ustec logo verd

 

ACORD SOBRE L’HORARI
DELS EDUCADORS D’EDUCACIÓ ESPECIAL.

Amb data 1 de març, el Comitè Intercentres del Departament d’Ensenyament hem signat un acord important que millora les condicions de la jornada dels educadors/es  d’Educació Especial.

En virtut d’aquest acord, es reduirà la franja d’atenció directa a l’alumnat, que passarà de ser de 30 hores a 27 hores i mitja. La resta de l’horari es distribueix de la manera següent: 7,5 hores per a reunions, coordinació, elaboració de materials i activitats formatives dels centres i 2,5 hores per a preparació, formació i reciclatge i altres activitats que no s'han de fer necessàriament en el centre. Aquesta millora de les condicions laborals pel que fa a l’horari i la distribució del temps de treball es farà efectiva el curs vinent.

USTEC·STEs (IAC) hi està moderadament satisfeta. Òbviament, valorem positivament aquest acord, però exigirem i lluitarem per l’objectiu final que no és cap altre que la recuperació de la jornada que els educadors/es  d’Educació Especial tenien abans del setembre del 2012. Si s’escau, portarem la lluita a l’àmbit jurídic. No ens podem permetre que, com s’ha fet evident amb les retallades, la salut d’aquest col·lectiu es vegi afectada per la càrrega laboral.

També hem aconseguit que en el redactat del text definitiu de l’acord es limiti l’atenció directa a l’alumnat a un màxim de 27 hores i mitja, cosa que no passava abans.

Tot i així, la lluita d’USTEC·STEs (IAC) no acaba aquí i continuarem negociant tenint sempre en compte les demandes i preocupacions de tot el personal laboral. Així, cal aconseguir que quedin clares quines són les funcions i l’àmbit d’actuació de cada categoria professional. El personal de suport d’educatiu no som en cap cas ni monitors/es ni acollidors/es matinals, tot i el nostre més profund respecte envers aquest col·lectiu de treballadors/es.

Una altra demanda fonamental és la millora de les substitucions de tot el personal laboral, que, en realació a aquesta qüestió, està completament discriminat en els centres educatius.

 

USTEC·STEs (IAC)
Personal Laboral