ustec logo verd

2/10

NOMINA SSTT MUFACE OPOSICIONS BORSA NOMENAMENTS DESTINACIO CT PERMISOS ATUR DIRECCIONS
HORARI JUBILACIO RETRIBUCIO CENTRES NORMATIVA PLANTILLES AGENDA REDUCCIO MESA
ustec

 Comunicat convocatòria de VAGA GENERAL el dia 3 d’octubre

/ Serveis mínims ensenyament / Decret de Serveis mínims generals

Concentració avui 12 hores als centres de treball o ajuntaments o a Plaça Universitat de Barcelona.


Demà dia 3:

12 hores concentració a la plaça de la Universitat i
manifestació unitària a les 18 hores Jardinets de Gràcia (Barcelona)

A Girona, Tarragona i Reus

RESOLUCIÓ:

RESOLUCIÓ D'AVOCACIÓ DE COMPETÈNCIES DE LES PERSONES RESPONSABLES DELS EQUIPAMENTS DEL dEPARTAMENT D'ENSENYAMENT.
ustecConvocatòria de VAGA GENERAL el dia 3 d’octubre / Serveis mínims
ustecESCOLES OBERTES PER LA DEMOCRÀCIA
PREMSA: 02-10-2017 / 29-09-2017 / 28-09-2017 / 26-09-2017 / 25-09-2017
Infobae: "España desgarrada": el referéndum en Cataluña en la prensa española e internacional

 

ustec11è CONGRÉS USTEC·STEs (IAC) Informació a la pàgina d'afiliació.

Assemblees de persones afiliades convocades

ustec

Comunicat d'inici de curs 2017 sobre Formació Professional

ustecCOMUNICAT DE SUPORT A LES VAGUES D'ESTUDIANTS DELS DIES 27 I 28 DE SETEMBRE

MESA SECTORIAL:Dimecres 4 d'octubre. Tema: OPOSICIONS

ustecCOMUNICAT DE SUPORT ALS REPRESALIATS PELTRIBUNAL DE COMPTES

ustecTREBALLEM EN LA CONSTRUCCIÓ D'UNA VAGA GENERAL

DOG:

ACORD GOV/131/2017, de 26 de setembre, pel qual s'actualitza la programació de l'oferta educativa.

DOG:DECRET LLEI 4/2017, de 18 de juliol, de modificació del règim de millores de la prestació econòmica d'incapacitat temporal del personal al servei de l'Administració de la Generalitat, del seu sector públic i de les universitats públiques catalanes.

ustec  COMUNICAT EN SUPORT A LES DIRECCIONS AMENAǁDES PER L㔁T

COMUNICAT DE REBUIG A L'OCUPACIÓ I LES DETENCIONS IL·LEGALS A LA GENERALITAT

COMUNICAT DE REBUIG A L'ESTAT D'EXCEPCIÓ ENCOBERT DEL GOVERN DEL PP I EN DEFENSA DEL REFERÈNDUM: CAP A LA VAGA GENERAL
ustecUSTEC䅳 EXIGEIX A MARIANO RAJOY QUE ES DISCUPLI DAVANT LA COMUNITAT EDUCATIVA DE CATALUNYA
ustec  NOTA ACLARATҒIA SOBRE LES MOBILITZACIONS ENGEGADES PELS SINDICATS D㔕DIANTS

 ustec Manifest pacte educatiu pel refer认um

BOE:

Orden HFP/878/2017, de 15 de septiembre, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 15 de septiembre de 2017, por el que se adoptan medidas en defensa del interés general y en garantía de los servicios públicos fundamentales en la Comunidad Autónoma de Cataluña.

MESA GENERAL DE FUNCIÓ PÚBLICA: Els empleats públics en relació amb el Referèndum d’Autodeterminació de Catalunya, a petició de l’Administració i  Seguiment dels acords signats en data 16 de juny de 2017, en relació a la recuperació de les condicions laborals del personal al servei de l’Administració de la Generalitat.

 

DOGC:

RES ENS/2185/17, de 13 de setembre, per la qual es crea el programa d'innovació pedagògica Tecnologies Digitals per a l'Aprenentatge i s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part a partir del curs 17-18.

DOGC: RESENS/2161/2017, de 5 de setembre, per la qual s'obre el procediment de convocatòria pública per a la concessió de subvencions a centres , per al desenvolupament de programes de formació i inserció per al curs17-18 (ref. BDNS 361901).DOGC: RESOLUCIÓ ENS/2158/2017, de 4 de setembre, per la qual es fa pública la relació de centres seleccionats per participar en el Programa de foment i suport de l'emprenedoria en els ensenyaments professionals, a partir del curs 2017-2018 DOGC:

RES ENS/2159/2017, de 4 de setembre, per la qual es fa pública la relació de centres seleccionats per participar en el Programa d'assessorament professional a les persones i a les empreses en els ensenyaments professionals, a partir del curs 2017-2018.

