centre: del 17 al 20 de setembre de 2013.

Publicació al centre de les llistes amb sol·licituds baremades: 26 de setembre de 2013.

Termini de reclamacions: 26, 27 i 30 de setembre de 2013.

Publicació al centre de les llistes definitives baremades i persones admeses: 3 d’octubre de 2013.

Formalització de la matrícula: del 3 al 9 d’octubre de 2013. 

 

RESOLUCIÓ ENS/1831/2013, de 26 d’agost, del procediment de preinscripció i matrícula als centres públics per a la formació equivalent a la formació pedagògica i didàctica exigida a persones que no poden realitzar els estudis de màster i que disposen d’una titulació declarada equivalent a efectes de docència, i del calendari 2013-2014.

 

Pàgina web formació pedagògica

Web del departament.

 

Borsa: canvi condicions substitució baixes

Recordem que amb data 18 de març es va publicar la resolució que modifica les condicions de cobertura d'algunes baixes:

 

- tutors d'educació infantil, de centres específics d'educació especial i de les USEE des del primer dia,

- tutors d'educació primària i d'ESO des del sisè dia

 

USTEC·STEs considera completament insuficients aquests canvis, a més tenint en compte que totes aquestes baixes hauran de ser més llargues de 10 dies lectius per ser cobertes d'aquesta forma.

 

Gestió de borsa curs 2012-2013

Companys i companyes

Han sortit els criteris per a la gestió de la borsa de treball de personal docent per al curs 2012-2013 publicats a la web del Departament, a qui exigim que compleixi l'article 122 de la Llei d'Educació que obliga a REGULAR aquesta borsa de treball i, per tant, que els publiqui al DOGC.

En aquests criteris s'ha confirmat que:

- Els primers nomenaments de substitucions seran a partir del 30 d'agost.

- El cobriment de les reduccions de jornada tindrà data de finiment 30 de juny.

- Es trigarà deu dies lectius en nomenar una substitució, amb l'única excepció de simultaneïtat de dues o més baixes, segons el centre (però en la majoria a partir de la tercera baixa) on totes les substitucions sense cobrir coincideixin com a mínim 5 dies.

- El personal substitut no cobrarà el juliol.

- El calendari de nomenaments telemàtics els establirà cada SSTT, que només caldrà que publiqui un calendari mensual amb els dies en què es faran.

- Hi haurà les següents dates per actualitzar i modificar dades de la borsa: 17 de setembre i les darreres setmanes d'octubre, gener i març.

- Han acceptat la proposta d'USTEC·STEs de poder "congelar el número" si es té una altra feina.

- S'obre un procediment d'urgència per cobrir una substitució prèviament rebutjada, sense tenir en compte el que va exigir USTEC·STEs que, com a mínim, després es publiqués aquest nomenament.

- Serà obligatori certificar (abans del 31 d'agost del 2013) la formació pedagògica i didàctica o equivalent als cossos d'ensenyament secundari, EOI i PTFPs (especialitats 6xx), encara que tingui una titulació equivalent a efectes de docència. Podeu consultar la següent web aclaratòria.

- Les proves de capacitació per impartir algunes especialitats deixen de ser generals i les farà el propi centre que demana el nomenament.

 

Recordem que:

* està a disposció de tothom qui estigui afectat un recurs pel cobrament d'aquest juliol de 2012.

* UTEC·STEs està preparant un contenciós administratiu contra l'acord de govern que va negar el dret a cobrar el juliol i va aprobar el diferent tipus de jornadadel personal substitut, que farà que aquest col·lectiu cobri com a màxim el 86,6 % de sou.

* Us convidem, a tothom, a la participació a les concentracions del 31 d'agost davant dels SSTT (Via Augusta a BCN) contra la precarització salvatge del col·lectiu d'interins i substituts.

 

WEB DE BORSA DE TREBALL

 

La substitució d'un càrrec dona dret a cobrar-lo

A partir del 3r mes que estàs exercint les funcions d'un càrrec ja sigui perquè substitueixes el/la titular que té assignat/da el càrrec o per si n'estàs exercint les funcions per organització interna del centre USTEC·STEs entén que TENS DRET al cobrament del complement corresponent.

