Adscripció a tasques      SSTT: Barcelona - Consorci

1 - Barcelona EASD Llotja - Sevilla Blanch, Lídia IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 07307 (st:1)0