DOGC:

RES ENS/2160/2017, de 4 de setembre, per la qual es fa pública la relació de centres seleccionats per participar en el Programa d'innovació i transferència de coneixement InnovaFP a partir del curs 2017-2018.

ustecCOMUNICAT D'INICI DE CURS USTEC·STEs (IAC)

ustecSindicalistes d'arreu de l'estat donen suport al referèndum d'autodeterminació de l' 1 d'Octubre.

ustecComunicat d'USTEC·STEs sobre la recuperació de les vacances quan s'ha gaudit del permís per maternitat.

ustec COMUNICAT D’USTEC·STES (IAC): NO SIGNEM ELS ACORDS DE FUNCIÓ PÚBLICA

4-9-17. Diaris oficials (DOGC i BOE)-->

DOGC: RESOLUCIÓ ENS/2093/2017, de 28 d'agost, per la qual es fa pública la relació de centres educatius i establiments que ofereixen els programes de formació i inserció el curs 2017-2018. // DOGC: RESOLUCIÓ ENS/2094/2017, de 28 d'agost, per la qual es crea el programa d'innovació pedagògica "Avancem: Ensenyament i Aprenentatge integrat de les llengües”. // DOCG: RESOLUCIÓ ENS/2095/2017, de 28 d'agost, per la qual s'autoritza l'obertura del centre educatiu privat Euses Formació, de l'Hospitalet de Llobregat. // BOE:

Extracto de la Resolución de 22 de agosto de 2017, de la Dirección General de Planificación y Gestión Educativa, por la que se convocan los Premios Nacionales de Formación Profesional de grado superior correspondientes al curso 2014-2015.

meses Ja podeu consultar a l'ATRI la nòmina del mes de setembre

ustecContra el racisme i la xenofòbia!No tenim por!
Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC), STEI - Intersindical (Illes Balears) i Intersindical Valenciana criden a la participació en la manifestació del proper dissabte 26 d'agost a Barcelona

ustecL'1 de setembre no tothom serࠡ l'escola

ustecDates i terminis a tenir en compte durant l'estiu

14-8-17. BOE:

Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Educación y Cultura. Cuentas anuales

laborals Informació de l'acte d'adjudicació i de les places vacants d'EEE, TIS i TEI

ADJUDICACIONS DE DESTINACIONS DEFINITIVES

Consulta de les adjudicacions definitives per centre, especialitat i SSTT

Accés a l'aplicatiu


laborals INFORMACIONS IMPORTANTS: Borsa de treball de personal laboral i places ofertes a l'agost.

ustecNomenaments. Martí Barberà, director general d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa i Rosa Artigal, directora general d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat

laborals Publicada la llista definitiva de la convocatòria de la borsa de personal laboral. Consulteu la web de l'aspirant

laborals Acord de l'Òrgan Tècnic d'Avaluació a la provisió diversos llocs de treball del Departament d'Ensenyament (convocatòria LEN/002/16)

ustec Novetats OPOSICIONS

DOGC:

ORDRE ENS/160/2017, de 19 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment de concessi? subvencions destinades a la contractaci? personal per atendre alumnes amb necessitats educatives especials.

DOGC:

RESOLUCI?ENS/1764/2017, de 17 de juliol, per la qual es dona publicitat dels elements b?cs de la formaci?l professorat que capacita per acreditar els perfils professionals dels llocs de treball espec?cs dels centres educatius p?s dependents del Departament d'Ensenyament.

DOGC:

ORDRE ENS/162/2017, de 19 de juliol, per la qual s'estableix el curr?lum del cicle formatiu de grau superior d'integraci?cial.

DOGC:

RESOLUCI?ENS/1781/2017, de 19 de juliol, per la qual es resol la convocat? per al reconeixement de centres de formaci? persones adultes que imparteixen formaci?r a les proves d'acc?als cicles formatius per al curs 2017-2018.

DOGC:

ORDRE ENS/163/2017, de 21 de juliol, per la qual s'estableix el curr?lum del cicle formatiu de grau mitj?'Activitats Comercials.

ustec Regularización de las cotizaciones a MUFACE por la liquidación de los atrasos de 2017

BOE:

Resoluci?0 de julio de 2017, por la que se dictan instrucciones sobre el pago al personal del Sector P?o Estatal de los atrasos correspondientes al incremento del 1 por ciento previsto en la Ley 3/2017, de Presupuestos Generales del estado para 2017. (Cont?ol·licitud per a totes les persones que ho hagin de demanar)


DOGC:

LLEI 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania.

ADJUDICACIONS DE DESTINACIONS PROVISIONALS

Consulta de les adjudicacions provisionals per centre, especialitat i SSTT

Accés a l'aplicatiu

Termini per presentar reclamacions: del 14 al 18 de juliol del 2017

Previsió de publicació de la resolució definitiva: 27 de juliol de 2017

ustec Publicada la Resolució ENS/1708/2017, d'11 de juliol, per la qual es fan públiques les llistes d'aspirants que han estat seleccionats en el concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent convocat per la Resolució ENS/1814/2016, de 18 de juliol.