USTEC·STEs (IAC) anima al professorat en aquesta situació a sol·licitar-ne el cobrament i segons el càrrec i el complement invocar una normativa o una altra.

18/04/2012 16:28

Retribucions / Nomenament juliol

EL PERSONAL SUBSTITUT I INTERÍ EXIGIM A LA CONSELLERA D'ENSENYAMENT QUE TORNI A APLICAR EL COBRAMENT DEL JULIOL AMB 6 MESOS TREBALLATS

 

Les darreres mesures de retallades salarials i de drets dels/les treballadors/es estan afectant encara de manera més crua, si és que això és possible, el col•lectiu d'interins i substituts. 
Gràcies a les vagues d’interins del curs 2004-2005 convocades per USTEC•STEs vàrem aconseguir que el personal substitut comencés a cobrar part de l’estiu: el mes de juliol amb 6 mesos treballats durant el curs. Aquest nomenament d'estiu compensa, tan sols en part, el fet que el Departament acomiadi tot el col•lectiu de substituts/es a 30 de juny. 
Però la darrera normativa que regula la Borsa de substitucions inclou un punt que és del tot injust i incoherent per la falta de criteri amb què es va aprovar: 
El Departament exigeix un total de 9 mesos treballats desproporcionada el curs com a requisit que ha de complir un/a treballador/a substitut/a per tal de tenir dret a rebre un nomenament el mes de juliol.

Per aquest motiu hem creat un "actuable" on podeu signar per demanar la modificació d'aquesta mesura injusta i incoherent i es torni a aplicar el nomenament amb 6 mesos treballat.

 

http://actuable.es/peticiones/el-personal-substitut-i-interi-d-ensenyament-exigim-cobrament

 

Formació

Avui comença el termini per a inscriure's a la prova de nivell intermedi i avançat d'idiomes (anglès, francès, alemany...) de les EOI de Catalunya per la prova del mes de juny. Us deixo l'enllaç:

 

Prova per a l'obtenció dels certificats de nivell intermedi i de nivell avançat de diversos idiomes. Convocatòria ordinària

 

Nomenaments

USTEC·STEs (IAC) exigeix nomenaments els dilluns


Des de l’endemà de les eleccions generals (dilluns 21 de novembre de 2011) el Departament d’Ensenyament, unilateralment, ha deixat de fer nomenaments de substitucions els dilluns.
USTEC·STEs (IAC) denuncia que la normativa de la gestió de la borsa per al curs 2011-2012 publicada al DOGC núm. 5883 de 20 de maig de 2011 obliga el Departament a “normalment” fer nomenaments els dilluns, dimecres i divendres.
Aquesta anomalia fa 3 mesos que dura i per tant USTEC·STEs (IAC) ha presentat un requeriment al Departament on exigeix que s’acabi amb aquesta actuació, que es compleixi la normativa i que es retorni a la realització dels nomenaments els dilluns.
Paral·lelament, USTEC·STEs (IAC) facilita una reclamació als/les substituts/es nomenats/des en dimecres i que ja complien les condicions per ser nomenats/des el dilluns anterior (ja estava disponible i ja es tenia constància de la baixa). En aquesta reclamació s’hi exigeix el sou i els serveis prestats dels dos dies perduts en no ser nomenat/da dilluns, a causa de l’incompliment que fa el Departament de la normativa establerta.

USTEC·STEs (IAC) denuncia que aquest no és pas l’únic incompliment de la normativa (s’estan deixant de cobrir les substitucions de curta durada) i, en conseqüència, vol animar la comunitat educativa dels centres a demanar responsabilitats legals dels danys o perjudicis que es puguin ocasionar (personals, materials o pedagògics) quan l’alumnat no sigui atès amb el personal docent necessari que estableix la llei. Per tant, les conseqüències que se’n derivin superen l’àmbit de l’escola i passen a ser responsabilitat del Departament des del moment en què s’incompleix la normativa.

ESCRIT PRESENTAT AL DEPARTAMENT

 

MODEL DE RECLAMACIÓ

 

FULL INFORMATIU 192

 

Oposicions

EL MINISTERI DEROGA ELS "NOUS" TEMARIS D'OPOSICIONS


El 7 de febrer s’ha publicat el BOE en què es deroguen els temaris per oposicions a la funció pública docent publicats al novembre de 2011. Així doncs tornen a estar vigents els temaris publicats al 1993. USTEC·STEs (IAC) denuncia la confusió que s’està creant entre els opositors amb aquestes mesures i exigeix la restitució dels diners invertits pels opositors en acadèmies privades en uns temaris que han estat vigents 3 mesos durant els quals han estat convocades oposicions en algunes comunitats (entre les quals no hi ha la catalana)
A més, un dels motius que esgrimeixen en el preàmbul del BOE on es deroguen els temaris, ha estat que el ministeri té previst “revisar” el sistema d’accés a la funció pública docent amb un altre canvi de temaris. Des d'USTEC·STEs cal que recordem al nou ministre que el principal punt que ha d’incloure portar qualsevol nou sistema d'accés és la incorporació a la funció pública, en unes condicions estables i  fixes, dels/les docents que ja estan treballant en el sistema educatiu públic.

 

Estadis

UN NOU ATAC AL PROFESSORAT DE L’ENSENYAMENT PÚBLIC

 

MÉS RETALLADES, MÉS DESIGUALTAT I MÉS SUBMISSIÓ

 

USTEC·STEs denuncia la nova retallada al professorat de l’ensenyament públic, presentada per la Consellera. USTEC·STEs rebutja aquesta nova proposta que es basa en un canvi en els estadis docents (sexennis)

 

 

Retribucions

EL GOVERN RETARDA L'ABONAMENT DE LES PAGUES EXTRA DELS FUNCIONARIS


El portaveu del Govern de la Generalitat ha anunciat el retard en el pagament de la paga extra als treballadors públics. Així el salari mensual serà abonat el 21 de desembre i una part de la paga extra set dies després, el 28.
Instem a tot el professorat i empleats/des públics a MANIFESTAR EL REBUIG... I EXIGIR EL PAGAMENT COMPLET DE LA PAGA EXTRA el 22 de desembre

 

Substituts

Després de l'ncumpliment de la normativa deixan l'alumnat sense substitucions del 30 de novembre fins el 15 de desembre, nova agresió al personal substitut.

 

Retallades als empleats públics

Per ordre de la vicepresidenta del Govern de la Generalitat de Catalunya, presidenta de la Mesa General de Negociació dels empleats públics de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, us convoco a la reunió d’aquesta mesa, d’acord amb l’article 17.1 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Aquesta Mesa es desenvoluparà dimecres 30 de novembre i dijous 1 de desembre i, cautelarment, els dies successius, en funció de les necessitats que generi la dinàmica de les sessions.

Les sessions tindran l’ordre del dia següent:

Ordre del dia Punt únic. Negociació del aspectes relatius a les condicions de treball dels empleats públics, previstes a l’avantprojecte de llei de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012 i al corresponent avantprojecte de llei de Mesures.

A la primera jornada de la Mesa, el Govern ha comunicat la seva proposta de retallades per als empleats públics.

 

Nomenaments telemàtics

El Departament incompleix la normativa en no fer nomenaments de substitucions els dilluns.

 

El dilluns 21 de novembre tots els Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament no van realitzar els nomenaments de substitucions com d’acord amb la seva pròpia normativa estaven obligats a fer. Durant tot el dia USTEC-STEs va intentar d’aconseguir l’explicació real del perquè s’havia pres aquesta decisió. Finalment el Departament ens va comunicar que per “estalviar” deixarà de fer nomenaments els dilluns.

 

http://www.sindicat.net/retallades/substitucions.php