Novetats a l'avaluació de sis?'educació primària del curs 2017-2018

ustec Per una escola pública i laïca. La religió fora de l'escola - Adhesions

ustec Vot particular d'USTEC·STEs al Consell Escolar de Catalunya sobre el document del Consell que s'ha de trametre al Parlament

meses Convocatòria de Mesa Sectorial. Dijous 20/07 Oposicions docents/ Centres de màxima complexitat

interi Borsa de Treball docent: Publicació número definitiu de la borsa 17-18

Accés a l'aplicatiu

Borsa de treball de personal docent: acc?dels aspirants aprovats no seleccionats a les oposicions (Termini de presentació de documents: del 10 al 21 de juliol)

ustec Càcul de l'import de l'increment retributiu de l'1% amb efectes retroactius de l'1 de gener.

Novetat en la nòmina del mes de juliol de tot el funcionariat i personal laboral de l'Administració

Funció Pública ens ha informat que l'increment retributiu de l'1% amb efectes retroactius des de l'1 de gener de 2017 es farà efectiu aquest mes de juliol.

laboralsCOMITÈ INTERCENTRES del 4 de juliol del 2017

laboralsIncrement salarial de les retribucions del personal laboral per l'any 2017

DOGC:

ORDRE ENS/143/2017, de 3 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment de concessió de subvencions destinades al foment de la certificació del sistema de gestió de la qualitat als centres educatius privats concertats que imparteixin formació professional inicial a Catalunya.

DOGC:

RESOLUCI?ENS/1587/2017, de 3 de juliol, per la qual es resol la convocatòria per a la selecció de centres educatius de titularitat de la Generalitat de Catalunya que imparteixen ensenyaments professionals o de règim especial per ser inclosos, a partir del curs 2017-2018, en el Projecte de qualitat i millora contínua.

ustec LA IAC AL COSTAT DEL REFERÈNDUM I DE LA SOBIRANIA DEL POBLE CATALÂ

ustecPosicionament STEs-i Mesa de Negociació MECD sobre oposicions

A Madrid no es deixa fora de la negociació al sindicat majoritari de l'ensenyament. A Catalunya?? 

ustecRoda de premsa a Lleida: Demanem als centres educatius que no demanin aquest programa!!. R Morell "A 4 d'ESO espot ensenyar q els diners són x invertir o x endeutar-te? Com fer diners sense treballar? Cap pedagoc ho pot avalar". @JaumeAeRos "És concienciar als alumnes x pagar un bon pla de pensions, una sanitat privada... Això és el què volem?"

ustecINFORMACIÓ SOBRE LA MODIFICACIÓ DE LA GESTIÓ DE LA BORSA PEL COBRAMENT DEL JULIOL. Presentar la formació a la que s'han inscrit fins el 22 de juny

ustecAssemblees d'interins/es substituts/substitutes: Mataró / Sant Boi / Mollet / Granollers / Calella / Tortosa / Sant Joan d'Espí / Barcelona /

ustecCONCENTRACIONS DIA 25 EN ELS DIFERENTS TERRITORIS: Barcelona, Girona, Tortosa, Tarragona,

DOGC:

RES ENS/513/2017, de 28/02 per la qual es fa pública l'adscripció de centres educatius, sostinguts amb fons públics, dels Serveis Territorials als efectes del procediment d'admissió d'alumnes: Baix Llobregat,

Terres de l'Ebre, Vallès Oc, Girona, Cat Central, Comarques, Lleida, Tarragona

     

ustec coneixnos

 activitat

sindicat

 

 

xarxes socials

CiutatComarquesBaix Llob.Vallès OcMar Vall OrCat CentralGironaLleidaTarragonaTerres Ebre
DATA:29/09/201729/09/201729/09/201729/09/201729/09/201729/09/201729/09/201729/09/201729/09/201729/09/2017
ALL44.388 s:-51.059 s:-47.902 s:-
EES31.458 s:-44.606 s:-50.896 s:-31.225 s:-
INF44.367 s:-44.812 s:-31.029 s:-52.201 s:-31.259 s:-
PAN42.409 s:-50.569 s:-52.797 s:-49.636 s:-48.526 s:-20.414 s:-
PEF14.790 s:-44.086 s:-46.130 s:-47.350 s:-
PMU42.140 s:-29.620 s:-58.829 s:-24.114 s:-
PRI42.086 s:-46.656 s:-46.971 s:-51.203 s:-44.033 s:-24.375 s:-
AN58.13355.33642.26751.718
CN29.52264.58761.17948.92242.383
DI40.41848.39653.88952.718
ECO59.23656.784
EF26.60542.67227.634
FI23.96843.12141.845
FQ61.21851.11640.569
FR51.19148.186
GE31.38340.45440.802
LC57.35465.34059.81661.42926.267
LE45.62460.89356.99664.827
MA51.51122.980
MU12.464
PSI58.53544.96025.522
TEC65.832
19332.12341.202
50156.408
50457.0997.010
50550.62140.844
51243.232
62048.562
62167.022
62545.205
70721.038
71632.503

linia

 

Cartell Vaga

 

linia

 

cartell_vaga_iac

 

linia

 

11 congrs

 

linia

 

Democrcia

 

linia

 

 

linia

 

 

linia